Brick 20 Online Advertising Banner without Text

Brick Award 2020

Tidsfrist för inlämning av projekt till Brick Award 2020 har överskridits.

Arkitekter, internationella arkitektkritiker och journalister har redan levererat många projekt. De 50 nominerade projekten kommer att avslöjas på denna sida, liksom Facebook, Pinterest och Twitter från november 2019 och framåt. Vinnarna kommer att meddelas vid Brick Award-evenemanget i slutet av maj 2020.

Keramikprodukter måste ha en central roll i de projekt som lämnas in, detta inkluderar allt från tegelblock till fasadtegel, tegelpannor eller marktegel. 

Användningen av Wienerberger-produkter är inget krav för att få delta. Tävlingsbidraget bedöms särskilt efter hur projektet kombinerar funktionalitet, hållbarhet och energieffektivitet. Ett ytterligare kriterium är att projektet avslutades 2016 eller senare – detta för att säkerställa bidragets aktualitet.

Priset omfattar fem kategorier:

  • Känn dig som hemma
  • Bo tillsammans
  • Arbeta tillsammans
  • Dela offentliga utrymmen
  • Bygg "utanför boxen"

Den sistnämnda kategorin omfattar innovativa koncept och sätt att använda tegel på, så som nya byggtekniker eller användning av specialtillverkade tegelstenar och nya utsmyckningar i projektet.