Brick 20 Online Advertising Banner without Text

Brick Award 2020

På grund av coronavirus skjuts Brick Award från 4-5. Juni 2020 till hösten. Exakt när och hur prisutdelningen kommer att äga rum har ännu inte beslutats, men information uppdateras löpande på denna sida.

Tidsfristen för inlämning av projekt till Brick Award 2020 är slut. 

Arkitekter, internationella arkitektkritiker och journalister har redan levererat många projekt. De 50 nominerade projekten kommer att avslöjas på denna sida liksom Facebook och LinkedIn från november 2019 och framåt.

Vinnarna kommer att meddelas vid Brick Award.

Keramikprodukter måste ha en central roll i de projekt som lämnas in, detta inkluderar allt från tegelblock till fasadtegel, tegelpannor eller marktegel. 

Användningen av Wienerberger-produkter är inget krav för att få delta. Tävlingsbidraget bedöms särskilt efter hur projektet kombinerar funktionalitet, hållbarhet och energieffektivitet. Ett ytterligare kriterium är att projektet avslutades 2016 eller senare – detta för att säkerställa bidragets aktualitet.

Priset omfattar fem kategorier:

  • Känn dig som hemma
  • Bo tillsammans
  • Arbeta tillsammans
  • Dela offentliga utrymmen
  • Bygg "utanför boxen"

Den sistnämnda kategorin omfattar innovativa koncept och sätt att använda tegel på, så som nya byggtekniker eller användning av specialtillverkade tegelstenar och nya utsmyckningar i projektet. 

Läs mera om Brick Award 2020.