Sportcenter in Malmö

Wienerberger stärker sin position i Norden

  • Värdeskapande tillväxtsteg på den nordiska fasadmarknaden
  • Wienerberger förvärvar två tegeltillverkare och distributören Egernsund, som är ett av Danmarks mest välkända tegelvarumärken 
  • Fokus på tillväxt i den nordiska fasadbranschen

Wienerberger har stärkt sin position på den intressanta nordiska fasadmarknaden genom värdeskapande förvärv. Wienerberger har förvärvat Vesterled och Helligsø, två tegeltillverkare med en mångårig tradition i de nordiska länderna och med högeffektiva produktionsanläggningar i Danmark. Wienerberger har dessutom förvärvat Egernsund, marknadsbolag för ett av de mest välkända tegelvarumärkena i Danmark. I en kommentar om de nyaste förvärven sade Heimo Scheuch, VD för Wienerberger Group, ”Med dessa förvärv tar vi ett stort steg framåt mot ytterligare tillväxt och stärker vår position på den nordiska fasadmarknaden. Vi breddar vår portfölj genom innovativa lösningar och förbättrar servicen ytterligare för våra kunder genom att utöka vår distributionsplattform. Detta betyder att vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en fortsatt lönsam tillväxt i regionen genom att erbjuda innovativa och hållbara fasadlösningar.” Synergier förväntas skapas inom distribution, produktion och administration. 

Vesterled har en högeffektiv produktionsanläggning för fasadtegel och keramiska tillbehör i Sønderborg i södra Danmark. Helligsø har en produktionsanläggning på norra Jylland i den norra delen av landet. De två producenternas produktportföljer består av innovativt, högkvalitativt fasadtegel och keramiska tillbehör för byggnation av bostäder såväl som för kommersiella och offentliga byggprojekt. Produkterna marknadsförs via Egernsund, ett marknadsbolag för ett av Danmarks mest välkända tegelvarumärken och som på ett utmärkt sätt kompletterar Wienerbergers nuvarande marknadsnärvaro. 

Wienerberger har för närvarande två produktionsanläggningar var i Danmark och Sverige samt en produktionsanläggning i Finland, och sysselsätter en regional personalstyrka på omkring 200 personer. Wienerberger och de nyförvärvade företagen genererar tillsammans intäkter på totalt 95 miljoner euro i denna strategiskt viktiga region. Genom att stärka sin ställning på den nordiska fasadmarknaden säkerställer Wienerberger en tillfredsställande och hållbar lönsamhetsnivå. 

Förvärven ingår i en värdeskapande tillväxtstrategi, uppfyller Wienerbergers investeringskriterier och bidrar direkt till gruppens nettovinst. Avtalsparterna har kommit överens om att inte avslöja inköpspriset. Transaktionen genomförs under förutsättning att den tyska konkurrensmyndigheten Bundeskartellamt ger sitt godkännande. 


För ytterligare information kontakta

Verkställande Direktör Bengt Beverin
Mail: Skicka mail till Bengt 
Telefon: 040 28 70 73