Dahlia Hus, Copenhagen, Facing Brick 2.1.63 Cassis

LESS

Miljövänligt slaget tegel

Wienerberger har utvecklat ett nytt tegel - med uppenbara miljöfördelar, som helt enkelt utgörs av 3 små hål och med exakt samma mått och utseende som en helt traditionell dansk slagen tegelsten. Den enda skillnaden är att LESS minskar både C02-avtrycket och råvaruanvändningen med tvåsiffriga procentsatser.

Tre hål minskar klimatavtrycket

Helt specifikt: De tre hålen i LESS minskar förbrukningen av råvaror med ca 10 % och energiförbrukningen vid torkning och bränning med ca 20 %. Dessa miljömässiga fördelar uppnås utan att ändra det minsta på teglets estetik och utseende. LESS har precis samma uttryck och mått som traditionellt slaget tegel - bara utformat med tre hål i mitten.

Eftersom LESS-teglet väger mindre än traditionellt tegel kommer det samtidigt att underlätta transport och hantering. Och det bidrar också till att förbättra arbetsmiljön för muraren.

Teglet levereras i DNF (228 x 108 x 54 mm) och finns i flera färger.

·    LESS clay

·    LESS C02

·    LESS weight

Lanseringen av LESS utgör det första steget i vårt manus för en 100 % CO2-neutral produktion.