Dahlia Hus, Copenhagen, Facing Brick 2.1.63 Cassis

LESS

Miljövänligt slaget tegel

Wienerberger har utvecklat ett nytt tegel - med uppenbara miljöfördelar, som helt enkelt utgörs av 3 små hål och med exakt samma mått och utseende som en helt traditionell dansk slagen tegelsten. Den enda skillnaden är att LESS minskar både CO2-avtrycket och råvaruanvändningen med tvåsiffriga procentsatser.

Tre hål minskar klimatavtrycket

Helt specifikt: De tre hålen i LESS minskar förbrukningen av råvaror med ca 10 % och energiförbrukningen vid torkning och bränning med ca 20 %. Dessa miljömässiga fördelar uppnås utan att ändra det minsta på teglets estetik och utseende. LESS har precis samma uttryck och mått som traditionellt slaget tegel - bara utformat med tre hål i mitten.

Eftersom LESS-teglet väger mindre än traditionellt tegel kommer det samtidigt att underlätta transport och hantering. Och det bidrar också till att förbättra arbetsmiljön för muraren.

Teglet levereras i DNF (228 x 108 x 54 mm) och finns i flera färger.

  • LESS clay
  • LESS CO2
  • LESS weight

Lanseringen av LESS utgör det första steget i vårt manus för en 100 % CO2-neutral produktion. 

Om LESS

- Hur mycket minskar lerförbrukningen?
Förbrukningen av primära råvaror minskas med ca 10 %.


- Hur mycket minskar CO2-utsläppen? 
Utsläppen av CO2 minskar med ca 20 % per tegelsten. 10 % tack vare mindre materialåtgång och 10 % på grund av lägre energiförbrukning i torkanläggning och ugn.


- Går det åt mer murbruk vid murning? 
Som tumregel används 1 kg murbruk per massiv tegelsten. Vid murning med LESS förväntas en ökad användning av murbruk med upp till ca 10 %.


- Har det lägre tryckhållfasthet? 
Tryckhållfastheten förblir oförändrad. Tegel som tillverkas i LESS-serien har samma tryckhållfasthet som motsvarande traditionellt danskt slaget tegel.


- Har det lägre uppsugningsförmåga?
LESS uppsugningsförmåga förblir oförändrad. Både vad gäller vattenupptag och minutsugning.


- Väger det mindre? 
LESS väger ca 10 % mindre än en traditionell dansk slagen tegelsten och är därför lättare att hantera på byggplatsen. Det bidrar bl.a. till bättre arbetsmiljö för muraren.

 

 

LESS teaser

LESS sortiment

Nedanstående tegelsorter erbjuds/tillverkas också i LESS-utförande/varianter. Finn produktinformation om varje tegelsort här eller klicka på varje enskild bild.