Preschool in Helsingborg, Facing Bruck, W 109 Vit Marmor

Miljöinformation Svenskt tegel

På Haga Tegelbruk i Enköping bedriver Wienerberger modern tegeltillverkning

Tegel tillverkas av naturmaterial. Leran, som är teglets huvudsakliga komponent, hämtas från lertäkter belägna endast några kilometer från Haga Tegelbruk. Detta ger minimal
miljöbelastning.

Leran bearbetas och formas till rätt format innan den bränns i ugnen. Många andra bygg material består av ämnen eller komponenter som är industriellt bearbetade, ofta flera gånger, innan de blir färdigt byggmaterial. Inga farliga kemikalier eller förorenande ämnen tillsätts.

Tegel är tungt och långväga lastbilstransporter ger stora koldioxidutsläpp speciellt om det importeras från andra länder som t ex Danmark och Tyskland. Från Haga Tegelbruk är avståndet till den svenska marknaden mycket kort. Distansen till Uppsala är 5 mil och till Stockholms centrum är det 8 mil. Avståndet till Linköping är 20 mil , till Jönköping 32 mil och till Sundsvall 36 mil.

Tillverkningsprocessen för tegel är i stort sett avfallsfri. Provkörningar och andra sortering säljs som putsbärare för putsade fasader. Det kan också krossas och säljas som tegel- kross till trädgårdar och markdekoration.

Tegel utmärker sig som ett mycket hållbart material.

  • Livslängden är flera hundra år.
  • En tegelfasad förblir intakt och stabil.  
  • Fasighetsägaren sparar underhållskostnader och tid. 
  • Färgnyanserna bleks inte av solljus eller luftföroreningar.