Apartment Building & Restaurant & Shops in Malmoe, Facing Brick, W 449 Kol

Tegelstenar i fasaden

Fasaden ska passa till husets arkitektoniska uttryck. Därför är det viktigt att välja rätt tegel och fog.

Vårt första intryck

Fasaden skall passa till husets arkitektoniska uttryck. Därför är det viktigt att välja rätt tegel och fog. Du skall vara uppmärksam på att teglets färg, storlek, variation och struktur passar till husets stil och storlek.

  • Föredrar jag traditionella nyanser som rött, gult, brunt, grått eller svart fasadtegel?
  • Skall det vara struktur i stenen eller föredrar jag en slät sten?
  • Skall stenen ha en variation i nyanserna?
  • Vill jag ha en annan storlek än den normala?
  • Hur dominerande skall fogen och därigenom fogens färg vara på murverket?

Det finns också möjlighet att få tegelstenen i olika storlekar – tjocka eller tunna, korta eller långa. Man kan uppnå en riktigt exklusiv effekt, om fasaden är murad med långa tunna tegel. Tegel kan likaledes muras ”stående” eller ligga på skrå, liksom att de kan förskjutas i förhållande till varandra.

Fogar och förband

Fogarna utgör 20% av murverkets yta. Om du använder tegel med synlig fasad, finns det ett hav av möjligheter i förhållande till fogfärgen. Murbruk kan levereras i olika nyanser och strukturer. Sättet som man fogar har stor påverkan på det färdiga murverket. 

I Wienerbergers show-room på Arlövsvägen 12 i Malmö finns fogstavar från flera leverantörer. Arkitekter och kunder är välkomna att experimentera och se hur teglet ändrar karaktär med olika fogfärger. Fogfärgen har stor betydelse!

Fasaden får en karaktär av förbanden, som är de mönster som tegelstenen bildar när de lodrätta fogarna inte ligger rakt ovanför varandra.