Om Porotherm

Porotherm tegelblock - till yttre- och innerväggar. Värmeackumulerande samt fukt- och brandsäkra.