Measuring the distance of insulation filled clay blocks and existing wall

Kalkbruk - uppbyggnad av puts

Opbygning af puds til murværk Porotherm teglblokke
 

Porotherm teglblokke: Udvendigt puds

Grunding
Weber hydraulisk Kalkgrunder Cal 109. Grundingen udføres ikke heldækkende

 

Udfyldning
Weber Hydraulisk kalkmørtel grov Cal 158 (0-4 mm)

Udfyldningsmørtelen lægges på med murerske. Efter det er påført, udjævnes det med et pudsebræt (af teak). Derefter glattes mørtelen med et glittebræt (1x4”), som føres i forskellige retninger, vertikalt, diagonalt, horisontalt.

Den maksimale tykkelse af et tilslag udfyldningsmørtel er 3 gange den maksimale kornstørrelse, dvs. i dette tilfælde 3 x 4 = 12 mm. Normalt er et tilslag på 12 mm udfyldningsmørtel tilstrækkeligt.

Glasfibernet lægges på og trykkes ind i pudslaget. Tidligst dagen efter påføres 2. lag.

Udjævning med pudsebræt og glatning med glittebræt giver et godt underlag for næste tilslag.

Efter udfyldningen lægges et lag finpuds på. En effektiv finpudsning kan opnås ved at man udvander udfyldningsmørtelen (mørtelen blandes med vand, til den har en tynd konsistens). Dermed får man en svagere mørtel, hvilket passer godt med princippet om, at pudsen skal sammensættes med aftagende holdbarhed indefra og udad. Efter tilslaget trækkes mørtelen af og komprimeres med et pudsebræt, med tværgående, cirklende bevægelser. Til sidst skures med et rivebræt af masonit.

Tykkelse af lag ved finpudsning: 1-3 mm.

Som alternativ til finpudsning som nævnt ovenfor, kan man vælge et 4-8 mm tykt lag Weber luftkalkmørtel (0-3 mm). Også med denne metode opnås puds med aftagende holdbarhed udad til. Efter at mørtelen er lagt på, trækkes den af og komprimeres med et pudsebræt og glattes med et glittebræt, som med finpudsningen ovenfor. Til slut skures der med et rivebræt af masonit.

Man bør efterstræbe en total tykkelse på > 20 mm.

Som yderligere alternativ efter udfyldning kan der lægges et lag overfladepuds på, f.eks. en spritpuds eller en rivepuds.

Finpudsning og overfladepudsning kan lægges på et par timer efter, udfyldningsmørtelen er udjævnet og komprimeret, og skal komprimeres med pudsebræt og glattes ud. Ved lave temperaturer kræves længere tid.

Bearbejdning med rivebræt af masonit kræver en noget tørrere mørtel, end når man anvender rivebræt af plast (bemærk, at de materialer til opbygning af puds, som angives her, skal anvendes i kombination med de værktøjer, som angives).

Efter færdigbehandling af finpudsning og overfladepudsning kan maling, lasering eller tapetsering ske efter ca. en uge. Ved lave temperaturer kræves længere tid.

Udvendigt puds

Udfyldning
Weber Luftkalkmørtel Cal 142, 0-4 mm, lægges på uden grunding, med en total maks. tykkelse på 12 mm.

Mørtelen slås på med murerske, hvorefter den komprimeres med pudsebræt (af teak), glattes med glittebræt og skures et rivebræt af masonit.

Ved blanding af luftkalkmørtel er det en fordel at lade det stå og falde til mellem en time og op til et døgn, inden det anvendes. Når mørtelen slås på, et det vigtigt ret hurtigt efter at forsætte bearbejdningen med pudsebræt, glittebræt og rivebræt.

Pudsning med luftkalkmørtel skal udføres ved RF mellem 65 og 90 % samt ved en temperatur over +5o.