Uncompleted Construction Porotherm T Profi

Murning av Porotherm tegelblock

Följ de 17 stegen i denna monteringsvägledning – så är du på rätt väg. Det kan utföras med några få varianter. Till efterbehandlingen rekommenderar vi endast sprutputs som är anpassat till Porotherm tegelblock.
 

1. Förberedelser

När grunden, där murverket skall stå är klar för användning, mät ut den högsta punkten på grunden eller bjälklaget. Enklast är att använda en laserapparat som visas, problem med höjden undviks således när det första skiftet ska sättas.

 

2. En fuktspärr i form av murpapp eller rostfri plåt läggs ut

Placering av murverket märks upp. Fönster- och dörröppningar markeras likaledes. Därvid sparas mycket tid när uppställningen av blocken kommer igång. 

 

3. Porotherm tegelblock levereras nu av Wienerberger

Om det är möjligt ställs pallarna direkt på grunden, för att få minst möjliga hantering. När murverket har märkts upp på grunden, placeras pallarna längs väggarna där de ska muras upp.

 

4. Murbruket (M2,5 eller B) till det första skiftet kan nu läggas ut och rättas till

Som hjälpmedel till detta kan man använda en justeringsapparat eller laser.

 

5. Det första skiftet block läggs i det just utlagda murbruket

Här är det VIKTIGT, att man investerar lite tid för att få satt det första skiftet 100% i lod. En gummihammare kan med fördel användas. Noggrannhet har stor betydelse.

 

6. Blanda tunnfogsbruk

När det första skiftet är uppställt, är det dags att blanda upp 1 säck med tunnfogsbruk. Det är viktigt att rätt mängd vatten (står på påsen) blandas i murbruket, så att korrekt blandning erhålls. Blandningen skall vara mycket tunn! Omrörning går lätt med en borrmaskin med rebellstång.

 

7. Optimal vidhäftning

För att uppnå optimal vidhäftning av tunnfogsbruket, borsta av blocken lätt på den liggande ytan med en handborste.

 

8. Fuktning

Vid höga temperaturer och torr luft fuktas blocken lätt med en borste så tunnfogsbruket inte torkar ut vid applicering.


9. Applicering av murbruk

Kan nu börja på allvar. För arbeten i mindre omfattning, eller i fall där du inte har en tunnfogsroller, kan blocken dimmas ganska lätt i baljan med tunnfogsbruk, enligt bilden. För hantering av blocken kan enkla grepp som visas användas.

 

10. Tunnfogsrollern gör det enkelt

Applicering av tunnfogsbruk sker snabbast och enklast med hjälp av tunnfogsroller, som kan anpassas till de olika blockbredderna. 

 

11. Monteringen sker nu snabbt och enkelt

Stöd tegelblocken med not- och tjädersystemet i ändfogen och lägg på föregående skift. Sätt efter snöre, arbeta i horisontella lager och undvik att bygga hörn.
 

 

12. Förband

Ställ upp tegelblocken med ett förband på min 1/3 av blockens längd – motsvarande ca 10 cm.

 

13. Alligatorsåg

Skär till Porotherm tegelblocken med en alligatorsåg (DW 393), där det är nödvändigt. Du bör använda speciell Poroton klass 20 klinga, t.ex DT2966.

 

14. Skiljeväggar

Anslutning av skiljeväggar sker lätt och snabbt med hjälp av skiljeväggsbinders.

Böj ankaret ner - eller upp – tills skiljeväggen ställes upp.

 

15. Väder

Täck ovansidorna med folie när du avbryter montaget eller i perioder med dåligt väder eller arbetsdagens slut. Det motverkar vatteninträngning.

 

16. Anmärkningar

Använd aldrig slagborrmaskin!

Använd infästningar som t.ex. Fischer SXR eller FUR, alternativt klisterankare som Fischer FIS V i kombination med gängat stativ och eventuellt sihylsa.

Vid osäkerhet, kontakta din leverantör av infästningar. Belastningskapacitets tabeller kan lämnas av leverantören av infästningar.

 

17. Efterbehandling

Avsluta Porotherm monoväggar utvändigt med et ca 2,0 cm tjockt lager sprutputs, som efterbehandlas med 1 mm silikatputs.

Vi rekommenderar att endast använda sprutputs, som är ägnad till Porotherm tegelblock.