Building professional touching brick block wall

Putsanvisningar

Anbefalinger til puds på Porotherm teglblokke
 

Grunding

Grunding udføres med 5 mm A-mørtel.

Grundingen har bl.a. til opgave at give tilstrækkelig vedhæftning på underlaget samt at udjævne og mindske underlagets sugeevne. Den slås eller sprøjtes på, og det udføres, så det er heldækkende. En grov struktur efterstræbes, hvilket normalt opnås ved påføringen, hvad enten den sprøjtes eller slås på.

Inden grundingen påføres, fugtes underlaget efter behov, hvilket anses for at være normalt. Murværket skal dog ikke være så fugtigt, at grundingsmørtelen løber. Dårligt udfyldte fuger, fordybninger og hulrum i murværket udfyldes inden grundingen. Underlaget skal være godt rengjort.

 

Udfyldning

Udfyldning foretages med pudsemørtel af kvalitet C. Tilslag vælges med en sammensætning på 0/3 mm, eller 0/4.

Først og fremmest er det vigtigt at have en høj del af tilslag, som er grovere end 1 mm. Tykke tilslag på sugende underlag øger risikoen for krympeprikker. Tilslag må derfor ikke være større end 3 gange maks. kornstørrelse. Udfyldningen lægges på i to tilslag med en tykkelse på henholdsvis 8 og 5-7 mm. Det første lag, på 8 mm, lægges på, når grundingsmørtelen er hærdet tilstrækkeligt, f.eks. dagen efter at grundingen er foretaget. Det efterstræbes med en grov struktur. Efter tilslaget udjævnes der med et pudsebræt, hvorefter overfladen trækkes af med et glittebræt.

Begge tilslagene med udfyldningsmørtel udføres med mindst en uges mellemrum. Hensigten med dette er, at det foregående lag skal have ”krympet færdigt” i første omgang, samt opnået en god holdbarhed, og at eventuelle krympesprækker i det første tilslag dermed kan ordnes med det andet tilslag. Dermed mindskes risikoen for krympesprækker i den færdige puds. Der kan være brug for længere tid f.eks. i kold eller fugtigt vejr. De sidste dage før det andet tilslag skal pudsen have haft mulighed for at tørre.

Efterhærdning af begge udfyldningstilslagene foretages ved, at en hurtig udtørring forhindres. Det er normalt nødvendigt med efterfugtning, men en total vandmætning af pudsen skal undgås. Pudsemørtelen skal tørre uden at blive ”knastørt”.

Yderpuds/affarvning

Det er vigtigt at overfladen har en lav optagelse af vand.

Dette kan gøres med en silikatmaling, f.eks. Serpo 303, som er meget modstandsdygtig mod biologiske vækster og snavs, eller yderpuds f.eks. Serpo 305.

 

Armering i pudsen

Udvendigt puds armeres heldækkende med armering, enten af varmforsinket stål eller glasfibernet. Armeringsnet af stål kan fæstnes med søm eller borende skruer med spændeskiver. Glasfibernet trykkes ind i pudsen.

Armering i udfyldningen, mørtelklasse C.

Armeringsnet af stål sættes på, efter grundingen er foretaget. Alternativt kan stålnettet lægges på overfladen af det første tilslag udfyldningsmørtel. Armeringsnet af glasfiber trykkes ind i pudsen, når det første udfyldningslag er påført. Armering i laget af udfyldningsmørtel giver god beskyttelse mod sprækker forårsaget af, at pudsemørtelen krymper, såkaldte ”spindelvejssprækker”.

 

Øvrigt

Puds skal de første døgn (3-4, afhængig af vejret) efter påføringen holdes fugtigt og beskyttes mod:

  • hurtig udtørring
  • regn
  • temperaturer under +5o, ved risiko for frost skal der afdækkes og opvarmes.

Pudsemørtel skal anvendes inden 2-3 timer, efter det er blandet op og må ikke blandes op igen. I varmt vejr forkortes tiden.

Vand fra tag og stativer skal ledes væk fra facader, så vandet ikke rammer de pudsede overflader.

Malet overfladepuds skal beskyttes mod at blive gennemfugtigt de første uger for at undgå, at kalk løber af.

Total tykkelse for udvendig puds: 18-20 mm Total tykkelse for indvendig puds: 12-15 mm

Tykkelsen af pudsen har betydning for forekomsten af fugesprækker, et tyndere lag puds øger risikoen. Ved forudgående fugtning må underlaget ikke blive så fugtigt, at det ikke kan suge.

Forskellige lag puds skal have aftagende holdbarhed indefra og udad.