Inner wall - Glued PLS Lambda

Porotherm tunnfogsbruk

Brugsvejledning - sådan bruger du Porotherm Tyndmørtel
 

Porotherm tyndmørtel: Brugsvejledning

Oprøring af mørtel
Rent vand hældes i en ren mørtelspand og mørtelen blandes i under kraftig omrøring (med oprøringsstav). Rør indtil mørtelen er jævn og lind. Lad herefter mørtelen stå et øjeblik og rør så igen.

Bearbejdningstemperatur
Lufttemperaturen skal være over 5°.

Behandling af værktøj
Værktøj (mørtelrulle) rengøres grundigt i arbejdspauser og efter endt arbejde - stil det evt. i et vandbad. 
 

Påføring af mørtel

Hele blokkens gitterstruktur skal påføres mørtel i liggefugen

Bearbejdningstid
Mørtelen kan max. benyttes i 4 timer ved 18-20°, afhængig af vejrforhold.

Blokkene skal altid opstilles mens mørtelen stadig er fugtig og flydende.

Blandingsforhold
Der går 9-11 liter vand på en sæk tørmørtel (25 kg).

Påføring af mørtel efter dyppemetoden

Anvendes hovedsageligt ved små opgaver

Planblokkene dyppes let i mørtelen (anvend mørtelbalje) og placer straks. Der påføres mørtel på hele gitterstrukturen.

 

Påføring af mørtel med mørtelrulle

Anvendes ved større opgaver

Som alternativ til dyppemetoden kan der anvendes en mørtelrulle til påføring af mørtel. Mørtelen blandes i en spand, dog skal den her være en smule mere tyndtflydende. Med mørtelrullen påføres mørtel på 3-4 m liggefugeflade ad gangen og blokkene placeres straks. Mørtelrullens vinkel samt hastighed hvormed mørtelen påføres skal sikre, at mørtelen kommer jævnt ud af rullen og at hele gitterstrukturen dækkes.