URBAN skärmtegel

Nya arkitektoniska möjligheter

URBAN skärmtegel är ett innovativt byggmaterial som kombinerar estetik med funktionalitet och som ger substans till byggnad och stadsmiljö. Keramiska tegelprodukter är ett av världens äldsta byggnadsmaterial. Taktegel och fasadtegel av bränd lera har historiskt bidragit till vackra, solida och hållbara konstruktioner.

Skärmtegel och andra beklädnadsmaterial från Wienerberger bygger på denna långa historia och en stark tradition av tegelproduktion, men för också med sig något nytt och innovativt.

Målet är att erbjuda smidiga ventilerade fasadlösningar som går snabbt att montera, men som också har lång hållbarhet och är ekonomiskt fördelaktiga för den som äger och driver byggnadsprojektet.

Produkten ger bostäder, byggnader och urbana områden en väsentlighet och naturlighet på teglets premisser. Liksom andra naturliga byggnadsmaterial lever det i och med sin omgivning, där väder och ljus spelar en viktig roll för teglets objektivitet och vackra patina. Materialet är både solitt och elegant i sitt uttryck och ger en mycket hållbar och ventilerad produktlösning med minimalt underhåll. Hållbarhet, återanvändning och cirkulär ekonomi är nyckelord som verkligen passar denna produkt.

URBAN kan levereras med EPD om så önskas och levereras med 30 års produktgaranti*, som garanterar frostsäkerhet, hållbarhet och färgäkthet.

* Kontakta någon av våra säljkonsulter för mer information


 Skärmtegel

för tak och fasad

Krøyers Plads Urban

URBAN från Wienerberger är ett skärmtegel av hög kvalitet som kan användas både på tak och fasad - två lösningar i en och samma produkt, för ventilerade fasadkonstruktioner

URBAN kan dras runt byggnaden som en tät svepning eller en slags inpackning, om du så vill. Det framhäver byggnadens linjer men bidrar samtidigt till att utmana geometrin och leka med sneda kanter och vinklar.

Utöver att erbjuda stor geometrisk frihet går det också snabbt och enkelt att montera och arbeta med URBAN. Produkten kan anpassas när det gäller storlek och överlappning och längd, något som ger ett varierat uttryck. Det är extremt motståndskraftigt mot väder och vind och kräver inte särskilt underhåll. Det är också lätt att byta enskilda stenar i fasaden, om oturen skulle vara framme. URBAN skärmtegel levereras i profilerna L, U och T.

Krøyers Plads Urban


 

En värld av möjligheter

med skärmteglet URBAN

   

Trekantkvartalet
Skärmtegel: URBAN Christianshavn
Fasadtegel: EW0105 Ingefær

Søhesten
Skärmtegel: URBAN Christianshavn

 

 

Privatbolig, Espevik
Skärmtegel: URBAN Christianshavn

Omsorgssenter Klepland
Skärmtegel: URBAN Frederiksberg

Rebslagergården, Næstved (Danmark)
Skärmtegel: URBAN Christianshavn, URBAN Nordhavn & URBAN Frederiksberg


 

URBAN i fem naturliga jordfärger

URBAN skärmtegel levereras i tre olika profiler (U, L och T), som passar till olika montagesystem. Ytan är ojämn och varierad och samspelar med vädret genom ljus och skugga och bidrar på så sätt till ett pulserande och nyanserat uttryck.

  

URBAN Frederiksberg (U-profil)

   

URBAN Christianshavn (U-profil)

URBAN Nordhavn (U-profil)

   

URBAN Holmen (U-profil)

   

URBAN Rosenborg (U-profil)


 

URBAN i tre olika profiler

Struktur och skuggeffekter

URBAN skärmtegel levereras i tre olika profiler (U, L och T), som passar till olika montagesystem. Profilerna ger arkitekten frihet att variera uttrycket i väggen från ett ljust till ett robust uttryck. Fasaddjup och struktur i väggen varierar beroende på vald profil och överlappning.

 

U-profil

Är en robust och rå profil som ger kraftig struktur och spännande uttryck i väggen genom ett naturligt spel från sol och skugga.

L-profil

Är en slank profil med tydlig horisontell struktur. Den råa ytan bidrar till ett varierat färgspel i fasaden.

T-profil

Har borstad yta och slätare struktur som ger en ren och klar horisontell linjeföring. På grund av system TC-clip alu-profil  kan kortare överlappning tillåtas mellan tegelplattorna, som ger mer synlig yta och en mindre framträdande relief i väggen.


 

graficzny.com.pl

Environmental Product Declaration

EPD - miljövarudeklaration

Den frivilliga miljövarudeklarationen – populärt kallad EPD (Environmental Product Declaration) – bygger på livscykelvärderingen av varje enskild produkt och ger poäng vid byggnadscertifieringar som bland andra BREEAM och LEED.


 

Installation of Urban Cladding Tiles at Margretheholmen - Holmen

Montering av URBAN skärmtegel

URBAN skärmtegel är inte en del av byggnadens statiska system, utan fungerar som en underhållsfri väderhud

URBAN skärmtegel levereras i tre olika profiler (U, L och T), som passar till olika montagesystem.

URBAN U och L skärmtegel monteras på vårt aluminiumsystem Omega, som är brandsäkert enligt klass A1. Teglet kan också monteras på träläkt – obehandlade eller impregnerade. Den här lösningen ger inte en brandsäker fasadlösning enligt klass A1.

URBAN T skärmtegel monteras på vårt TC-clip system av aluminium, som är brandsäkert enligt klass A1.TC-clip systemet ger möjlighet att montera skärmteglet utan att använda skruvar. Teglet monteras på en aluminiumprofil och hålls på plats av två clips.

Ladda ner monteringsprinciper för URBAN som ventilerad fasad. Dimensionering, infästning och hänsyn till korrosion ska alltid beräknas och utföras för det specifika projektet.

  

Datablad URBAN skärmtegel

URBAN är ett naturmaterial utan konstgjorda tillsatser och kan bortskaffas som vanlig fyllnadsmassa.

URBAN ger en mycket stark och hållbar keramisk fasad som inte kräver särskilt underhåll och som bevarar sin färg under hela livslängden. Det är lätt att byta ut enskilda stenar i fasaden om olyckan skulle vara framme.

 

Skärmtegel/Fasadtegel - URBAN Christianshaven - EW0105 Ingefær - Trekantkvartalet


 

CAD- og BIM-textur

Ladda ner CAD- og BIM-texturer för URBAN-produkterna

     


 

T-profil (TC-clip alu-system)

U-profil

L-profil


 

URBAN och cirkulär ekonomi

URBAN kan snabbt demonteras, sorteras och återanvändas. Det passar väl in i konstruktionens cirkulära tänkesätt.

Läs mer om hållbarhet här


 

Senaste nytt

0Resultat

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.