Apartment building, Jernstoeberigrunden in Odense, Facing Bricks W 447 Flint and W 479 Sand

W 447 Flint og W 479 Sand Jernstöberigrunden

Projekt: 46 lägenheter, Jernstöberigrunden i Ringe

Produkter

Fasadtegel: W 447 Flint og W 479 Sand
PT 447 Flint og PT 479 Sand skaber et flot udtryk med vrangvendte mursten.

 

Fakta

Projekt: 46 lägenheter Jernstöberigrunden
Bygfherre: Fyns almennyttige Boligselskab
Arkitekt: Archidea Arkitekter
Byggår: 2017
Stad: Ringe

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.