Sustainable project Skibet

Certifieringar

Medlem av

Green Building Council Sweden

Wienerberger är medlem av Green Building Council Sweden (SGBC), en non-profit medlemsorganisation som arbetar för att främja hållbarhet i byggnader och den bebyggda miljön i Sverige.

Som medlem stöder vi SGBC:s arbete med att sprida Miljöbyggnad/BREEAM/LEED-systemet inom svensk byggnation. Samtidigt är det en möjlighet för oss att hålla oss uppdaterade om de senaste tendenserna och utvecklingen inom hållbar byggnation.

Läs mer på www.sgbc.se

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna. Bedömningen kan resultera i Certified, Brons, Silver och Guld.

Wienerberger kan bidra till att få din byggnation Miljöbyggnad-certifierad. Kontakta oss gärna för hjälp och sparring samt hitta våra produktspecifika EPD:er här. 

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett internationellt erkänt miljöcertifieringssystem för byggnation som utvecklats av det amerikanska Green Building Council (USGBC). Certifieringen har primärt fokus på byggnationens miljömässiga påverkan och mindre på de sociala aspekterna. Bedömningen kan resultera i Certified, Silver, Gold och Platinum.

Wienerberger kan bidrag till att få din byggnation LEED-certifierad. Kontakta oss gärna för hjälp och sparring samt hitta våra produktspecifika EPD:er här. 

BREEAM

BREEAM – (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är det mest använda certifieringssystemet i Europa och stammar ursprungligen från England. Systemet vill främja miljövänlig och hållbar byggnation utifrån olika kategorier såsom byggnadens energianvändning, inomhusklimat med ventilation och belysning, vattenekonomi, avfallshantering samt markanvändning och påverkan på närmiljön. Bedömningen resulterar i betyget Acceptable, Pass, Good, Very Good, Excellent eller Outstanding.

Wienerberger kan bidra till att få din byggnation BREEAM-certifierad. Kontakta oss gärna för hjälp och sparring samt hitta våra produktspecifika EPD:er här. 

 

_____