Campaign handmade bricks


 

Företagsetik

Whistleblower-policy

Våra värden

Passion, kreativitet, tillit och respekt: Dessa värden utgör fundamentet för våra aktiviteter som företag samt vårt dagliga samarbete. Som en fast förankrad del av vår företagskultur avspeglar de sig i Wienerberger-gruppens regler, bestämmelser och policyer. Budskapet är mycket tydligt: Vi tolererar inga former av illegalt och oetiskt uppförande eller brott mot kraven på att följa regler och lagstiftning!

I Wienerbergers värld gäller det för oss alla - anställda, kunder, leverantörer och samarbetspartner - att det är vår ambition att efterleva de högsta standarder för integritet, företagsetik och hållbarhet och säkerställa korrekt uppförande i hela koncernen.

Whistleblowing: När något inte är riktigt som det ska

Det är vårt ansvar att främja en företagskultur som avspeglar våra principer. Till detta hör förpliktelsen för alla som är ansvariga för efterlevnad hos Wienerberger, att säkerställa att policyer och processer implementeras och efterlevs. Interna och externa revisioner företas för att verifiera effektiviteten hos alla regler och bestämmelser och för att sätta igång ytterligare förbättringar.

Om du har en grundad misstanke om att våra uppförandestandarder överträds eller åsidosätts ska du inte tveka att påtala detta! Wienerberger uppmanar alla anställda, leverantörer och samarbetspartner att rapportera eventuella potentiella förseelser, brott eller överträdelser av vår uppförandekod!

SeeHearSpeakUp

SeeHearSpeakUp är en extern och oberoende whistleblowing-tjänst som är etablerad för att säkerställa att anställda, kunder, leverantörer och partner kan ge uttryck för möjliga bekymmer på ett konfidentiellt och anonymt sätt. SeeHearSpeakUps tjänst gör att vi kan verifiera illegalt, oetiskt eller opassande uppförande som rapporteras och behandla och undersöka mottagna klagomål via Wienerberger Whistleblowing Committee.

Whistleblowing-kanaler: Så här fungerar det!

Är du övertygad om illegalt, oetiskt eller opassande uppförande på din arbetsplats? Rapportera då saken på ett av följande konfidentiella sätt:

Ring till:

+44 (00)800 9687 4357

eller skicka e-post till:

report@seehearspeakup.co.uk

eller tryck på knappen nedan för att rapportera online:


 

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.