hållbarhet fasadtegel

Naturligt. Cirkulärt.

hållbarhet fasadtegel

Naturligt. Cirkulärt.

Hållbarhet

Vi bygger på en flera hundra år lång tradition av att använda naturens egna material till att skapa snygga och hållbara kvalitetskriterier – generation efter generation. Vi arbetar för en ambitiös cirkulär framtid med fokus på CO2-reduktion, mer återvinning och återanvändning samt ökad biologisk mångfald med respekt för naturens resurser – i tätt samarbete med marknaden, våra partners och andra intressenter.  

 

Vårt mål för 2024 i Skandinavien

30 procent lägre CO2 jämfört med 2020

Biologiskt mångfaldhetsprogram för alla våra fabriker i Skandinavien och resten av Europa.

 

 

Hållbarhet - vi är en bra bit på vägen

Vi har minskat vår CO2-förbrukning med 10 procent genom att samla produktionen på större verk och göra fabrikerna mer energieffektiva.

Vårt hållbara tegel LESS minskar förbrukningen av lera med ca. 10 procent och energiförbrukningen under torkning och bränning med 20 procent.

Redan i dag har vi en "zero waste"-produktion, där allt spill återanvänds direkt. Vi har minskat andelen avloppsvatten med ca. 70 procent genom att återanvända processvatten och vi släpper inte ut några giftiga kemikalier i produktionen, som primärt använder de naturliga råvarorna lera, sand och vatten. Andra åtgärder är naturlig ombyggnad av tidigare lertag.

Vid våra tegelverk i Danmark används redan nu 30 procent biogas i produktionen och från 2022 ökar den siffran till 50 procent, och 80 procent av den danska elförsörjning stammar från hållbara källor. 

Environmental Product Declaration

graficzny.com.pl

EPD - miljövarudeklaration

Den frivilliga miljövarudeklarationen – populärt kallat EPD (Environmental Product Declaration) – bygger på livscykelutvärderingen av de enskilda produkterna och ger dig poäng vid byggnationscertifieringar som bland annat Miljöbyggnad, LEED och BREEAM.

Våra produktspecifika EPD'er är tredjepartsverifierade via EPD Danmark.

Certifierad byggnation

Miljöbyggnad, LEED och BREEAM

Hållbart certifieringssystem

Fler och fler byggare och rådgivare väljer att få sina byggnationer certifierade via frivilliga system såsom Miljöbyggnad, LEED, BREEAM, m.fl. för att kunna dokumentera byggnationens hållbarhet. Systemen är ett verktyg för att beräkna påverkan av de materialval som görs för projektets hållbarhet.

Så kan vi hjälpa dig

Våra produkter bidrar positivt till de olika systemen, då tegel är ett långtidshållbart material gjort av naturmaterial såsom lera, sand och vatten. Den specifika påverkan beror alltid på de konkreta produkterna som väljs till den aktuella byggnationen.

Vi står redo att hjälpa dig med produktspecifika EPD’er, rådgivning, kunskap och knowhow, så du kan vara säker på att du kommer snabbt vidare i processen och får lättare att välja de rätta lösningarna från start.

.

Fokusera på hållbarhet

 

 

 

”Vår målsättning är att minska CO2
med 30 % innan utgången av 2024”.

Henrik Dietrichsen
Regional Managing Director Nordic, Egernsund Wienerberger

Hållbarhet referenser

Våra tegelprodukter är inte bara snygga och funktionella – de utgör även ett naturligt och hållbart element i hållbar byggnation. Tegel är tillverkat av naturliga råmaterial, har inget produktionsavfall och håller nästan för evigt.

Nedan kan du se ett urval av de hållbara byggnationer som vi på Wienerberger har bidragit till med våra tegelprodukter, kunskap, dokumentation och rådgivning.

hållbarhet fasadtegel

Malmö Domstolsbyggnad

MILJÖBYGGNAD GULD

LÄS OM PROJEKTET HÄR
hållbarhet fasadtegel

Citadellskajen

MILJÖBYGGNAD SILVER

LÄS OM PROJEKTET HÄR
hållbarhet fasadtegel

Skibet Køge Kyst

DGNB GULD

LÄS OM PROJEKTET HÄR
hållbarhet skärmtegel

Rebslagergården

HÅLLBART BYGGPROJEKT

LÄS OM PROJEKTET HÄR

LESS – det miljövänliga slagna fasadteglet

 

Vår senaste innovation på väg mot en mer hållbar byggnation är LESS:

  • mindre lera
  • mindre CO2
  • lägre vikt

Vi erbjuder dessutom LESS tillverkad med biogas som ett ännu mer hållbart alternativ. Ladda ner EPD’er på LESS här

Läs mer om hur LESS minskar både CO2-avtryck och råvaruförbrukning med tvåsiffriga procentsatser: 

Headerbilleder Tilmelding til nyhedsbrev

Håll dig uppdaterad

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och få senaste nytt om gröna produkter, hållbara projekt,
dokumentation, återanvändning, biologisk mångfald och mycket mer..

Vill du veta mer om Wienerberger och hållbarhet?

Vi utvecklar löpande nya åtgärder för att minska CO2-avtrycket, öka möjligheterna för återvinning och återanvändning och stärka den biologiska mångfalden med respekt för naturens resurser.
Här hittar du ett urval av de senaste nyheterna baserat på vårt arbete för en mer hållbar, cirkulär framtid.

0Resultat

 

 

Vårt sociala ansvar

Hos Wienerberger betyder socialt ansvar att vi arbetar för att säkerställa kriterierna för en säker och sund arbetsmiljö, främja mångfald, följa etiska principer, vara pålitliga i våra handlingar, kommunicera ärligt och visa personligt ansvar.

Våra sociala mål för 2023 omfattar:

  • Över 15 procent kvinnliga medarbetare i Senior Management
  • Över 30 procent kvinnliga medarbetare på tjänstemannanivå
  • 10 procent fler vidareutbildningstimmar investerade per medarbetare

Läs mer i vår årsrapport: - WOW World of Wienerberger.

A cute little boy child is laughing as he plays outside in the mud and rubs dirt on his face with his hands.

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.