Sustainability


 

Hållbarhet

Vi bygger på en flera hundra år lång tradition av att använda naturens egna material till att skapa snygga och hållbara kvalitetskriterier – generation efter generation. Vi arbetar för en ambitiös cirkulär framtid med fokus på CO2-reduktion, mer återvinning och återanvändning samt ökad biologisk mångfald med respekt för naturens resurser – i tätt samarbete med marknaden, våra partners och andra intressenter.  

     

     

Hållbarhet - vi är en bra bit på vägen

Vi har minskat vår CO2-förbrukning med 10% genom att samla produktionen på större verk och göra fabrikerna mer energieffektiva.

Vårt CO2-besparande fasadtegel LESS minskar förbrukningen av lera med 15% och energiförbrukningen under torkning och bränning med 70-90% jämfört med ett traditionellt fasadtegel producerat med naturgas. CO2-besparingen i produktionen av LESS täcker fas A3 i EPD:n. För att se den totala besparingen under hela produktens livscykel, använd våra produktspecifika EPD:er för LESS.

Redan i dag har vi en "zero waste"-produktion, där allt spill återanvänds direkt. Vi har minskat andelen av avloppsvatten med ca. 70% genom att återanvända processvatten och vi släpper inte ut några giftiga kemikalier i produktionen, som primärt använder de naturliga råvarorna lera, sand och vatten. Andra åtgärder är naturlig ombyggnad av tidigare lertag.

Vid våra tegelverk i Danmark används redan nu 65% certifierad biogas i produktionen och 100% av den danska elförsörjning stammar från hållbara källor. 


 
Biodiversitet

Då vi är en materialproducent, som är beroende av att använda naturens råmaterial i produktionen, är det viktigt att minimera påverkan av de områden där leran utvinns och säkra ett balanserat ekosystem i framtiden.

Och just säkring av biodiversiteten genom återetablering av de naturområden som använts till resursutvinning är ett av de viktigaste initiativen i vår hållbarhetsplan.

Läs mer om biodiversitet här


 

EPD - miljövarudeklaration

Environmental Product Declaration

EDP mockup white background

Den frivilliga miljövarudeklarationen – populärt kallat EPD (Environmental Product Declaration) – bygger på livscykelutvärderingen av de enskilda produkterna och ger dig poäng vid byggnationscertifieringar som bland annat Miljöbyggnad, LEED och BREEAM.

Våra produktspecifika EPD'er är tredjepartsverifierade via EPD Danmark.


 

Biologisk mångfald - Stenstrup lergrav 

   

 

 

Certifierad byggnation

   

Miljöbyggnad - logo

Miljöbyggnad, LEED och BREEAM

Hållbart certifieringssystem

Fler och fler byggare och rådgivare väljer att få sina byggnationer certifierade via frivilliga system såsom Miljöbyggnad, LEED, BREEAM, m.fl. för att kunna dokumentera byggnationens hållbarhet. Systemen är ett verktyg för att beräkna påverkan av de materialval som görs för projektets hållbarhet.

Så kan vi hjälpa dig

Våra produkter bidrar positivt till de olika systemen, då tegel är ett långtidshållbart material gjort av naturmaterial såsom lera, sand och vatten. Den specifika påverkan beror alltid på de konkreta produkterna som väljs till den aktuella byggnationen.

Vi står redo att hjälpa dig med produktspecifika EPD’er, rådgivning, kunskap och knowhow, så du kan vara säker på att du kommer snabbt vidare i processen och får lättare att välja de rätta lösningarna från start.

 

 

Omställning till biogas

Ett av många steg på vägen till CO2-neutral produktion

65 % av energin till produktionen av vårt danska fasadtegel ska från 2022 komma från certifierad biogas, som är en fossilfri och CO2-neutral energikälla. En ändring där betyder att vi minskar våra CO2-utsläpp med 35 %. Användning av biogas är ett av de initiativ, vi har satt igång för att nå målet om en CO2-neutral tillverkning 2050 – ett mål som gör att den gröna omställningen är starkt fokuserad i vår produktion.

Danskt fasadtegel från wienerberger blir därmed en av de grönaste fasadteglen på marknaden.


 

Referenser

Våra tegelprodukter är inte bara snygga och funktionella – de utgör även ett naturligt och hållbart element i hållbar byggnation. Tegel är tillverkat av naturliga råmaterial, har inget produktionsavfall och håller nästan för evigt.

Nedan kan du se ett urval av de hållbara byggnationer som vi på Wienerberger har bidragit till med våra tegelprodukter, kunskap, dokumentation och rådgivning.

Shopping center in Uppsala

Gränby Entré Hus 3

Miljöbyggnad Silver

Läs om projektet här
hållbarhet fasadtegel

Malmö Domstolsbyggnad

MILJÖBYGGNAD GULD

LÄS OM PROJEKTET HÄR
Multi appartement house in Eskilstuna

Kvarteret Nätet, Eskilstuna

SGBC Miljöbyggnad Silver

Läs mer om projektet här
hållbarhet fasadtegel

Citadellskajen

MILJÖBYGGNAD SILVER

LÄS OM PROJEKTET HÄR
Fasadtegel - EW0465 Röd Nyanserad - LESS - Gottorps Hage, Sverige
© Skanska Sverige

Gottorps Hage

Svanemärkt

Läs om projektet här

 

 

LESS

– det CO2-besparande slagna fasadteglet

Vår senaste innovation på väg mot en mer hållbar byggnation är LESS:

  • Mindre lera
  • Mindre CO2
  • Lägre vikt

Ladda ner EPD’er på LESS här

Läs mer om hur LESS minskar både CO2-avtryck och råvaruförbrukning med tvåsiffriga procentsatser: 

 

 

Campaign handmade bricks

Håll dig uppdaterad

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och få senaste nytt om gröna produkter, hållbara projekt, dokumentation, återanvändning, biologisk mångfald och mycket mer.

 

 

Vill du veta mer om Wienerberger och hållbarhet?

Vi utvecklar löpande nya åtgärder för att minska CO2-avtrycket, öka möjligheterna för återvinning och återanvändning och stärka den biologiska mångfalden med respekt för naturens resurser.
Här hittar du ett urval av de senaste nyheterna baserat på vårt arbete för en mer hållbar, cirkulär framtid.

0Resultat

 

 

Vårt sociala ansvar

Hos Wienerberger betyder socialt ansvar att vi arbetar för att säkerställa kriterierna för en säker och sund arbetsmiljö, främja mångfald, följa etiska principer, vara pålitliga i våra handlingar, kommunicera ärligt och visa personligt ansvar.

Våra sociala mål för 2023 omfattar:

  • Över 15 procent kvinnliga medarbetare i Senior Management
  • Över 30 procent kvinnliga medarbetare på tjänstemannanivå
  • 10 procent fler vidareutbildningstimmar investerade per medarbetare

Läs mer i vår årsrapport:
 

 

 

Vi stöttar följande initiativ

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.