Industriell karaktär betonas med klassiskt fasadtegel i Kvarteret Nätet

Multi appartement house in Eskilstuna

 

I Norra Munktellstaden i Eskilstuna ligger Kvarteret Nätet. Kvarterets sex punkthus rymmer 97 hyreslägenheter, som vackert ramas in av ytterväggar i fasadtegel med inslag av puts. Varje hus har sin egen färgkombination, men i nyanser som alla matchar varandra på ett elegant sätt. Husen är klassificerade med SGBC Miljöbyggnad Silver, som omfattar både energi, innemiljö och material – och innebär att de möter hårt ställda krav på miljö och materialval.

 

Kvarteret Nätet är den första etappen av nio nya bostadskvarter i området Munktellstaden. Det som tidigare har varit industrimark för bland annat Bolinder-Munktell och Volvo har sedan några år tillbaka gått igenom en större utveckling. Totalt kommer det att bli en helt ny stadsdel där 1000 nya bostäder, förskola och vård- och omsorgsboende byggs. Första inflyttning gjordes 2018, och hösten 2020 var 424 bostäder färdigbyggda. Området förväntas stå klart 2030.

Till stadsdelens första etapp, Kvarteret Nätet 4 och 5, har Wienerberger levererat fasadtegel i fyra olika färger. Färgerna matchar dock varandra på ett vackert sätt och skapar ett enhetligt kvarter med de bästa förutsättningarna för trivsel och välbefinnande.

Fasadtegel speglar områdets anrika historia

Bostäderna som byggs i norra Munktellstaden är inspirerade av områdets industrihistoria, med yteffektiva lägenheter byggda med gedigna material. Kvarteret Nätet omfattar ett cirka sex hektar stort markområde, med anrik industrihistoria och tidigare hem för både Volvo och Bolinder-Munktell. I kvarterets mitt går ett gång- och cykelstråk som kallas Bolinder-Munktellsstråket efter den industrijärnväg som förr gick genom staden.

Det är denna industrihistoria som även inspirerat materialvalet. Filip Davidsson, försäljningschef på Wienerberger Sverige, berättar:

- Fasadtegel är ett tidlöst byggmaterial, men som utan tvivel har starkt fotfäste i Sveriges industriella arkitektur. Fasader i tegel har varit karaktäristiskt för industribyggnader ända sedan 1800-talet och idag byggs fler och fler nya byggnader i samma stil – men med modern touch.

     

"Kvarteret Nätet har fått en Silver-klassificering, vilket är den näst högsta klassen. Silvernivån påvisar att byggnaden presterar en bra bit över de satta värdena och det krävs mer än att bara följa lagkrav, det krävs engagemang i miljöfrågorna."

Filip Davidsson
Försäljningschef på Wienerberger Sverige

     

Tegelfasader bidrar till miljöklassificering

Alla bostäder på den sex hektar stora marken har byggts med högt ställda krav på materialval och miljö, anpassat för framtiden. De sex punkthusen är klassificerade med Sweden Green Building Council (SGBC) Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader, som mäter totalt 16 olika värden – bland annat energiåtgång, innemiljö och byggmaterial. Filip Davidsson förklarar:

- Att miljöcertifiera en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, SGBC. Kvarteret Nätet har fått en Silver-klassificering, vilket är den näst högsta klassen. Silvernivån påvisar att byggnaden presterar en bra bit över de satta värdena och det krävs mer än att bara följa lagkrav, det krävs engagemang i miljöfrågorna.

Han fortsätter:

- Men det behöver faktiskt inte vara så svårt att nå dessa nivåer. På Wienerberger kan vi bidra till att få din byggnad Miljöbyggnad-certifierad. Vi är medlemmar av SGBC, vilket gör att vi stöder deras arbete inom svensk byggnation. Samtidigt ger det oss möjlighet att hålla oss uppdaterade om de senaste tendenserna och utvecklingen inom hållbar byggnation. Vi har produktspecifika EPD:er på många av våra produkter och har dessutom lanserat ett dokumentationspaket i samarbete med Rambøll som gör det enklare för arkitekter att samla all relevant produktdokumentation som ska användas i samband med en Miljöbyggnads-certifiering.

Fyra tegelsorter skapar harmoniserade fasader

Fastigheterna har byggts med fasadtegel i form av fyra olika, projektspecifika tegelsorter: Antik Brunsvart Struktur, Antik Mocca Struktur, Antik Brons Struktur och Antik Gul Struktur. 

Varje byggnad har sin egen färgkombination, men tack vare att man valt just dessa fyra tegelsorter har man kunnat skapa harmoni mellan varje hus. Filip Davidsson avslutar:

- Valet av dessa projektspecifika tegelsorter har gjort att varje hus har ett säreget uttryck, men samtidigt passar färgkombinationerna med varandra. Det skapar ett enhetligt uttryck, trots husens starka individuella karaktär.

Information om Kvarteret Nätet

Projektets namn: Kvarteret Nätet 
Arkitekt: Visbyark 
Produkter: Antik Brunsvart Struktur, Antik Mocca Struktur, Antik Brons Struktur och Antik Gul Struktur.   
Färdigställt: 2018


 

Fasadtegel: EW2445 Persa | Rhododendron Hus, Danmark
Upptäck vårt sortiment

Oavsett projekt så har vi rätt tegelprodukt för dig. Upptäck vårt sortiment av fasadtegel, marktegel, taktegel och skärmtegel på vår hemsida. Klicka dig runt och samla inspiration.

Klicka här

Ta del av vårt nyhetsbrev

På så sätt missar du inga spännande tips, nyheter eller projekt. Låt dig bli inspirerad och anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.

Anmäl dig här

Vi hjälper dig med din miljöcertifiering

Våra produkter och system kan bidra till bra resultat vid miljöcertifiering av byggnader. Nyligen lanserade vi vårt dokumentationspaket, som gör det enklare för arkitekter att samla all relevant produktdokumentation som ska användas i samband med en Miljöbyggnadscertifiering.

Upptäck det här


 

Senaste artiklarna

0Resultat


 

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.