Fasadtegel - Optima - Magistrada


 

Skötsel och underhåll av fasadtegel

Här hittar du information och råd om murning samt underhåll av fasadtegel för att garantera ett vackert och hållbart resultat.

    


 

Rengöring av murverk

1. Val av rengöringsmetod

Kontrollera hur det valda fasadteglet ska rengöras innan murningen påbörjas. Det framgår av databladet för det valda fasadteglet, som finns på vår webbplats.

2. Mura rent

Avsyrning kan ge färgförändringar på fasadtegel och fogar. Syra som tränger in i murverket försvagar fogarna och bromsar kalkets härdning. Mura därför rent så att avsyrning inte behövs.

3. Utför rengöringen vid rätt tidpunkt

Om murbruket inte är tillräckligt torrt överförs murbruksmaterial till teglet så att murverket får en grå slöja när murverket har torkat helt – oavsett om vatten eller mursyra har använts vid rengöringen.

4. Rengöring av murverk med skursvamp

När murbruksfogarna är tillräckligt torra avlägsnas murbruksrester från murverket med en skursvamp (t.ex. en grov Rubi-skursvamp eller motsvarande). Använd INTE vatten på skursvampen – svampen ska vara ren och torr under processen.

5. Ytterligare rengöring av murverk med vatten

Om det finns behov av ytterligare rengöring kan en skumgummibräda med LITE vatten användas – tänk på att byta vattnet OFTA.

6. Ytterligare rengöring av murverk genom avsyrning

Om murverket ska rengöras med syra ska en färdigblandad mursyra med blandningsförhållandet 1:20 (1 del 30-procentig saltsyra till 20 delar vatten) användas. Vi rekommenderar att en skumgummibräda och en spann med rullar används, så att brädan kan strykas mot dem för att minimera mängden syra.

Mursyran bör bytas ofta eftersom smutsig mursyra kan ge missfärgningar.

Avsyrningen ska aldrig utföras mer än en gång uppifrån och ner. Flera avsyrningar på samma ställe skadar murverket så att reklamationsrätten bortfaller.

7. Invändigt murverk – använd ALDRIG mursyra eller andra saltsyrabaserade rengöringsmedel

Vi rekommenderar att invändigt murverk endast rengörs med skursvamp och vatten.

Invändigt murverk får inte avsyras med saltsyrabaserade rengöringsmedel. Ångan från syran kan ge korrosionsskador på metallföremål.


 

Sustainable project Skibet

Vår fasadtegelskollektion

Wienerberger erbjuder många olika sorters fasadtegel. Från vackert slaget, rustikt handslaget eller traditionellt strängpressat fasadtegel till kolbränt fasadtegel med olika ytstrukturer. Färgpaletten spänner från ljusa sandfärger till röda, ljusröda och gula färgtoner till grå och mörka nyanser.


 

Underhåll av blankt murverk

Murverk av tegel som utförts korrekt kräver endast lite eller inget underhåll. Men det kan ändå var en fördel att regelbundet kontrollera murverket. Sådana kontroller bör utföras med 3 – 5 års mellanrum.

Murverk av tegel inspekteras genom att titta på murverket. Om murverket har tecken på skador utförs en närmare inspektion av murverket. En sådan närmare inspektion bör utföras av en person med byggnadsteknisk kompetens.

Följande detaljer bör inspekteras:

  • Sprickor i grund och källare.
  • Skador på fasadtegel i fasaden.
  • Skador på murbruksfogar i fasader.
  • Fogar kring fönster.
  • Utvidgningsfogar, elastiska fogar.
  • Muravslutningar, t.ex. vid lämurar.
  • Murverk omedelbart under fönster.
  • Fönsterbänkar, murverk under fönster.
  • Fukt på murverket på grund av fukt från takrännor och stuprännor från tak.

Om man gör sig besvär med att inspektera murverket med intervallen ovan slipper man normalt kostsamma reparationer och skador.

 

_______________


 

Udblomstring på murværk

Utfällningar på murverket, ofta benämnda blomstringar eller kalk-eller saltutslag, är sulfater, klorider och karbonater som lösts av fukt i byggmaterialets porer och kapilärer.

När murverket torkar, transporteras lösningen till murverkets yta där vattnet avdunstar. Kalk och salt kristalliseras och lägger sig om en estetiskt störande beläggning på ytan. Beläggningen är med mycket få undantag helt oskadlig för murverket och har endast betydelse för väggens utseende.

Utfällningar är lätt vattenlösliga. Vid regn försvinner de men kommer igen när väggen torkar. Dock successivt allt svagare. Med hjälp av regn och blåst försvinner de inom ett eller två år.

På väggpartier som utsätts för onormal fuktbelastning kan utfällningarna vara mer envisa.

Vintermurning med långsam uttorkning medför också att utfällningarna kan bli besvärliga. På skyddade väggar, där regn och blåst inte kan verka, är den bästa åtgärden att torrborsta med en styv borste. Gärna i kombination med dammsugare.

Borstningen kan behöva upprepas. Om utfällningar inte försvinner på de sätt som beskrivs ovan, kan eventuellt vatten-eller kemikalietvätt utföras.

Använd minsta möjliga vattenmängd. Direkt efter tvättningen ska väggen utsättas för hastig uttorkning. Därigenom kan avdunstninszonen komma att befinna sig innanför murstens- eller fogytan.


 

     

Har du frågor om skötsel och underhåll av murverk?

Har du frågor om skötsel och underhåll av murverk kan du kontakta oss på telefon eller via e-post.

Kontorsmiljö - EgernsundKlotterskyddsbehandling

Klotter och taggning är tyvärr ett välkänt problem och därför har många byggherrar och ägare behov av att skydda byggnaderna mot den typen av vandalisering.

Det finns många typer av klotterskyddsbehandlingar på marknaden idag. Produkterna innehåller olika komponenter och har tekniska egenskaper som gör dem mer eller mindre lämpliga för ytbehandling av murverk.

En klotterskyddsbehandling kan ha två syften. Först och främst ska den skydda fasaden och på så sätt säkerställa att klotter inte tränger in i murverket. Dessutom ska den göra det lättare att avlägsna klottret utan att skada underlaget. Båda delar ska ske utan att försämra murverkets tekniska eller estetiska egenskaper så att fasadens livstid inte förkortas.

En sådan ytbehandling mot klotter kommer i högre eller mindre grad att göra ytan tätare och öka klimatbelastningen på murverket. Det kan innebära ansamling av fukt och salter och resultera i fukt- och frostskador. Därför är det mycket viktigt att produkten som används är diffusionsöppen och du måste naturligtvis se till att klotterskyddsbehandlingen utförs korrekt för att få ett lyckat resultat. Det är viktigt att klotterskyddsbehandlingen utförs i samarbete med leverantören av produkten eller enligt deras anvisningar.

Vi har bland annat sett exempel på murverk där endast den nedre delen av fasaden blivit klotterskyddsbehandlad. Då kan fukt tränga in på översidan ock öka fuktbelastningen på det behandlade murverket. Det kan orsaka missfärgning på insidan av behandlingen om fukt och salter inte kan torka ut. När du väljer en produkt för att ytbehandling av murverket som skydd mot klotter är det viktigt att välja en produkt som vare sig ändrar färg på murverket eller ger en blank yta.  Det ska inte synas att murverket har en ytbehandling.

Idag finns det många bra produkter för klotterskyddsbehandling av murverk. Vår erfarenhet är att en seriös leverantör av klotterskyddsbehandling inte har några problem med att ta ansvar för produktens lämplighet och funktion. Men vi rekommenderar alltid att du begär referensprojekt där de relevanta produkterna har använts för att se hur produkterna fungerar både tekniskt och estetiskt över tid.


 

Fasadtegel: EW2445 Persa | Rhododendron Hus, Danmark
Beställ vår 3-i-1 till arkitekten

Inspiration, kollektion och ritningsdel i en och samma bok. Inspireras till murverk med mönster med en mängd färger, uttryck och nyanser av fasadtegel.

Beställ 3-i-1 till arkitekten


 

Senaste artiklarna

0Resultat

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.