Single family house at Laksedalen in Brabrand, Facing Brick W 450 Jern

W 450 Jern Laksedalen

Projekt: Villa, Laksedalen i Brabrand

Produkter

Mursten: W 450 Jern
 

Fakta

Projekt: Villa Laksedalen
Byggherre: -
Arkitekt: -
Byggår: 2018
Stad: Brabrand

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.