När en bra arbetsmiljö blir en naturlig del av vardagen

Employee Egernsund Wienerberger

 

Nog brinner vi för fasadtegel, men vi brinner minst lika mycket för våra medarbetares säkerhet och trivsel. Därför säkrar vi arbetsmiljön med allt från skyddsutrustning till dialog.

Som Nordens största tegelverksamhet känner vi ett stort ansvar för våra medarbetares säkerhet, från det att de går in genom dörren – till att de går hem igen. Det gäller naturligtvis för både vår produktion och administration.

Vi går gärna en extra mil för att lägga grundstenen till en bra arbetsmiljö, vilket betyder att det ska vara både säkert och behagligt att gå till jobbet. Det vinner vi på, på fler sätt än ett.

Det berättar vår Operation Manager Niels Nygaard, som är ordförande för arbetsmiljökommittén och ansvarig för arbetsmiljön i hela Norden.

- Det råder ingen tvekan om att en bra arbetsmiljö är lika med engagerade medarbetare som trivs och gärna går till jobbet. Dessutom sätter det ett positivt avtryck på produktiviteten. En bra arbetsmiljö kan kännas i vardagen, vilket naturligtvis är det viktigaste, men det kan också märkas i kronor och ören. Det är just för att vi är effektivare när vi är glada över att gå till jobbet.

 

Ambitiösa mål för arbetsmiljön banar väg

Både arbetsglädje och säkerhet står i centrum för målet när vi på Wienerberger sätter upp våra egna mål för arbetsmiljön. Niels Nygaard fortsätter:

- Som ett internationellt företag och koncern hjälper vi oss själva att sätta en hög standard för hur vi ska arbeta med arbetsmiljön. Här har vi valt ut en standard som är betydligt högre än vad som är normalt i Sverige. Varje år förbereder vi en strategi för de aktiviteter och initiativ som behöver rullas ut. Det handlar till exempel om säkerhet inom trafikreglering, avskärmning, underhåll av maskiner och hur man ska bete sig nära en maskin som är i gång.

Som ett stort företag med många anställda, fördelade över många adresser, är det även viktigt för oss att få ut det mesta av de vanliga arbetsplatsbedömningarna.

Dessutom har vi en arbetsmiljögrupp på varje adress, som arbetar för att övervaka aktiviteter och se till att allt fungerar som det ska.

 

Ordentlig arbetsmiljö för såväl produktion som administration

Damm, buller, fukt, kyla och värme. Så här kan du objektivt sätta scenen för våra produktionsmiljöer, där speciell skyddsutrustning behövs för att skydda våra anställda i den utsatta miljön.

I produktionen är det extra viktigt att vidta försiktighetsåtgärder, och här kommer skyddsglasögon och annan skyddsutrustning in i bilden – tillsammans med arbetskläder med långa ärmar som skyddar huden från damm.

Medan vi i hög grad fokuserar på säkerhets- och hälsoaspekterna i vår produktion, finns det naturligtvis ett annat fokus i vår administration.

I våra kontorsmiljöer finns det nämligen några helt andra villkor som gäller. Här fokuserar vi på rätt arbetsposition, ergonomi och att ha en optimal layout på skrivbordet.

Eftersom en del av arbetet i administrationen äger rum framför skärmen är det viktigt att säkerställa tillräckligt med ljus och en avstämd temperatur så att rummet varken blir för kallt eller för varmt.

Slagen fasadtegel
Arbetsmiljö
© Egernsund Wienerberger A/S

Säkerheten sträcker sig bortom våra anläggningar

På Wienerberger är vårt fokus på säkerhet och arbetsmiljö inte bara gällande på våra egna adresser, utan det gäller även hela vägen ut på byggarbetsplatserna. Ordförande för arbetsmiljökommittén Niels Nygaard förklarar:

- Vi har utarbetat instruktioner om hur våra material ska hanteras på en byggarbetsplats. Omtanken för våra kunder och hantverkarna ute på byggarbetsplatsen betyder mycket, och därför är det viktigt för oss att informera om hur materialet ska hanteras på ett säkert sätt.

Instruktionerna berättar bland annat hur lyft och manuell hantering kan utföras försiktigt för de personer som ska genomföra uppgiften.

Dessutom använder våra leverantörer samma skyddsutrustning som oss när de besöker oss på vår anläggning. Gäster på Wienerberger måste läsa våra säkerhetsinstruktioner och följa anvisningarna - på det sättet tar vi hand om både besökare och anställda på bäst möjliga sätt.

 

Medarbetarnas välbefinnande i fokus

De lagstadgade arbetsplatsbedömningarna är en sak, men vi har tagit på oss våra skyddsskor för att visa att arbetsmiljön är viktig för oss.

Det gör vi bland annat genom att utföra en omfattande undersökning bland medarbetare i Wienerberger-koncernen. Det öppnar för dialog och gör det möjligt att ta temperaturen på arbetsmiljön över hela organisationen: Niels Nygaard berättar:

- Som något extra utför vi en undersökning vartannat år som fokuserar på de mjukare värdena i arbetsmiljön i förhållande till en arbetsplatsbedömning. Det är alltså en möjlighet att ta temperaturen på den psykiska arbetsmiljön, eftersom studien bland annat undersöker hur våra anställda arbetar tillsammans och hur de upplever klimatet på arbetsplatsen.

Han avslutar:

- Vi håller för närvarande på att genomföra studien, och med några frågor och svar som bas inleder vi en utvärdering som kommer att resultera i en konkret handlingsplan. Det hjälper oss att sätta kursen för hur vi aktivt och kontinuerligt kan utveckla arbetsmiljön.

 

 

_______


Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.