Marktegel ligger som användarvänligt underlag framför K.B. Hallen

Marktegel - Bretagne - Argenti - KB Hallen, Danmark

Foto: Adam Mørk | Marianne Levinsen Landskab

 

Med marktegel som helt dominerande element har Marianne Levinsen Landskab skapat ett minimalistiskt stadsrum framför K.B. Hallen. Platsen är belagd med vår handslagna beläggningsklinker Bretagne, som skapar ett uterum som är både funktionellt, estetiskt och beständigt.

 

2017 blev K.B.Hallen återuppförd i ny skepnad, efter att den gamla hallen 2011 brann ner till grunden. Arkitekterna Christensen & Co. fick uppgiften att rita den nya byggnaden, och de vidareförde den ursprungliga byggnadens arkitektoniska DNA - tolkat i nutida design.

Hallens arkitektur med den ikoniska bågen fördes vidare. Och även platsen framför hallen uppstod i ny form med landskapsarkitekt Marianne Levinsen som formgivare.

Liksom den nya byggnaden hade tydliga referenser till bågen på den gamla hallen fick också platsen mot Peter Bangs Vej avtryck av den ikoniska bågen.

Platsen framför K.B. Hallen belades med vår brunsvarta beläggningsklinker Bretagne. Som ljus kontrast formades avteckningar av bågen med vår beläggningsklinker Argenti.

Beläggningsklinker: naturligt material som robust underlag

Marktegel är idealiskt som underlag för ett stadsrum som ska kunna tåla användning och slitage. Genom att utnyttja beläggningsklinkerns dekorativa kvaliteter i de stora, ellipsformade bågarna - och materialets beständighet och robusthet har Marianne Levinsen uppnått ett harmoniskt och samlat uttryck som underlag för de många aktiviteter som utspelar sig på platsen.

Vår beläggningsklinker Bretagne har ett rustikt utseende därför att den är handslagen. Den är glaserad och svartbrun och eftersom materialet är naturligt har den ett levande färgspel. Den ljusa klinkern Argenti i beläggningen återspeglar hallens ikoniska båge som en lekande ellipsformad hänvisning.

Beläggningsklinkern reser sig i flera nivåer och samlas till en förhöjning som utgör en välkomnande plats att slå sig ner för idrottsutövande och konsertbesökare på väg till och från hallen. Förhöjningen används också till konserter och olika marknader.

Den är skild från trafiken och är också uppehållsområde för de många barn som är på väg till och från träning.

Framför K.B. Hallen finns beläggningsklinker i körbanan, förstärkta av ett stålspår, så att de tål trycket från de tunga lastbilar som har ärende till hallen. Vårt marktegel ger ett organiskt och elegant uttryck utan att kompromissa med kraven på soliditet och resistens.

Marktegel med lång livslängd

Lång livslängd är en viktig parameter när det gäller ett byggmaterials hållbarhet. Ju längre livslängd - desto mindre är materialets påverkan på miljön.

Beläggningsklinker utmärker sig genom att kunna klara hård belastning i många år.

Vårt marktegel är tillverkat av särskilt skifferrik lera och med hjälp av en särskilt hård bränning vid mycket höga temperaturer. Klinkern är därför motståndskraftig mot fukt och tidens tand.

Tegelstensbeläggningen på platsen framför K.B. Hallen har lång livslängd och stor motståndskraft mot slitage och tryckbelastning. Beläggningsklinkern motstår spillolja, vintersaltning, frost och stor daglig användning i ett levande stadsrum framför den historiska byggnadens omtolkade skepnad.


 


 

K.B. Hallen som historisk byggnad

Marktegel är ett tidlöst material som passar bra framför K.B. Hallen, som är så full av arkitektonisk historia.

Den ursprungliga K.B. Hallen ansågs som ett funktionalistiskt mästerverk och ett av de få danska exemplen på den modernistiska och skulpturella grenen av Bauhaus-skolan. Vid invigningen 1938 var den Europas största privata idrottsanläggning.

Huvudarkitekten bakom hallen var Hans Hansen, och även formgivaren Poul Henningsen var involverad i projekteringen – han designade bland annat en speciell KB-lampa.

Sommaren 1944 sprängde danska nazister en bomb i K.B.

Hallen vid ett kontrasabotage. Stora delar av inventarierna och alla glaspartier förstördes, men själva betongkonstruktionen var intakt, och redan ett halvår efter befrielsen öppnades hallen igen.

I september 2011 brann K.B. Hallen ner till grunden, några få månader efter att den hade blivit kulturskyddad, så att även stålkonstruktionen blev förstörd.

2017 påbörjades uppförandet av den nya hallen, som invigdes 2019.

Stålkonstruktionen för återuppbyggnaden korades i augusti 2019 till vinnare av European Steel Award 2019.

 

Information om KB Hallen:

Projektets namn: KB Hallen
Byggherre: KB Hallen
Landskapsarkitekt: Marianne Levinsen Landskab
Totalrådgivare: Christensen & Co.
Marktegel: Bretagne, Argenti
Färdigställt: august 2018

 

__________

 

Nyfiken på markteglet Bretagne?

Läs mer om vår handslagna svartbruna beläggningsklinker med det blanka spelet.

Läs mer här

Vill du ha inspiration i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och låt dig inspireras av våra referenser och produkter.

Prenumerera här

Ska du använda robust marktegel till ditt nästa projekt?

Se vårt urval av beläggningsklinker.

Se sortimentet här


 

Senaste artiklarna

0Resultat


 

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.