Energistyrning har minskat energiförbrukningen betydligt

Sustainability, baeredygtighed

 

Standarden i energistyrningen har hjälpt oss att minska vår energiförbrukning och har blivit en viktig del av vårt DNA. Co2-redovisningen2-redovisningen hos Wienerberger är därför lika viktig för oss som den ekonomiska redovisningen. 

Vi har hela tiden luppen framme för att optimera vår energiförbrukning.

Hos Wienerberger har vi sedan 1843 tillverkat tegel som används som fasadtegel. Eftersom produktionen av tegel är energikrävande har vi alltid arbetat aktivt för att minska energiförbrukningen i våra fabriker i de nordiska länderna.

- En stor del av våra omkostnader går till inköp av energi. Därför betyder det mycket för vår ekonomi, och därmed vår konkurrenskraft, att vi minskar energiförbrukningen. När vi använder mindre energi är det också till nytta för klimatet och för kommande generationer, säger Andreas Christensen, som är Managing Director Operations hos Wienerberger.

Ett viktigt redskap i detta arbete är standarden för energistyrning, ISO 50001. Med utgångspunkt från den har vi räknat ut en rad veckovis energinyckeltal som vi arbetar efter.

- Standarden ger oss ett målinriktat verktyg för att arbeta strukturerat med processerna. Den ger oss ett konstant fokus på att minska vår energiförbrukning och det har blivit en del av vårt DNA. Alla tänker på att minska energiförbrukningen och CO2-utsläppen säger Andreas Christensen och understryker att det är viktigt att få medarbetarna med på tåget.

- I vår fabrik på Fyn har vi fått ned energinivån med 25 procent, därför att medarbetarna deltog i att arbeta målinriktat med att minska förbrukningen, fortsätter han.

 

Energistyrning minimerar och minskar förbrukningen

Enligt Dansk Standard gagnar energistyrning både klimatet och ekonomin - och genom att använda energistyrning visar det enskilda företaget också kunderna att man gör en dokumenterad insats för att minska miljöavtrycket.

- Energistyrning är för alla, för alla företag uppnår en vinst genom att minska sin energiförbrukning. Standarden är ett ramverktyg som skapar en överblick över energiförbrukningen och därigenom har man ett solitt underlag för att minimera förbrukningen säger Anne Holm Sjøberg, som är avdelningschef hos Dansk Standard.

När ett företag inför ISO 50001, som är standarden för energistyrning, är första steget att kartlägga energiförbrukningen. Det kan exempelvis vara maskiner som är otidsenliga och därför kräver mycket ström, eller att det finns en stor tomgångsförbrukning av energi.

- Det är en ögonöppnare, och många blir överraskade över att de använder energi på något som de inte hade klart för sig. När det är ordning på var man använder den dagliga energin i företaget kan man göra något åt det, förklarar Anne Holm Sjøberg. 

 

Energimål är ett led i målsättningen om CO2-neutral produktion 2050

Hos Wienerberger började vi kartlägga energiförbrukningen på våra sju fabriker och satte sedan upp en rad energimål.

- Det visade sig faktiskt att två av våra fabriker CO2-mässigt inte kunde räddas, och därför beslutade vi oss för att stänga dem. Vi har gått från sju produktionsställen till fem, som vi har utvidgat, och bara den övningen har totalt sett minskat våra CO2-utsläpp med 10 procent här i Norden, berättar Andreas Christensen.

Målet är att vi ska minska våra CO2-utsläpp med 30 procent från 2020 till 2024 och vara CO2-neutrala 2050.

- Om vi fortsätter arbeta efter standarden och hela tiden har fokus på att förbruka mindre energi är jag övertygad om att vi når vårt mål säger Andreas Christensen.

Flera kunder efterfrågar klimatvänligt fasadtegel

Våra kunder börjar i ökande grad att efterfråga hållbara och klimatvänliga produkter.

- Om vi inte har klimatvänliga varor på hyllorna har vi inga kunder, och därmed ingen framtid. Med en certifiering kan vi dokumentera vår insats, så därför är vår CO2-redovisning lika viktig för oss som den ekonomiska redovisningen. Vi har hela tiden luppen framme för att hitta ställen där vi kan optimera vår energiförbrukning, säger Andreas Christiansen.

Hos Dansk Standard bedömer avdelningschef Anne Holm Sjøberg att företag normalt uppnår besparingar på 10 - 15 procent det första året efter att standarden införs.

- När man inför energistyrning måste man löpande hålla ögonen på sina nyckeltal och optimera sin energiförbrukning. Energistyrning är inte en quickfix, utan en varaktig livsstilsförändring, säger Anne Holm Sjøberg. 

 

_______


Beställ vår 3-i-1 till arkitekten

Inspireras till murverk med mönster med en mängd färger, uttryck och nyanser av fasadtegel

Beställ 3-i-1 till arkitekten

Vill du ha inspiration i din inkorg?

Ta emot vårt nyhetsbrev och låt dig inspireras av våra referenser och produkter. 

Anmäl dig här.

Siste nytt om bærekraft

0Resultat

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.