Detaljrika fasader – en höjdpunkt vid nybyggda Kvarteret Solkatten

Fasadtegel - EW2135 White Bonasus - EW2422 Brun - EW2163 Cassis - Solkatten, Sverige

 

I studentstaden Lund har Bonava nyligen färdigställt produktionen av 169 nya hyresrätter. Kvarteret kallas Solkatten och har tagits fram av Liljewall.

För att skapa ett kvarter som var både funktionellt och estetiskt vackert valde man att klä byggnadens fasader med fasadtegel från Wienerberger, där subtila kulörvariationer och en lek med olika mönstermurverk skapar en livlig men harmoniserad exteriör.

 

Lunds nyaste stadsdel Brunnshög utvecklas mer och mer för varje dag. Nyligen färdigställde Bonava produktionen av 169 nya hyresrätter, som bildar kvarteret Solkatten. JSB står som totalentreprenörer och arkitekterna på Liljewall står bakom framtagandet av byggnaden, från de första skisserna till färdig bygghandling.

Det ställdes hårda krav på att varje kvarter i Brunnshög skulle vara varierat i material och färgsättning. För att möta dessa krav, och samtidigt skapa ett sammanhållet kvarter, valde arkitekterna på Liljewall att klä byggnaden med fasadtegel från Wienerberger, där färgskala och struktur skapar en lugn exteriör – samtidigt som en subtil skillnad i förband och fogar uppnår stora effekter.

 

Fasadtegel matchar både det gamla och nya

Trots att Lund är en av Sveriges äldsta städer, är en stor del av invånarna allt annat än gamla. Lund präglas nämligen av sitt välkända universitet och av de knappt 120 000 personerna i kommunen är cirka 20 000 heltidsstudenter.

För att möta efterfrågan på bostäder passande för kundgruppen valde Bonava att bygga 169 hyreslägenheter med närhet till natur, kommunikationer och ett rikt kulturliv, där majoriteten av hyresrätterna är en- och tvårumslägenheter – perfekta för studenter.

Till byggnadens valde man att ha puts och plåt på de fasader som vetter mot innergården och fasadtegel från Wienerberger till de resterande fasaderna. En kombination som det ligger många tankar bakom. Erika Brantvall, arkitekt på Liljewall, berättar:

– Vi har haft industriell arkitektur i åtanke under hela processen, med spröjsade fönster och en vacker kombination av puts och tegel på fasaderna. Valet av putskulörer harmoniserar med fasadteglet, så när vi varierar tegelkulören ändras även putsen. Vi har dessutom vågat ha ett fåtal fönsterformat i projektet, vilket skapar ett sammanhållet uttryck tillsammans med teglet. Arkitekturen i Solkatten lutar sig tillbaka mot det gamla, men i en modern tappning. Därför passar just tegel väldigt bra.

Erika Brantvall fortsätter:

– Även kvarterets placering gjorde att fasadtegel passade bra. Spårvagnen kör nämligen precis utanför, och skapar mycket oljud och buller. Tegel är ett bra ljuddämpande material och vi kunde därför utforma väggen på ett bra sätt för att motstå buller.

 

Fasadtegel - EW2135 White Bonasus - EW2422 Brun - EW2163 Cassis - Solkatten, Sverige
Fasadtegel - EW2135 White Bonasus - EW2422 Brun - EW2163 Cassis - Solkatten, Sverige
© Wienerberger AB | Arkitekt: Liljewall Arkitekter
Fasadtegel - EW2135 White Bonasus - EW2422 Brun - EW2163 Cassis - Solkatten, Sverige
Fasadtegel - EW2135 White Bonasus - EW2422 Brun - EW2163 Cassis - Solkatten, Sverige
© Wienerberger AB | Arkitekt: Liljewall Arkitekter

Mönstermurverk skapar stora effekter
– utan oroligheter

Wienerberger har levererat tre olika fasadtegel till Solkatten. EW2163 Cassis; ett sandfärgat fasadtegel med vita nyanser, EW2135 White Bonasus; en ljusbrun och beige tegelblandning och EW2422 Brune; ett brunt fasadtegel.

För att skapa variationsrika fasader men samtidigt ha ett sammanhållet uttryck, valde Liljewall samma tegelsten återkommande och jobbade i stället mycket med förbanden och fogarna. Erika Brantvall förklarar:

– Vi jobbade med subtila förändringar i kulörer på puts och fasadtegel för att skapa en sammanhållen och lugn färgskala i hela kvarteret. För att skapa variation arbetade vi i stället med olika uttryck i murningsförband och fog. Vi skapade mönster, bland annat genom att mixa liggande och stående stapelförband i stenar av samma kulör. Så genom hela utformningen av fasaden lade vi stor vikt vid detaljerna och kunde på så sätt uppnå stora effekter med små medel.

Fasadtegel - EW2135 White Bonasus - EW2422 Brun - EW2163 Cassis - Solkatten, Sverige
Fasadtegel - EW2135 White Bonasus - EW2422 Brun - EW2163 Cassis - Solkatten, Sverige
© Wienerberger AB | Arkitekt: Liljewall Arkitekter
Fasadtegel - EW2135 White Bonasus - EW2422 Brun - EW2163 Cassis - Solkatten, Sverige
Fasadtegel - EW2135 White Bonasus - EW2422 Brun - EW2163 Cassis - Solkatten, Sverige
© Wienerberger AB | Arkitekt: Liljewall Arkitekter

Fasadtegel – ett bra val till Svanenmärkta byggnader

Även om majoriteten av lägenheterna riktar sig mot unga och studerande, kan man hitta en lägenhet för alla livsstilar i Solkatten – med bostäder på allt från 27 till 92 kvadratmeter. Men oavsett om det är en enrummare eller en fyrarumslägenhet så är varje lägenhet smart planerad och Svanenmärkt för en bra inomhusmiljö.

Projektet var totalentreprenören JSB:s första Svanenmärkta projekt, vilket gjorde att de hela tiden var tvungna att tänka ett steg längre innan de gjorde inköp eller byggde in ett material. För att se till att byggnaden uppfyllde kraven för Svanenmärkningen hade de därför tillgång till både internt och externt stöd under byggtiden.

Att man valde fasadtegel till ett Svanenmärkt projekt förvånar inte Filip Davidsson, försäljningschef på Wienerberger Sverige. Han berättar:

– Svanenmärkningen garanterar att kriterier för bland annat miljö- och hälsofarliga ämnen, energi- och resursförbrukning, avfallshantering och återvinning uppfylls. Även om tegelprodukter inte omfattas av Svanens krav, och därmed inte finns registrerade i Svanens husproduktportal, kan tegel enkelt ingå i Svanenmärkta byggnader. Och det är något vi ser väldigt ofta, tack vare teglets miljömässiga fördelar.

 

Ett resultat att vara stolt över

Det dröjde inte länge tills alla lägenheter var uthyrda och idag är samtliga hyresgäster inflyttade. Processen har varit lång men resultatet blev onekligen bra. Victor Collin, byggnadsingenjör på Liljewall, berättar:

– Vi har varit involverade i projektet sedan 2015/2016. Projektet har bearbetats i olika faser för att anpassas till olika nya projektförutsättningar, så 2017 gjorde vi en omarbetning och det är den vi nu ser frukten av. 2020 började entreprenadtiden och i juni 2021 stod allting klart.

Victor Collin avslutar:

– Nu när allt är färdigt har vi haft studiebesök med kontoret där projektledaren från Bonava också var med. Vi har haft kontakt med entreprenören, kunderna och de boende, och vi har fått väldigt fin feedback. Även stadsbyggnadskontoret på Lunds kommun var ute och tittade runt. Som jag har förstått det så är alla väldigt nöjda med resultatet, och det självklart vi också. 

 

Information om projektet

Projektets namn: Solkatten
Arkitekt: Liljewall
Produkter: EW2163 Cassis, EW2135 White Bonasus och EW2422 Brune.
Färdigställt: 2021
Certificering: Svanemärkat

Danish Facade Brick 2.1.35 White Bonasus

Fasadtegel: 
EW2135 White Bonasus

Danish Facade Brick 2.4.22 Brun

Fasadtegel: 
EW2422 Brune

Fasadtegel - EW2163 Cassis - LESS

Fasadtegel: 
EW2163 Cassis

Välj rätt fasadtegel till nästa projekt.

Det är viktigt att fasaden passar byggnadens arkitektoniska uttryck. Därför är det viktigt att välja rätt fasadtegel och fog. Se till att teglets färg, storlek, variation och struktur passar husets stil och storlek. 

Se vår samling av fasadtegel hår.

Kontaks oss

Vill du bolla idéer till ditt nästa projekt, och hitta lösningar som främjar välbefinnandet? Kontakta då oss, vi står redo med råd och vägledning.

Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Ta del av vårt nyhetsbrev

På så sätt missar du inga spännande tips, nyheter eller projekt. Låt dig bli inspirerad och anmäl dig till vårt nyhetsbrev här

Anmäl dig här

Nyheter

0Resultat

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.