Markteglet är på väg tillbaka och skapar ett färgrikt mönster på Lilleaker torg

Marktegel - Lilleaker Torg, Norge

 

Markteglet har äntligen kommit tillbaka från 60- och 70-talet och skapar nytt liv på Lilleaker torg i Oslo. Torget är täckt med sex olika typer av marktegel och Grindaker landskapsarkitekter menar att det är viktigt att använda allsidigt och varierat material i stadsbilden. Som en naturlig mötesplats för barn, ungdom och äldre på Ullern har torget utarbetats i samråd med lokalbefolkningen.

 

Lilleaker torg ligger vid spårvagnsstationen på Lilleaker, i stadsdelen Ullern, och täcker en yta på över 1 000 m2. Det är Grindaker Landskapsarkitekter som har varit ansvariga arkitekter och Uteanlegg AS har varit utförande entreprenör och stått för murarbetet. Torget är ett av de första stegen i en större satsning på stadsutveckling för Lilleakerstaden, som förbinder Oslo och Bærum.

Från tidig planeringsfas inkluderades lokalbefolkningen i en användarmedverkansprocess som visar behov och önskemål för det nya torget. I anslutning till torget ligger aktivitetshuset Stoppestedet, som består av kafé, ungdomsklubb och ett äldrecenter. Programmeringen och utformningen av torget skulle därför bestå av ett varierat och allsidigt utbud för människor i alla åldrar och innehåller bland annat studsmatta, vattenelement och fruktträd.

Tegelbeläggningen är inspirerad av den bevaransvärda stationsbyggnaden

Den 100 år gamla, skyddsvärda stationsbyggnaden, Stoppestedet, har varit inspiration för Lilleaker torg och tegelbeläggningen. Byggnaden renoverades och färdigställdes 2018 och är klädd med fasadtegeltypen Velbrand Exteriour/York Russet från Wienerberger. Fasadteglet är ett handslaget brunrött tegel med färgnyanser som passar till den gamla stationsbyggnaden.

Grindaker Landskapsarkitekter ville utgå från mönstret på gavelväggen som är vänd mot torget:

- Vi vill föra tegelväggen från stationsbyggnaden vidare ut i det offentliga rummet. Vi lade därför en stiliserad och lekfull variant av tegelmönstret på stationsbyggnaden som utgjorde beläggningen på torget, berättar Emil Nyutstumo Horn, som är landskapsarkitekt från Grindaker.

För att utforma mönstret på torget valde Grindaker Landskapsarkitekter ut ett marktegel i samma format, men i sex olika färger, från Wienerberger. De sex marktegeltyperna är alla slagna, i formatet 200 x 63 x 85. Paviona har en tegelröd färg och Ravenna är rödrosa med mörka nyanser. Markteglet Omber har en varm, mörkbrun färg och Basalt finns i färgen gråbrun med mörka nyanser. Siena har en ljusgul färg med försiktigt färgspel, medan den sista tegeltypen, Nero, är svart.

Varje marktegel har sin naturliga variation och tegelmönstret resulterade i en varm och inbjudande platsbeläggning med mänskliga proportioner. Torgplatsen omsluts av en böljande och flerfunktionell betongkant med ett anlagt lekområde.

Det färgrika beläggningsteglet från 60- och 70-talet

Marktegel är ett robust material som låter sig formas och anpassas till speciella situationer. Emil Nyutstumo Horn menar att marktegel användes mycket på 60- och 70-talet, men att materialet har varit ute i några decennier:

- Nu är markteglet äntligen på väg tillbaka och vi menar att det har väldigt fin kvalitet och ger ett stort spektrum av färgmöjligheter.

Grindaker Landskapsarkitekter kunde leka med olika typer av marktegel när de skulle planera tegelbeläggningen på Lilleaker torg:

- Med Wienerberger som leverantör fick vi möjlighet att välja mellan ett brett spektrum av olika typer av marktegel som gav oss stor valfrihet.

Emil Nyutstumo Horn berättar att Grindaker Landskapsarkitekter kämpar dagligen för en mer allsidig materialanvändning än bara betong och asfalt:

- Vi vill ha mer mångfaldig materialanvändning i det offentliga rummet, där marktegel i olika färger ger mer variation och spel i landskapsuttrycket. Tøyen Torg i Oslo är ett annat exempel där vi har använt marktegel. Vi har fått god erfarenhet av materialet och arbetar med flera nya projekt där vi vill använda marktegel.

     

 

"Med Wienerberger som leverantör fick vi möjlighet att välja mellan ett brett spektrum av olika typer av marktegel som gav oss stor valfrihet."

Emil Nyutstumo, landskapsarkitekt, Grindaker landskapsarkitekter


 

 

 

 


 

Marktegel för skandinavisk förhållanden

Utöver markteglets färgspel och varierade uttryck har marktegel lång hållbarhet och är ett bra beläggningsmaterial för skandinavisk förhållanden. Marktegel från Wienerberger uppfyller de högsta kraven på frostbeständighet enligt produktstandard NS-EN 1344 och passar bra i det varierade skandinavisk klimatet.

Vi har ett brett utbud av färgspektra i samma marktegelformat. Det passar bra när landskapsarkitekterna vill skapa mönster och ett spännande uttryck som på Lilleaker Torg.

Emil Nyutstumo Horn hoppas få se fler marktegelprojekt i framtiden.

 

FAKTA om Lilleaker Torg:

Projektets namn: Lilleaker Torg
Arkitekt: Grindaker landskapsarkitekter
Marktegel: Paviona, Ravenna, Omber, Basalt, Siena, Nero
Uppfört: augusti 2019

 

__________

 

Sortiment av marktegel

Se hela vårt sortiment av marktegel, med ett brett urval av färger och ytor.

Upptäck sortimentet här

Ta del av vårt nyhetsbrev

På så sätt missar du inga spännande tips, nyheter eller projekt. Låt dig bli inspirerad och anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.

Anmäl dig här


 

Senaste artiklarna

0Resultat


 

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.