Murverk med mönster

Apartment building, Kongegaarden, Roed nuanceret

 

Intelligent användning av fasadteglets många möjligheter ger rik variation i fasaden. Fasadteglets enkla, konstruktiva logik och förbandets regelbundna rytm bryts av vackra mönster i murverket.

Fasadteglets oändliga möjligheter utnyttjas i inspirerande murverk med mönster.

Spännande mönster lättar upp fasaden och framhäver den enskilda fasadtegelstenen i ett spel av ljus och skugga. Murverk i mönster skapar ett vackert skuggspel i murverket och skapar förskjutningar i oändliga variationer.

Varierande mönster och färgspel leker med fasadteglets format och färgnyanser och skapar ett böljande, poröst vävt murverk. Den icke bärande skalmuren har alla möjligheter att utnyttja fasadteglets format och förmåga att skapa ett murverk med mönster.

   

 

Ett band av mönstrat murverk med vackra kontrasteffekter

EW0181 Rust og Blauwrood - Syren Hus
EW0181 Rust og Blauwrood - Syren Hus
© Egernsund Wienerberger A/S
EW2136 Light Coal - Ceres Plaza
EW2136 Light Coal - Ceres Plaza
© Egernsund Wienerberger A/S
Apartment building, Iris Hus, section, Royal Night
2.7.83 Royal Night
© Egernsund Wienerberger A/S
EW0479 Sand & EW0477 Mahogni - Rødovre Karreen
EW0479 Sand & EW0477 Mahogni - Rødovre Karreen
© Wienerberger A/S
EW0181 Rust og Blauwrood - Syren Hus
EW0181 Rust og Blauwrood - Syren Hus
© Egernsund Wienerberger A/S
EW2136 Light Coal - Ceres Plaza
EW2136 Light Coal - Ceres Plaza
© Egernsund Wienerberger A/S
EW0209 Fynsk Gul - Irma Byen
EW0209 Fynsk Gul - Irma Byen
© Egernsund Wienerberger A/S
Apartment building, Irma Byen, Fynsk Gul
EW0209 Fynsk Gul
© Egernsund Wienerberger A/S

 

 

Beställ vår 3-i-1 till arkitekten
- inspiration, kollektion och ritningsdel i en och samma bok

Inspireras till murverk med mönster med en mängd färger,
uttryck och nyanser av fasadtegel

Fasadtegel, hantverk och murverk i mönster

Att bemästra den vassa, genommönstrade fasadtegeldetaljeringen kräver både handlag och tålamod. Omsorg om detaljerna i murverket ställer krav på både arkitektens och murarens hantverk. Fasadteglets speciella egenskaper kommer till sin rätt - när man bygger på fasadteglets premisser.

En beprövad och varierad detaljering i murverket ger byggprojektet bett och karaktär samt bidrar till en mänsklig skalning av byggnadskroppen. 

 

Dynamiskt mönstrade murverk skapar moderna, lekande och klättrande murstensreliefer

Apartment building, Roellike Hus, Groenttorvet, Bronsgroen
Bronsgroen
© Egernsund Wienerberger A/S
Apartment building, Roellike Hus, Groenttorvet, Vigoroso
Vigoroso
© Niels Nygaard Photography
EW2162 Avignon
EW2162 Avignon
© Egernsund Wienerberger A/S
Bronsgroen - Grøntorvet
Bronsgroen - Grøntorvet
© Egernsund Wienerberger A/S
Fasadtegel renovering Falkoner Alle EW0466 Koppar
EW0466 Koppar
© Niels Nygaard Photography

 

Ljus och skugga i vackert mönstrat murverk

Fasadtegel kan också tänkas in i en konstnärlig och estetisk kontext och via reliefer i fasadteglet vara en iscensättare av ljus och skugga, som växlar under dagen, allt efter solens placering på himlen.

En tegelfasad kan verka massiv, men genom att leka med hål i murverket uppstår ett mönstrat murverk med ett myller av luftspalter. På dagen ser murverket hela tiden ut att skifta med solens och ljusets spel. När mörkret faller och byggnaden lyses upp inifrån förändras murverket till ett lysande mönster. 

 

 

Ett myller av luftspalter ger vackert dagsljus och naturlig ventilation

Museum, Det Tyske Museum, Avignon
EW2162 Avignon
© Egernsund Wienerberger A/S
EW0181 Rust og Blauwrood - Syren Hus
EW0181 Rust og Blauwrood - Syren Hus
© Egernsund Wienerberger A/S
EW2162 Avignon
EW2162 Avignon
© Egernsund Wienerberger A/S
EW0465 Röd Nyanserad
EW0465 Röd Nyanserad
© Egernsund Wienerberger A/S

 

______

Gratis: 3-i-1 till arkitekten om fasadtegel

En bok om fasadtegel med inspiration, kollektion och ritningsdel i en och samma bok.

Ladda ner den gratis här

MurDesigner

Lek med fasadteglets uttryck med olika förband och fogfärger. Du kan också blanda de olika fasadteglen.

Prova MurDesignern här

 

_____

 

Senaste nytt

0Resultat

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.