Nordens största tegelverksamhet välkomnar ny hållbarhetschef

Kristian Knorr Svane, Bæredygtighedschef | Egernsund Wienerberger A/S

 

Den 1 december 2023 tillträdde Kristian Knorr Svane rollen som hållbarhetschef hos tegelproducenten Wienerberger. Han har i uppdrag att driva företagets hållbarhetsinsatser i Sverige, Danmark och Norge – med målet att nå fullständig CO2-neutralitet och främja ännu mer klimatmedveten tegelproduktion.

 

Det är ingen nyhet att hållbarhet har hög prioritet hos oss - Nordens största tegelverksamhet. Däremot kan vi nu dela den glädjande nyheten att Kristian Knorr Svane, som hållbarhetschef i en nyinrättad befattning, ska leda vår hållbarhetsagenda i alla de nordiska länderna.

Kristian Knorr Svane ser fram emot att vara en del av ett företag som redan lagt grunden för ett mer CO2-vänligt sätt att bygga med tegel. Han säger:

- Som ny nordisk hållbarhetschef ser jag särskilt fram emot att driva de många viktiga utvecklingsaktiviteterna i ett ambitiöst företag som redan kommit långt när det gäller den hållbara agendan. Inte minst med LESS, marknadens mest CO2-sparande fasadtegel, har Wienerberger lagt en stadig grund, och det är nu min främsta uppgift att bygga vidare mot våra mål om CO2-neutralitet, återanvändning och en mer klimatmedveten tegelproduktion.

Under våren omvandlade vi vår största tegelverk Vesterled för att enbart producera fasadteglet LESS, vilket totalt sett har möjliggjort en minskning av CO2-utsläppen från produktionen med 70 till 90 procent.

   

"Jag är, och har alltid varit, driven av att utveckla den byggda miljön i en mer hållbar riktning. Omställningen är absolut nödvändigt och här kommer vi inte undan innovation och teknologisk utveckling. Min omfattande erfarenhet av att omdefiniera produkter och processer, samt mina utvecklingsfärdigheter, är bara några av sakerna jag tar med mig till bordet hos Wienerberger."

Kristian Knorr Svane
Hållbarhetschef, DGNB konsult & WELL AP | Wienerberger AB

Innovation lokalt och globalt

Den nya hållbarhetschefen är utbildad vid Arkitektskolen i Aarhus och har därefter ägnat sin karriär åt att arbeta med den gröna omställningen inom byggbranschen. Erfarenheten kommer bland annat från företagen GXN, Atelier Kristoffer Tejlgaard och AART, där han var anställd som arkitekt och hållbarhetsspecialist.

- Jag är, och har alltid varit, driven av att utveckla den byggda miljön i en mer hållbar riktning. Omställningen är absolut nödvändigt och här kommer vi inte undan innovation och teknologisk utveckling. Min omfattande erfarenhet av att omdefiniera produkter och processer, samt mina utvecklingsfärdigheter, är bara några av sakerna jag tar med mig till bordet hos Wienerberger, berättar Kristian Knorr Svane.

Även internt i tegelverksamheten får Kristian stort stöd. Henrik Dietrichsen, Regional Managing Director Nordics hos Wienerberger, säger:

- Med målet att minska CO2-nivån med 30 procent före utgången av 2024 och uppnå full neutralitet år 2050, är teknologisk utveckling och produktinnovation konstanta prioriteringar – både lokalt och globalt hos Wienerberger. Över hela organisationen satsar vi på utvecklingsprojekt av olika slag och med Kristian, som är både högt specialiserad och engagerad, har vi fått de bästa kunskaperna för att leda hållbarhetsinsatserna i Norden.

Wienerberger undersöker bland annat teknologier som elektriska ugnar och värmepumpar, samt möjligheten till CO2-infångning med så kallad Carbon Capture-teknologi.

   


Även internt i tegelverksamheten får Kristian stort stöd

Henrik Dietrichsen, Regional Managing Director Nordics hos Wienerberger, säger:

- Med målet att minska CO2-nivån med 30 procent före utgången av 2024 och uppnå full neutralitet år 2050, är teknologisk utveckling och produktinnovation konstanta prioriteringar – både lokalt och globalt hos Wienerberger. Över hela organisationen satsar vi på utvecklingsprojekt av olika slag och med Kristian, som är både högt specialiserad och engagerad, har vi fått de bästa kunskaperna för att leda hållbarhetsinsatserna i Norden.

   

Historiskt material – framtidens klimatagenda

Kristian Knorr Svane kan också stoltsera med titlarna DGNB-konsult och WELL AP, medan nästa steg är att utbilda sig inom de ledande miljöcertifieringssystemen för byggnader i Sverige och Norge, Miljöbyggnad och BREEAM-NOR.

- Tegel är spännande att arbeta med, inte minst ur ett historiskt perspektiv. Detta eftersom det – som ett av de äldsta materialen – utgör en enorm del av vårt byggnadskulturarv. Som tegelverksamhet är det därför avgörande att säkerställa att detta gedigna och mycket användbara material smälter samman med framtidens klimatagenda, avslutar Kristian Knorr Svane.


 

LESS. CO2-besparande fasadtegel för framtidens byggande.

Genom att minska materialförbrukningen med 15% och bränna med certifierad biogas har vi minskat CO2-utsläppen i produktionen med 70-90%. CO2-besparingen i produktionen av LESS täcker fas A3 i EPD:n.
 Senaste artiklarna

0Resultat

   

Campaign handmade bricks

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få senaste nytt om produkter, inspirerande projekt, dokumentation, återvinning, biologisk mångfald och mycket mer.

   

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.