Museum med vackra mönster av fasadtegel

Museum, Det Tyske Museum, Avignon

 

En arkitektonisk pärla i Sønderborg rymmer det tyska minoritetsmuseet, Deutsches Museum Nordschleswig.

Museet har förnyats och utvecklats med en tillbyggnad i mycket ljust fasadtegel från Wienerberger, och arkitekten har lekt med mönster, skuggor och ljus i museets fasad.

 

 

Det gäller ett mycket lyckat tillbyggnads- och renoveringsprojekt av det tyska minoritetsmuseet i Sønderborg. Genom att använda en stram modern arkitektur på tillbyggnaden och mjuka upp den med fint ljust fasadtegel från Wienerberger skapar man en förbindelse både till forntiden och även till den befintliga historiska byggnaden, som tillbyggnaden hänger ihop med. Det är kontraster som inte bara klär, utan understryker varandra.

Det är Tegnestuen Mejeriet, som är totalrådgivare för projektet och firman No Parking Production har stått för innehåll, tankar och design i samarbete med museet. Tillbyggnaden är skapad i samband med 100-årsjubileet för återföreningen.

 

Mönster i murverket

Arkitekten har valt mycket ljusa, men ändå varma stenar, som heter EW2162 Avignon och som på samma gång ger möjlighet att eftersträva en stram arkitektur med stor enkelhet i murverket. Genom att framhäva några av stenarna i särskilda mönster ger det samtidigt möjlighet att spela med skuggor i fasaden. Och det har lyckats på vackraste sätt på museet, som genom användning av mönster framhäver den strama byggstilen i en enkel och beprövat stram arkitekturstil.

Byggnadens spetsiga hörn är designade som ett gångjärn, där stenarna griper in i varandra i förbandet och det understryker en skarp kontur av byggnaden mot bakgrunden och omgivningarna.

 

Skuggor och ljus med fasadtegel

Skuggor och ljus utmanas av fasadteglets mönster i fält på fasaden. Perforeringar i mönstret ger ljusinfall i foajén och omvänt kommer ljuset inifrån byggnaden att synas som mönster utifrån på kvällen.

Som helhet kan man utläsa mycket av historien genom att studera byggnadens och murverkets struktur. För byggprojektet understryks just de olika kulturer som samspelar i gränslandet.  Samspel kännetecknar både tillbyggnaden som sådan och även tillsammans med den befintliga byggnaden, som den är sammanbyggd med.

Tillbyggnaden innehåller utöver foajén också en liten biograf som kan användas på många sätt en trappa upp och utställningsfaciliteter över ingången. På andra våningen ligger ett samlingsrum för evenemang, samlingar och matsal under besök på museet, varifrån man vidare når en takterrass utomhus med utsikt mot backarna vid Sundved på andra sidan Alssund.

 

Museum, Det Tyske Museum, Avignon
© Egernsund Wienerberger A/S
Museum, Det Tyske Museum, Avignon

Med danskt tillskott

I de två byggnaderna kan man från juli i år lära sig om den tyska minoritetens historia och kultur under 100 år. Den nya byggnaden rymmer ingång, två rum till särutställningar och en samlingssal.

Utställningen i den äldre, befintliga byggnaden kommer i hög grad att präglas av digitala föredrag, kombinerat med museets utställningsföremål.

Museet var fram till 2017 inhyst i byggnaden på Rønhaveplads, tillsammans med det tyska biblioteket. Det flyttade 2017 in i Multikulturhuset i hamnen. Det gav nya möjligheter och planerna om ett helt nytt museum uppstod. Museet hade tills det stängde för ombyggnad 1 500 besökande om året. Besöksantalet förväntas stiga till 15 000 besökande per år. Det är Bund Deutscher Nordschleswiger, den tyska minoritetens huvudorganisation, som står bakom museet. 

 

EW2162 Avignon
Museum, Det Tyske Museum

Byggnad utstrålar förebilder

Det dansk-tyska förhållandet i gränslandet har blivit en förebild för hela Europa. Minoritetens avsikt med museet är därför också att avspegla gränslandets växling ”mot varandra” till ”med varandra”, och nu ”för varandra”. Samtidigt var önskemålet att skapa mer synlighet och nyfikenhet kring museet, etablera ytterligare utställningsytor och skapa plats för samlingar och evenemang, för medborgare, föreningar och klubbar, bland annat de som tillhör den tyska minoriteten.

 

Information om projektet

Arkitekt: Tegnestuen Mejeriet og No Parking Production
Produkt: EW2162 Avignon
Uppfört: November 2020

Upptäck våra fasadtegel

Går du i tankarna att välja fasadtegel till ditt nästa projekt? Upptäck vårt sortiment av fasadtegel och alla dess möjligheter. 

Se vår samling av fasadtegel hår.

Kontaks oss

Vill du bolla idéer till ditt nästa projekt, och hitta lösningar som främjar välbefinnandet? Kontakta då oss, vi står redo med råd och vägledning.

Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Ta del av vårt nyhetsbrev

På så sätt missar du inga spännande tips, nyheter eller projekt. Låt dig bli inspirerad och anmäl dig till vårt nyhetsbrev här

Anmäl dig här

Nyheter

0Resultat

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.