Mycket speciell tegelarkitektur på Vennesla Kirke

Skärmtegel: URBAN Frederiksberg | Vennesla Kirke, Norge

 

Byggandet av den nya kyrkan i Vennesla i Norge är i full gång och den blir ett nytt landmärke i Agder-området. Kyrkans fasad är utförd med en beklädnad av tegel som är specialutvecklad för just detta byggnadsverk. Kyrkfasaden balanserar mellan ett sakralt och ett skulpturellt uttryck som har ställt stora krav på monteringen.

 

Den nya kyrkan i Vennesla ska fungera som stadens nya huvudkyrka. Den 1 530 m2 stora kyrkobyggnaden ska integrera församlingens kyrkliga händelser med vardags- och kulturfunktioner för den närliggande skolan och Venneslas föreningsliv. LINK arkitektur vann arkitekttävlingen och HSH Entreprenører A/S är i full gång med byggandet.

    

    

Tegelfasad med ett sakralt uttryck

Det var viktigt att välja material till kyrkan med lång hållbarhet och robusthet, och som uttrycker en vacker och värdig fasad. Lösningen blev att klä tak och väggar med samma skärmtegel för att få ett enhetligt uttryck. Tone Osen, arkitekt hos LINK arkitektur, berättar om valet av tegelfasaden: 

- Vi vill ha en helgjuten form på kyrkan och valde ett ljust skärmtegel till både tak och väggar. Skärmtegel är ett vackert och hållbart material som passar på en kyrka som ska stå i riktigt många år.

Olsen fortsätter: 

- Den nya kyrkan är utformad med respekt för den gamla kyrkan, samtidigt som den framträder som fristående med ett tydligt sakralt och skulpturellt uttryck. Det är en arkitektur som visar nutidens och framtidens huvudkyrka i staden.

Vennesla kyrka blir en byggnad med många olika funktioner. Det har LINK arkitektur tagit hänsyn till. 

- Det är spännande att rita en kyrka som ska ha plats för både kyrkliga och församlingens dagliga behov. Kyrkan ska tillvarata församlingens intressen oavsett ålder och blir en viktig byggnad för lokalsamhället förklarar Tone Olsen.

     

     

Specialutvecklat skärmtegel till Vennesla Kirke

Tegelfasaden är levererad av Wienerberger. LINK arkitektur arbetade länge med att hitta det rätta uttrycket för skärmteglet och fick flera prover skickade till sig på vägen dit.

För att få fram det som arkitekten efterfrågade måste produktionen anpassas utöver det som är standard.  

Produktchefen för skärmtegel hos Wienerberger, Per Ivar Ødegaard, berättar att fabriken i Schweiz var mycket lyhörd och nyfiken på att utforska och leverera optimala lösningar under hela processen:

- För att ge ytan ett ljusare uttryck tillverkades skärmteglet med en naturligt strängsprutad yta som ger en slätare och mer naturlig tegelstruktur. Det framhäver färgen på ett bättre och tydligare sätt. Det specialutvecklade skärmteglet URBAN Frederiksberg LINK är tillverkat i U-profil, som ger en tydlig struktur och relief till en spännande fasad. U-profilens kraftiga struktur bidrar till att solförhållanden och skuggeffekter har betydelse för hur kyrkans tegelfasad uppfattas under olika årstider. Det gör byggnaden mer levande förklarar Per Ivar Ødegaard.

Montering av högsta klass

Kyrkans arkitektur har krävt montering av högsta klass. För att uppnå en helgjuten form på kyrkan har tät gering använts i alla utvändiga hörn, kanter och i övergångarna mellan tak och väggar. Den täta geringen skapar sömlösa övergångar, så att tegelfasaden går i ett och framhäver U-profilens relief i väggen. 

Per Ivar Ødegård berättar att tät gering av utvändiga hörn är en något mer tidskrävande process, men att skickliga hantverkare hos HSH-entreprenören har löst detta på ett verkligt bra sätt, genom tålamod, hög precision och skickligt hantverk. 

Vennesla kyrka blir färdig under våren 2022.

 

Information om projektet

Projektnamn: Vennesla Kirke
Arkitekt: LINK arkitektur
Entreprenör: HSH Entreprenører 
Klar: 2022
Skärmtegel: URBAN Frederiksberg - U-profil


 


 

    


 

Senaste artiklarna

0Resultat

 

 

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.