Enkelhet i det arkitektoniska – fasadtegel från wienerberger väljs till Vallastadens skola

Fasad- och marktegel: EW0459 Gul Nuansert - EW0450 Järn - EW0449 Kol - Brons DF - Rood DF - Olivia DF | Vallastadens Skola, Linköping

 

Vallastadens skola är en modern byggnad med både förskoleklass, fritidshem och grundskola för årskurserna 1–6. Skolan invigdes 2017 och är belägen i Vallastaden, en ny stadsdel väster om Linköping. Områdets arkitektur genomsyras av variation och för att bryta detta valde arkitekterna på M5 arkitektur att ge den nya skolan ett mer stillsamt uttryck med hjälp av fasadtegel från wienerberger. Dessutom har vi levererat tre sorters marktegel till skolans unika skolgård.

 

I den nya stadsdelen Vallastaden i Linköping har M5 arkitektur ritat en grundskola för 600 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Skolan invigdes 2017.

Vallastaden har en varierad arkitektur, där ingen bebyggelse är den andra lik. Därför valde arkitekten Per Nilsson på M5 arkitektur en annan riktning i sin utformning:

- Arkitekturen i Vallastaden är nästan extrovert, området genomsyras av mångfald och variation. Jag ville därför gå ett annat håll och istället göra skolan lugn och stillsam. Mer som ett traditionellt gatuhus i en stenstad. Samtidigt ville jag att huset skulle distansera sig från området och därför valde jag tegel, som inte är så vanligt i Linköping.

Till skolan har vi levererat tre olika fasadtegel: EW0459 Gul Nuansert, EW0450 Järn och EW0449 Kol. Dessutom hittar man markteglen Brons DF, Rood DF och Olivia DF på den unikt utformade skolgården, som ritats av landskapsarkitekterna på Tengbom.

Fasader med inspiration från dansk arkitektur

Skolans arkitektur är återhållsam och har teglets massiva och klassicistiska sätt att uttrycka sig på. Per Nilsson förklarar:

- Jag har några inspirationer för detta projekt. C.F Møllers universitet i Århus, Klas Anshelms jobb vid Lunds Tekniska Högskola samt Boje Lundaards danska tegeltradition. Det vill säga att ha ett ganska nedtonat murverk, med fönsteröppningar som bildar hål i muren, samt stora uppglasade partier som bryter upp murverket. Det är ett tema som återfinns i alla mina förebilder och som jag tycker passar bra här i Vallastaden.

Vallastadens skola är sluten mot gatan, medan man hittar både nivåskillnader och skog på tomtens baksida.

- Skolan öppnar sig inåt gården och lekparken som är där på tomten. Sedan har vi tagit nivåskillnaderna och gjort gradänger som man kan sitta på. Man kan säga att skolgården rör sig i olika nivåer, med mycket skog och grönt, medan skolbyggnaden är klassiskt uppbyggd för att passa stadskvarteret ut mot gatan, förklarar Per Nilsson.

Fasadteglets färger bryter upp byggnaden

Vallastadens skola är uppbyggd av olika delar, där olika färger skapar en identifikation för de som rör sig runt skolan.

- Centralt har vi en byggnadsdel som har klätts i ett mörkt, nästan svart, tegel. Här ligger allt som är gemensamt, som till exempel slöjdsalar, administration och skolhälsovård. Sedan har vi flyglar med varmt och gult tegel, där man hittar alla basrum. Slutligen har vi skarven mellan flyglarna, som är uppglasad. Denna bildar ett slags socialt nav, med elevrestaurang, bibliotek, gympasal och aula, säger Per Nilsson och fortsätter:

- Byggnadens interiöra uppbyggnad är komplex men med en enkel gestaltning av fasaderna mot gatan och en markerad entré. Angöring sker på gårdssidan och skolgården. Gårdssidan har fått en mer livlig gestaltning, som möter skogen och nivåskillnaderna.

Marktegel som samspelar med tegelfasaderna

Skolgården på Vallastadens skola har en spännande utformning, där landskapsarkitekterna på Tengbom har byggt upp hela skolgården utefter nivåskillnaderna.

- Vi har jobbat mycket med nivåerna som finns på tomten. Utöver gradängerna har vi också jobbat med olika våningsplan, ramper och broar. Skolgårdar är jätteviktiga uppdrag, då det är oerhört väsentligt att skapa något där barn och unga kan trivas och inspireras till rörelse. De ska vara inbjudande, säkra och ta vara på alla små utrymmen, berättar Helena Hasselberg, landskapsarkitekt på Tengbom, och fortsätter:

- Vi valde att använda marktegel på skolgårdens ovanplan, utanför ett uppehållsrum. Vi tycker att marktegel är ett stabilt och estetiskt alternativ till betong och andra material. Man har tillgång till ett roligare färgspektrum och samtidigt tar markteglets fogar upp vatten på ett bra sätt jämfört med asfalt. Vi har valt att använda tre olika färger som kommer igen i byggnadens fasader och får helheten att samspela.

Vallastadens skola inkluderar även en anpassad grundskola, med hela Linköping som upptagningsområde. Därför har tillgängligheten och hur man tar sig mellan de olika nivåerna på skolgården varit en jätteviktig aspekt i projektet.

Möter kraven enligt Miljöbyggnad Silver

Genom hela projektet hade alla aktörer ett starkt miljötänk och byggnaden är klassificerad som Miljöbyggnad Silver. Det innebär att man var tvungen att klara av vissa parametrar, som bland annat dagsljusinsläpp. Dessutom är alla ingående material godkända enligt Byggvarubedömningen.

- Miljöperspektivet hade vi med oss redan tidigt. Det ska alltid vara med. Tegel är tidlöst och håller länge. Dessutom har vi löst solavskärmningen på den stora uppglasade delen genom att sätta transparanta solceller i vertikala glaspartier, så att det både skärmar av solen och är energieffektivt. Det var mycket lyckat och jag är väldigt nöjd med resultatet, avslutar Per Nilsson.

   

Information om Vallastadens skola

Projektets namn: Vallastadens skola, Linköping
Arkitekt: M5 arkitektur
Landskapsarkitekt: Tengbom
Produkter:
Fasadtegel:
EW0459 Gul Nuansert
EW0450 Järn
EW0449 Kol
Marktegel:
Brons DF
Rood DF
Olivia DF
Färdigställt: 2017


 

Dyk ner i vårt utbud av fasadtegel

Wienerberger har ett brett utbud av fasadtegel med olika ytstrukturer och många olika färger.
 

   

Senaste artiklarna

0Resultat

   

Campaign handmade bricks

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få senaste nytt om produkter, inspirerande projekt, dokumentation, återvinning, biologisk mångfald och mycket mer.

   

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.