Tegelfasaden är den mest hållbara lösningen

Public sauna in Raua street in Tallinn. Used materials: Terca solid bricks Dresden smooth BWK 140/19NF.

 

Ser man till väderbeständigheten är både material och konstruktion avgörande. Det spelar ingen roll hur mycket kraft man lägger ner på att underhålla sitt hus – det kompenserar aldrig för en dålig konstruktion eller ömtåliga material. Och en del material är mindre väderbeständiga än andra. 

När det till exempel gäller en träfasad måste vattnet ledas från brädorna och samtidigt måste träet luftas. Dessutom kräver en träfasad behandlingar med olja, träskydd eller målning för att hålla i 20-40 år.

Kraftigare regn kräver starkare byggmaterial

Det regnar allt mer i Skandinavien. Det betyder att husens fasader inte hinner torka innan de blir blöta igen. Därför är det viktigt att välja material som tål att vara våta under en längre tid - och som klarar påverkan av frost och töväder.

Generellt förväntas mer nederbörd i framtiden. Det framgår av SMHIs rapport ”Sveriges klimat i framtiden”. Årsnederbörden beräknas öka med mellan 10 procent i söder och cirka 30 procent i norr. För södra Sverige är dock sommarnederbörden mer osäker då det finns beräkningar som visar både ökning och minskning. En större andel av vinternederbörden kommer som regn eftersom temperaturen stiger.

Problemet förvärras ytterligare när temperaturen växlar och regnet har trängt in i fasadmaterialet. När det vattnet fryser och därmed utvidgar sig kan frostsprängningar förstöra fasaden. Det är ingen tvekan om att den ökade fukten ställer högre krav på våra hus. Därför kan det vara en god idé att välja väderbeständiga byggmaterial som till exempel tegel.

 

Välj den väderbeständiga och underhållsfria fasaden

Om man väljer en tegelfasad kan man njuta av materialets många fördelar. Tegel kan ta upp och avge fukt utan att det utsätts för röta eller mögel eller på annat sätt tar skada, och det blir allt viktigare efterhand som klimatet bjuder på mera regn. Om huset har byggts korrekt med det rätta murbruket och teglet, kan det också stå emot både regn och frost. Det råa teglet kräver heller inget underhåll, och det håller mer än hundra år.

 

_______


Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.