Fasadtegel skapar variation och hjälper Östergårdsskolan att passa in i stadsstrukturen

Brick: EW2277 Gammelröd, - EW2124 Calypso - EW0109 Vit Marmor | Östergårdsskolan, Sweden

 

2020 fick White Arkitekter i uppdrag av Halmstad kommun att utforma moderna läromiljöer som skulle ersätta den befintliga Östergårdsskolan. Målet var att gestalta en skola som är trygg, stadsmässig och som skapar stolthet bland eleverna. Till den nya skolbyggnaden har Wienerberger levererat tre olika fasadtegel, som i kombination med noga utvalda fogkulörer skapar variation i fasaderna – på både långt och nära håll.

 

Just nu byggs den nya Östergårdsskolan i Halmstad, på samma tomt som den nuvarande skolan. Den nya skolbyggnaden ska rymma 900 elever mellan årskurs 4–9 och det är White Arkitekter som fick förmånen att rita både hus och landskap.

Nya Östergårdsskolan kommer att bestå av stora och kompakta volymer, där man har jobbat med fasaden för att skapa variation. Vi på Wienerberger har levererat tre sorters fasadtegel, som tillsammans med olika fogkulörer är med och skapar mönster och spännande detaljer i fasaden.

- Vi ville att skolans gestaltning skulle vara tydlig på långt håll och passa in i stadsbilden. Samtidigt ville vi skapa detaljer som var fina när man går nära huset. Vi har därför jobbat med två olika röda tegelkulörer och fyra olika fogfärger, som vi kombinerat på olika sätt för att bilda ett slags mönster. Vi har dessutom ett ljust tegel som bryter upp och skapar ljus vid entréer, glaspartier och vid innergården, vilket också förstärker en känsla av trygghet, berättar Lotta Sundell, arkitekt på White.

Fokus på tillhörighet och trygghet

Den gamla skolbyggnaden bestod av låga och utspridda lokaler, med flera entréer som krävde att såväl personal som elever var tvungna att gå utanför skolans väggar för att nå andra delar av skolan. Detta var något White ville ändra på. Lotta Sundell förklarar:

- En del av arbetet var att skapa en skola som optimerade platsen. Idag täcker den befintliga skolan hela tomten och har flera entréer som gör det svårare att hitta runt på skolområdet. Vår idé var att skapa en modern skola i tre till fyra våningar, som har placerats på tomtens ena hörn. Detta för att möjliggöra så mycket sammanhängande skolgård som möjligt, samt för att skapa en mer kompakt och tryggare skola.

Hon kompletteras av sin kollega, arkitekt Michelle Bengtsson, som fortsätter:

- Vi har jobbat efter en vision som lyder ”hela skolan är min, skolan är för hela mig”. Det betyder att vi har hela tiden haft stort fokus på att utforma en skola där elever kan känna sig hemma och trygga. I ett tidigt skede fick vi tillgång till elevernas visioner för den framtida skolan i form av planscher med ritningar, kollage och text. Vi har varit noga med att ta vara på elevernas input och flera av idéerna har vi sedan tagit vidare i vår kreativa process för skolans gestaltning. Bland annat har vi valt att skapa ett entrétorg med vackra detaljer och en tydlig och trygg huvudentré, inspirerat av elevernas önskemål.

    

"Vi ville att skolans gestaltning skulle vara tydlig på långt håll och passa in i stadsbilden. Samtidigt ville vi skapa detaljer som var fina när man går nära huset. Vi har därför jobbat med två olika röda tegelkulörer och fyra olika fogfärger, som vi kombinerat på olika sätt för att bilda ett slags mönster. Vi har dessutom ett ljust tegel som bryter upp och skapar ljus vid entréer, glaspartier och vid innergården, vilket också förstärker en känsla av trygghet"

Lotta Sundell
Arkitekt på White

    

Lek med kulörer

Att välja fasadtegel som det huvudsakliga fasadmaterialet var inte ett svårt val för arkitekterna på White.

- Vi ville ha ett värdigt hus som passar in i stadsstrukturen. Därför valde vi tegel. Det är ett robust och tryggt material som är lika fint när det är nytt som efter 100 år. Skolan ligger dessutom i ett område med mycket tegel, framför allt rött tegel. Så det var ett naturligt val för oss. Tegel är pålitligt och vackert och med hjälp av olika färger i både tegel och fogar kan man göra mycket roligt med det, förklarar Lotta Sundell.

För att få fram det rätta uttrycket i fasaderna tittade White mycket på inspirationsbilder. Till slut formades en idé runt att jobba med olika fält, som kan skapa variation samtidigt som fasaden förblir en enhet. Lotta Sundell berättar:

- För att hitta rätt uttryck kollade vi efter inspiration på flera olika håll. Vi hittade bilder av bland annat en matta från Märta Måås-Fjetterström som vi lät oss inspireras av och som vi sedan kunde göra vår tolkning av med hjälp av tegel. Vi ville ha ett lugnt och likt mönster, utan för mycket kontrast. Därför har vi valt att kombinera två olika röda tegelnyanser, men samtidigt leka lite med fogkulörerna. 

Hon fortsätter:

- Vi har skapat fyra olika fält i fasaden som både kontrasterar mot varandra och har en koppling till varandra. Vi har jobbat med två olika röda tegelsorter och sedan fogfärger som är lika de respektive teglen. På så sätt har vi fått ett ljusare fält med matchande fogfärg och ett mörkare fält med matchande fogfärg, sedan har vi bytt fogfärger så att ett ljusare fält har fått en avvikande fogfärg och vice versa. Resultatet blir en mönsterbildning, men utan att fasaden blir för komplicerad eller utstickande.

Tre populära fasadtegel

Till Östergårdsskolan valdes tre av våra mycket populära och omtyckta fasadtegel: EW2277 Gammelröd, EW2124 Calypso och EW0109 Vit Marmor. Mikael Lorentzon, regionansvarig säljare hos Wienerberger, säger:

- Att kombinera Gammelröd, ett rött fasadtegel med skiftande röda nyanser, med den mer roséfärgade Calypso var ett mycket bra val för det här projektet. Inte nog med att det passar in bra i omgivningen, utan de färgerna gifter sig även bra med både varandra och det vita fasadteglet Vit Marmor. Vi tycker även att det är spännande att se hur man med hjälp av fogfärger har kunnat skapa dessa olika sektioner i fasaden, samtidigt som allting fortfarande känns enhetligt. Det har varit ett jätteroligt projekt att följa och vi ser fram emot att se det färdiga resultatet.

Lotta Sundell från White avslutar:

- Hittills är vi nöjda med resultatet och samarbetet med både beställare, leverantörer och entreprenörer har fungerat bra. Vi har haft en god dialog med Wienerberger och vi känner att de har ansträngt sig för att hjälpa oss och vår kund att få ett bra resultat.

Lotta Sundell från White avslutar:

- Hittills är vi nöjda med resultatet och samarbetet med både beställare, leverantörer och entreprenörer har fungerat bra. Vi har haft en god dialog med Wienerberger och vi känner att de har ansträngt sig för att hjälpa oss och vår kund att få ett bra resultat.

 

Information om Östergårdsskolan

Projektets namn: Nya Östergårdsskolan
Arkitekt: White
Produkter: EW2277 Gammelröd, EW2124 Calypso och EW0109 Vit Marmor 
Färdigställt: 2024


 

Upptäck vårt sortiment

Oavsett om du letar efter ett skärmtegel eller är nyfiken på våra fasadtegel så har vi tegelsorten för ditt nästa projekt. Klicka dig runt och samla inspiration.
 

Du hittar vårt sortiment här

Ta del av vårt nyhetsbrev

På så sätt missar du inga spännande tips, nyheter eller projekt. Låt dig bli inspirerad och anmäl dig till vårt nyhetsbrev.
 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här

Rådgivning och inspiration

Fasadtegel är ett perfekt val av fasadmaterial till skolor och inlärningsmiljöer. Detta tack vare materialets hållbarhet, estetik och robusthet. Sitter du med ett skolprojekt och vill ha tips och råd? Kontakta oss!

Du hittar våra kontaktuppgifter här


 

Senaste artiklarna

0Resultat

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.