Involvera oss tidigt – det är en win-win för alla parter

Rådgiver og entreprenør

 

För att främja innovation och excellens inom tegelbyggnation erbjuder vi på Wienerberger både teknisk rådgivning och högkvalitativa produkter. Genom att involvera oss i tidiga skeden av byggprojekt kan arkitekter dra nytta av vår djupgående kunskap och erfarenhet för att skapa hållbara, estetiskt tilltalande och kostnadseffektiva byggnader.

 

Ju längre in i en byggprocess man är, desto svårare är det att förändra saker. Det är därför fler och fler aktörer inom byggbranschen ser till att involvera leverantörerna i ett tidigare skede av ett byggprojekt. På så sätt kan arkitekter dra nytta av den kunskap och erfarenhet som vi leverantörer har när det kommer till att bygga med våra produkter.

Wienerberger är vi stolta över att vara en viktig samarbetspartner för arkitekter och entreprenörer på flera projekt i Sverige. När vi samarbetar med arkitekter i de tidiga skedena av ett byggprojekt erbjuder vi gedigen teknisk kompetens samt tillgång till den senaste kunskapen om olika typer av tegel, deras egenskaper och hur de används på bästa sätt.

- Vi är dedikerade till att stödja arkitekterna hela linan ut, genom att ge dem råd och hjälpa dem att fatta välgrundade beslut som optimerar designen utifrån teglets tekniska möjligheter och begränsningar. Det är dock alltid enklare att göra sådant tidigt, för när man väl har kommit en bit in i processen kan det både bli kostsamt och resurskrävande att behöva göra ändringar, berättar Lennart Henneberg, arkitektrådgivare hos Wienerberger.

   "Att få vara en del av arkitekternas kreativa process och bidra till att förverkliga deras visioner är en stor målsättning för oss på Wienerberger. Vi vill se till att resultatet blir så bra och så likt originalidén som möjligt, men utan att kompromissa med vare sig säkerhet eller stabilitet."

Optimerade ritningar för högre funktionalitet

Vi på Wienerberger har länge erbjudit rådgivning till våra kunder, både genom försäljningsavdelningen och vår konstruktionsavdelning. Men det är inte alla som vet om det, menar Anna Brodén, konstruktör hos Wienerberger:

- Att få vara med tidigt är något vi strävar efter, men vi är det inte lika ofta som vi skulle vilja. Jag tror bland annat att många inte vet om att man kan få det stödet hos oss. Just att vi kan hjälpa till och se till att ritningarna faktiskt fungerar i verkligheten och därefter kan hjälpa med att hitta den bästa lösningen och de bästa produkterna. 

Hon fortsätter:

- Sedan kanske det också är att många gör som de har gjort tidigare. Har man ritat ett tegelhus en gång så gör man likadant igen. Man går på känsla i stället för att kolla sig runt efter mer hjälp och råd, eftersom man inte vet vinningen i att involvera oss. Det är just detta vi vill ut och informera om.

   "Ju tidigare vi får vara med i processen, desto fler tips och enklare förändringar kan vi komma med som gör att murningsarbetet blir enklare att utföra. Det gör också att du i många fall kan undvika onödiga och kostnadstunga speciallösningar, som extra konsoler till exempel."

Kombinera form och funktion

Ibland kan arkitekten ha ett önskemål om en detalj, som ett valv till exempel. Då kan vi vara med och komma fram med en lösning som passar visuellt och fungerar tekniskt. Anna Brodén förklarar:

- Vi hjälper till att kombinera form och funktion genom att leverera vackra och högkvalitativa tegelprodukter, samtidigt som vi är en pålitlig partner som hela tiden jobbar för att få ner kostnaderna och göra bygget så bra och högpresterande som möjligt.

Lennart Henneberg instämmer och fortsätter:

- Att få vara en del av arkitekternas kreativa process och bidra till att förverkliga deras visioner är en stor målsättning för oss på Wienerberger. Vi vill se till att resultatet blir så bra och så likt originalidén som möjligt, men utan att kompromissa med vare sig säkerhet eller stabilitet.

Brick: Cinnober - Dodenkop - Terracotta - Karmin

Håller budgeten under kontroll

Genom att samarbeta med materialtillverkare tidigt kan arkitekten få en bättre förståelse för kostnadsaspekterna av att bygga med tegel. Leverantören kan ge information om såväl priser som alternativa lösningar, som kan påverka budgeten för projektet. 

- Om arkitekten är medveten om kostnaderna på ett tidigt stadium kan hen göra justeringar och fatta välgrundade beslut för att hålla sig inom budgeten. Vi som konstruktörer ser också på murningsarbetet med andra ögon och kan se möjligheterna för att förenkla murningen och i sin tur göra det mer kostnadseffektivt, säger Anna Brodén och fortsätter:

- Ju tidigare vi får vara med i processen, desto fler tips och enklare förändringar kan vi komma med som gör att murningsarbetet blir enklare att utföra. Det gör också att du i många fall kan undvika onödiga och kostnadstunga speciallösningar, som extra konsoler till exempel.

Hon kompletteras av Lennart Henneberg, som förklarar: 

- I många fall kommer vi in i bilden långt efter ritningen är klar och det fungerar inte alls lika bra, eftersom det är realiteten som styr. Om vi kan få in arkitekten till oss tidigt, så att de kan välja format, färg och annat hos oss direkt, kan vi därefter lotsa dem vidare till våra konstruktörer. Här får de ett bollplank på en helt annan nivå, som kan hjälpa till att lösa eventuella problem i konstruktionen. Det sparar kunden både tid och pengar när man har en bra grund att stå på direkt.

Han avslutar:

- Det arbetet håller sedan på löpande, tills bygglov egentligen. Så är vi involverade tidigt kan vi skapa en bra grund, sedan kan vi följa med i flera års tid. Det blir en tryggare och lugnare process, både för oss och våra kunder. Att ha detta att erbjuda in-house är väldigt bra och jag hoppas att fler får upp ögonen för det och faktiskt använder vår kompetens. Det är en del av vår service och en del av vårt DNA.Brick: EW0448 Halm | Toves Gaard, Denmark

Behöver du hjälp att välja tegelprodukter?

Då är du välkommen att kontakta våra medarbetare, som står redo att ge dig rådgivning och inspiration.


 

Besök vår visningslokal

Du är mycket välkommen att besöka vår visningslokal, där du kan gå på upptäcktsfärd bland våra produkter för fasaden. 

Miljöbyggnads-dokumentationspaket

Har du frågor om våra produkter eller vill du få vårt dokumentationspaket för ditt Miljöbyggnad-bygge?
 

LESS. CO2-besparande fasadtegel för framtidens byggande.

Genom att minska materialförbrukningen med 15% och bränna med certifierad biogas har vi minskat CO2-utsläppen i produktionen med 70-90%. CO2-besparingen i produktionen av LESS täcker fas A3 i EPD:n.
 


 

Senaste artiklarna

0Resultat


 

Campaign handmade bricks

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få senaste nytt om produkter, inspirerande projekt, dokumentation, återvinning, biologisk mångfald och mycket mer.


 

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.