Tegelfasader och smart arkitektur ramar in framtidens pedagogik

Fasadtegel: EW2169 Cold Hawaii - EW0466Koppar | Tolvåkerskolan

Arkitekt: FOJAB
 

I Löddeköpinge håller ett helt nytt skolområde på att växa fram. Tolvåkersområdet kommer att bli ett modernt och hållbart centrum för utbildning, kultur och föreningsliv – med nya skollokaler och en helt ny idrottsbyggnad. Genom att bland annat integrera fasadtegel från Wienerberger i arkitekturen har FOJAB lyckats skapa ett sofistikerat uttryck som både sticker ut och smälter in.

 

Många skolbyggnader i Sverige är inte anpassade för dagens pedagogik. Så var fallet även för Tolvåkerskolan i Löddeköpinge. Därför har man valt att göra en stor omdaning av hela Tolvåkersområdet och uppföra nya byggnader som passar framtidens behov.

FOJAB har varit ansvariga arkitekter genom hela processen och i samarbete med Kävlinge kommun, PEAB och KKL Fastigheter AB valde man att bygga fyra sammanhängande huskroppar som även hänger ihop med en av områdets befintliga skolbyggnader. De nya byggnaderna har klätts med två olika fasadtegel från Wienerberger, där färgvariation och mönstermurverk sätter pricken över i:et och förmedlar en stabil och trivsam känsla till hela området.

Fasadtegel hjälper till att skala ner

Den nya Tolvåkerskolan kommer att bestå av en byggnad i två våningar. För att få ner skalan valde FOJAB att dela upp byggnaden i flera mindre volymer med pulpettak. Charlotte Kristensson, ansvarig arkitekt på FOJAB, berättar:

- Vi skapade ett entrétorg som välkomnar alla som kommer in på området. Både huvudentrén till skolhuset och idrottsbyggnaden ligger här. För att skapa en inbjudande känsla var det viktigt att få ner skalan. Därför är båda byggnaderna indelade i mindre volymer med pulpettak mot torget och fasaderna är med Wienerbergers fasadtegel som gör att skalan minskas ytterligare.

Charlotte Kristensson fortsätter:

- Vi jobbade med två olika fasadtegel, ett kopparfärgat och ett sandgult. Dessa har vi skiftat mellan, så att varje mindre volym med pulpettak har fått sin egen kulör. Jag gillar Wienerbergers fasadtegel väldigt mycket. De är prisvärda, då de håller rätt nivå jämfört med andra tegel med liknande utseende. Det gula fasadteglet är en stor favorit. 

FOJAB valde våra fasadtegel EW2169 Cold Hawaii samt EW0466 Koppar. Cold Hawaiis färger är inspirerade av brusande vågor som slår in över sandstranden, medan Koppar har inspirerats av våra städers äldre byggnader i rött klassiskt fasadtegel som med tiden har påverkats av sot och ålder.

Mönstermurverk och lek med ljus och skuggor

Tolvåkerskolans exteriör delas inte bara upp vertikalt genom pulpetvolymerna. FOJAB ville även skapa en horisontell delning. Därför har man valt att jobba med en sockel och en övre del, med två olika uttryck.

- Vi har lekt med fogens kulör och mönstermurning och på så sätt fått en horisontell delning. På sockeln har vi valt en intryckt fog med mörkare kulör. Resultatet blir att nedre delen av byggnaden känns tyngre och mer robust, tack vare att den intryckta fogen skapar en tydlig skuggverkan. På de övre delarna har vi istället valt att kombinera fasadteglet med en ljus kulör på fogen som ligger i liv med teglet, berättar Charlotte Kristensson och fortsätter:

- Det kommer att bli väldigt vackert både med den tydliga vertikala uppdelningen med de två olika färgerna på tegelstenarna på de mindre volymerna med pulpettak och den lite mer subtila delningen horisontellt.

     

"Vi jobbade med två olika fasadtegel, ett kopparfärgat och ett sandgult. Dessa har vi skiftat mellan, så att varje mindre volym med pulpettak har fått sin egen kulör. Jag gillar Wienerbergers fasadtegel väldigt mycket. De är prisvärda, då de håller rätt nivå jämfört med andra tegel med liknande utseende. Det gula fasadteglet är en stor favorit."

Charlotte Kristensson
Ansvarig arkitekt på FOJAB

     

Uppfyller kraven för Miljöbyggnad Silver

Samtliga byggnader kommer att uppfylla kraven för Miljöbyggnad silver. Dels har man valt att placera solceller på idrottshallens tak, dels har man tänkt på materialvalen.

På Wienerberger bygger man på en flera hundra år lång tradition av att använda naturens egna material till att skapa snygga och hållbara byggnationer. Filip Davidsson, försäljningschef på Wienerberger, berättar:

- Våra produkter bidrar positivt till de olika certifieringssystemen, bland annat Miljöbyggnad, eftersom tegel är ett långtidshållbart material gjort av naturmaterial. Vi arbetar för en ambitiös cirkulär framtid med fokus på CO2-reduktion, mer återvinning och återanvändning samt ökad biologisk mångfald med respekt för naturens resurser.

En del av något större

Tanken är att Löddeköpinge ska få ett helt nytt centrum för såväl utbildning som kultur och föreningsliv. På området har det sedan tidigare legat en sim- och idrottshall som användes av både elever och kommunens föreningar. Efter en längre diskussion om huruvida man skulle behålla idrottsdelen av byggnaden valde man att istället ta bort allt och ersätta med en ny idrottsbyggnad. Denna byggnad är inte bara till för skolan, utan den kommer även att tillgodose föreningslivets behov i Löddeköpinge. Charlotte Kristensson förklarar:

- Den nya idrottsbyggnaden innehåller både en tävlingshall med läktare och en fullstor idrottshall som är delbar. Det finns dessutom lokaler för fritidsklubben och kompletterande lokaler för idrott. Det kommer att bli fantastiskt fint.

Dessutom finns det planer i framtiden på en utbyggnad av fler bostäder som kommer att få Löddeköpinge att växa.

- Idag ligger skolan i kanten av Löddeköpinge. Men efter den planerade expansionen så kommer skolområdet att hamna mitt i ett sammanhang, vilket vi också har haft i åtanke när vi utformade skolhuset och idrottsbyggnaden, avslutar Charlotte Kristensson.

 

Information om Tolvåkerskolan

Projektets namn: Tolvåkerskolan 
Arkitekt: FOJAB 
Produkter: EW2169 Cold Hawaii och EW0466 Koppar 
Färdigställt: 2023


 

Brochure - mock-up - Miljöbyggnad

Så här bidrar vi till Miljöbyggnad

Behöver du dokumentation för ditt Miljöbyggnadsprojekt?

Se hur våra produkter bidrar till ordningen och beställ vårt Miljöbyggnads-dokumentationspaket här.


 

Upptäck vårt sortiment

Oavsett om du letar efter ett skärmtegel eller är nyfiken på våra fasadtegel så har vi tegelsorten för ditt nästa projekt. Klicka dig runt och samla inspiration.
 

Du hittar vårt sortiment här

Ta del av vårt nyhetsbrev

På så sätt missar du inga spännande tips, nyheter eller projekt. Låt dig bli inspirerad och anmäl dig till vårt nyhetsbrev.
 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här

Rådgivning och inspiration

Fasadtegel är ett perfekt val av fasadmaterial till skolor och inlärningsmiljöer. Detta tack vare materialets hållbarhet, estetik och robusthet. Sitter du med ett skolprojekt och vill ha tips och råd? Kontakta oss!

Du hittar våra kontaktuppgifter här


 

Senaste artiklarna

0Resultat

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.