Nu är Miljöbyggnad 4.0 här – vi har samlat allt du behöver veta

Brochure mockup - Miljöbyggnad

 

Sweden Green Building Council (SGBC) är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Nyligen publicerade de en uppdatering av certifieringssystemet Miljöbyggnad – även kallad Miljöbyggnad 4.0. Här kan du läsa det viktigaste du bör veta om de nya kraven och hur det påverkar dig som kund hos Wienerberger.

 

Miljöbyggnad är ett svenskt system som är anpassat för svenska byggregler och branschstandarder, vilket gör certifieringen såväl användbar som kostnadseffektiv. Nu har systemet utvecklats och med den nya uppdateringen tas ett rejält kliv framåt i arbetet att sätta högre miljömål – med nya indikationer med fokus på bland annat kartläggning av klimatrisker, återbruk och biologisk mångfald.

Vårt fasadtegel och skärmtegel bidrar positivt till konstruktioner som ska Miljöbyggnad-certifieras. Tack vare den nya certifieringsversionen har vi dessutom gått från att ha en direkt påverkan på 13,4 procent av kraven till att påverka 33,5 procent av kraven. Det betyder att våra produkter nu kan spela en avgörande roll i vilket betyg man får i Miljöbyggnadssystemet.

Uppdaterat dokumentationspaket underlättar certifieringsprocessen

För att underlätta certifieringsprocessen för byggprojektens aktörer har vi, i samarbete med Ramboll, utvecklat ett dokumentationspaket som samlar all relevant produktinformation som arkitekter och byggherrar har behov av i samband med en Miljöbyggnadscertifiering. Nu när Miljöbyggnad 4.0 har lanserats, har vi även uppdaterat vårt paket så att vi kan erbjuda relevant och ny information – något som är av yttersta vikt när en byggnad ska certifieras.

- Att certifiera en byggnad kräver omfattande beräkningar, resurser och dokumentation. Därför vill vi underlätta processen genom att ge våra kunder snabb och enkel tillgång till den dokumentation som ska användas. Det handlar i slutändan om att göra det enklare för dem att välja de rätta produkterna till deras hållbara byggen, säger Filip Davidsson, försäljningschef på Wienerberger Sverige.

Fyra huvudområden med fokus på en mer hållbar byggbransch

Vi har tidigare informerat om att det finns underkriterier där Wienerberger har direkt påverkan och uppfyller Miljöbyggnadskraven. Det finns även indikatorer som har indirekt påverkan, vilket betyder att våra tegelprodukter har tekniska egenskaper som delvis bidrar till att uppfylla kraven. Nu när certifieringen har uppdaterats kan vi se att vi kan bidra ytterligare till att bygga bättre byggnader.

- Wienerbergers produkter bidrar i ännu högre grad till en mer hållbar byggnation när man bedömer enligt den nya versionen. Vi har gått från att ha en direkt påverkan på 13,4 procent av kraven till 33,5 procent av kraven. Detta tack vare de nya kriterierna 12 och 14: flexibilitet och demonterbarhet samt avfallshantering. Tegel kan återanvändas efter dess levnadstid, antingen vid ett nytt byggprojekt eller som vägfyllnad. Att produkten inte måste hamna på deponi är absolut något som är positivt för både branschen och klimatet i stort, säger Filip Davidsson och fortsätter:

- Dessutom har uppmärksamheten gällande miljöpåverkan stärkts ytterligare tack vare klimatdeklarationen, så om man kan bidra till mindre CO2-utsläpp genom att välja rätt produkter och bygga på rätt sätt är det alltid en bonus. Det stämmer även bra överens med våra ambitioner om att utveckla produkter med lägre CO2-avtryck som till exempel LESS, vår nya och mer CO2-besparande fasadtegelserie.

Miljöbyggnad - graph

Nya indikationer erbjuder ett helhetsgrepp

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad 4.0 är en ny manual-generation som innehåller flera större förändringar jämfört med den tidigare generationen 3.2.

Miljöbyggnad 4.0 bedömer fyra huvudområden för nybyggnad: energi och klimat, inomhusmiljö, utomhusmiljö och cirkularitet. Varje huvudområde har dessutom ett flertal underkriterier, med starkt fokus på hållbarhet.

I den nya uppdateringen har några av de tidigare kriterierna fått ge plats åt fyra nya indikatorer, som har tillkommit som ett led i att verka för att fastighetsägare främjas att ta ett helhetsgrepp i sitt hållbarhetsarbete. De nya som tillkommit i Miljöbyggnad 4.0 är:

  • Indikator 10 – Klimatrisker
  • Indikator 11 – Ekosystemtjänster
  • Indikator 12 – Flexibilitet och demonterbarhet
  • Indikator 14 – Avfallshantering

Ska linjera med EU:s taxonomi

Den nya generationen av Miljöbyggnad har som mål att passa dagens hårda krav från branschen, omvärlden och EU på ett bättre sätt än vad den gjort tidigare. Dessutom ska de nya kraven linjera bättre med EU:s taxonomi, som trädde i kraft i januari 2022.

EU:s taxonomi är ett regelverk som definierar vad som är en miljömässigt hållbar ekonomisk investering, med hjälp av ett gemensamt klassificeringssystem. Syftet med regelverket är att uppnå klimatmålen i Parisavtalen 2050 och är en viktig del av EU-kommissionens handlingsplan EU Green Deal. Enligt Miljöbyggnad är den största skillnaden att man har breddat perspektivet och gått in med ett mer holistiskt synsätt som tar hänsyn till bland annat återbruk, cirkularitet och har ett större fokus på klimatnytta. Allt för att driva på utvecklingen för hållbarhet.


 

Brochure - mock-up - Miljöbyggnad

Så här bidrar vi till Miljöbyggnad

Behöver du dokumentation för ditt Miljöbyggnadsprojekt?

Se hur våra produkter bidrar till ordningen och beställ vårt Miljöbyggnads-dokumentationspaket här.


 

Miljöbyggnads-dokumentationspaket

Har du frågor om våra produkter eller vill du få vårt dokumentationspaket för ditt Miljöbyggnad-bygge?
 

LESS. CO2-besparande fasadtegel för framtidens byggande.

Genom att minska materialförbrukningen med 15% och bränna med certifierad biogas har vi minskat CO2-utsläppen i produktionen med 70-90%. CO2-besparingen i produktionen av LESS täcker fas A3 i EPD:n.
 


 

Senaste artiklarna

0Resultat


 

Campaign handmade bricks

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få senaste nytt om produkter, inspirerande projekt, dokumentation, återvinning, biologisk mångfald och mycket mer.

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.