Wienerberger levererar fasadtegel till modernt kvarter som sneglar lekfullt mot det traditionella

Brick: EW2422 Brune | Handelsmannen, Sweden

 

I Norrtälje bygger Genova upp ett grönt och lekfullt område. Nu står snart nästa etapp i byggprocessen klar, där White Arkitekter har varit med och utformat kvarter med fokus på yteffektivitet och hållbarhet. I detta projekt har Wienerberger levererat vårt bruna fasadtegel EW2422 Brune, som harmoniserar med övriga material samtidigt som det välkomnar det traditionella i ett modernt kvarter.

 

Området Handelsmannen i Norrtälje är ett nyutvecklat bostadsområde bestående av bostäder, förskola och äldreboende. Här utgör varierande hushöjder, levande vindsvåningar och spännande materialsammansättningar en betydande del av dess charm.

Genova är ansvariga för utvecklingen av området och redan nu har äldreboendet, förskolan och 246 av hyreslägenheterna färdigställts. Totalt kommer området att innehålla 408 bostäder och de resterande lägenheterna, som ännu är under produktion, beräknas vara inflyttningsklara under andra kvartalet 2024.

White Arkitekter har aktivt deltagit i utformningen av två bostadskvarter inom området. Under gestaltningsarbetet var det viktigt att bryta ner kvarteren i karakteristiska enheter och skapa en småskalighet som harmoniserade med Norrtälje och detaljplanens ambitioner. Till projektet har vi på Wienerberger levererat fasadteglet EW2422 Brune.

EW2422 Brune

Ett mörkbrunt slaget fasadtegel. Brunt är ett klassiskt, renfärgat fasadtegel med en djupt brun färg. Använd Brun ensamt med en matchande fog för ett monolitiskt uttryck eller som en lugn kontrast till EW0112 Brun Valmue eller EW2413 Vulcano.

Fasadtegel erbjuder en lekfull kontrast

Under processen arbetade White Arkitekter noggrant med material och färgsättning, ofta i nära dialog med Stadsbyggnadskontoret i Norrtälje. Detta för att bland annat hitta det optimala fasadteglet med de rätta egenskaperna för projektet. Olov Gynt, arkitekt på White Arkitekter, förklarar:

- Kvarteren skulle kännas moderna, samtidigt som de skulle hylla det traditionella. Därför valde vi olika material som står i kontrast till varandra, inklusive tegel och trä. De passar båda in i modern arkitektur och skapar samtidigt en lekfull kontrast.

Han fortsätter:

- Vi strävade efter att hitta rätt tegel, med rätt format, kulör och yta. Dessutom ville vi välja en fogfärg som passade i relation till tegelfärgen. Vi anser att vi har funnit dessa kvaliteter i Wienerbergers sortiment.

   

"Det som är fascinerande med fasadtegel är att det är en förankrad produkt i den svenska byggtraditionen. Samtidigt är det ett material som är vackert och som bevarar sin skönhet över tiden. Det är ganska unikt för ett material att åldras och bli ännu vackrare ju fler år som går."

Olov Gynt
Arkitekt på White Arkitekter

   

Variation i kulör, material och detaljering

Huskropparna har en enkel planutbredning, där uppdelad rytmik och variation i karaktär har åstadkommits genom skiftningar i färg och material samt nyanser i detaljering. Volymerna är varierade även genom höjdförskjutningar av takfot och genom ett skulpturalt taklandskap. Ett av de grundläggande elementen i husens design var sockelvåningen och dess förhållande till gatan.

- Vår utmaning låg i att skapa små enheter genom att variera taklandskap, fasaduttryck och material. Vi har även markerat sockelvåningen i kontrast till resterande bebyggelse för att tydliggöra dess koppling till gatan och det offentliga rummet. På så sätt skapas en livfull miljö, berättar Olov Gynt och fortsätter:

- Trapphus och entréer vetter huvudsakligen ut mot gatan och bidrar till den stadsmässiga känslan som eftersträvades. På så sätt skapas även aktivitet och livlighet, vilket gör gaturummet attraktivt och tryggt. Med sockelvåningen visar vi att lägenheterna även tillhör gatan och det skapas nästan en grändkaraktär som gör att byggnaden och gatan går i ett.

Ett vackert material som är hållbart över tid

I samband med bygglovshandlingarna presenterade White Arkitekter en noga utvald kulörsammansättning. Denna palett skapades med omsorg, med hänsyn till både färg och yta.

- Vi övervägde noggrant stenens bränning för att säkerställa att den passade väl in i kvarteret, samt hur det skulle samspela med fogarna och dess färg. Vi samordnade sedan detta med Stadsbyggnadskontoret för att fastställa paletten. Med Wienerberger hittade vi ett fasadtegel som uppfyllde de kvaliteter vi önskade när det kom till färg, form och funktion. Det är en högkvalitativ och väldigt fin produkt, säger Olov Gynt.

För White Arkitekter är även hållbarhet en central del av deras företagsideologi, inklusive ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Vid Handelsmannen har man strävat efter att få ljusföring, energibalans och miljöpåverkan att harmonisera med såväl estetiska som funktionella krav. Dessutom är lägenheterna Svanenmärkta.

- Det som är fascinerande med fasadtegel är att det är en förankrad produkt i den svenska byggtraditionen. Samtidigt är det ett material som är vackert och som bevarar sin skönhet över tiden. Det är ganska unikt för ett material att åldras och bli ännu vackrare ju fler år som går. Många gamla tegelkyrkor är lika fina – eller till och med ännu finare – idag än vad de var som nya. Inget annat material uppfyller dessa krav, vilket gör tegel till ett utmärkt materialval med tanke på miljöhänsyn, avslutar Olov Gynt.

  

Information om Handelsmannen 2

Projektets namn: Handelsmannen 2
Beställare: Genova
Arkitekt: White Arkitekter
Produkter: EW2422 Brune
Färdigställt: 2024

  

Hållbarhet hos Wienerberger

Vi har en ambitiös approach till hållbarhet med tydliga mål för vårt klimatavtryck.
 

Dyk ner i vårt utbud av fasadtegel

Wienerberger har ett brett utbud av fasadtegel med olika ytstrukturer och många olika färger.
 

   

Senaste artiklarna

0Resultat

   

Campaign handmade bricks

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få senaste nytt om produkter, inspirerande projekt, dokumentation, återvinning, biologisk mångfald och mycket mer.

   

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.