wienerberger levererar fasadtegel till urbana Bona Terra

Fasadtegel: EW0466 Koppar - EW2169 Cold Hawaii | Bonna Terra, Lund

3D: FOJAB

 

I hjärtat av Lunds nyaste stadsdel Brunnshög har FOJAB, på uppdrag av ICA Fastigheter, utvecklat kvarteret Bona Terra. Här har fokus legat på att få in en stadsmässighet i kvarteret och en stark koppling mellan det inre och yttre. Med hjälp av detaljer i tegelfasaden och noga genomtänkta materialval har FOJAB lyckats skapa ett kvarter som känns gediget, tryggt och kombinerar det urbana med det lokala.

 

Det var efter en markanvisningstävling som FOJAB fick i uppdrag att bygga ett modernt stadsmässigt blandstadskvarter, där ICA-butiken på bottenvåningen skulle bli den naturliga och livfulla mötesplatsen.

Samtidigt var det viktigt att utnyttja hela volymen och därför inte bara bygga en livsmedelsbutik i innerstaden. Därför ska Bona Terra även rymma – utöver den inspirerande ICA-butiken – 258 hyreslägenheter i varierade storlekar, ett antal verksamhetslokaler samt en upphöjd innergård med orangeri, uteplatser och utrymmen för både social samvaro och kreation.

För att få in en stadsmässighet i kvarteret, som samtidigt känns rätt för platsen, har arkitekterna valt att klä de två huskropparna med våra fasadtegel EW0466 Koppar och EW2169 Cold Hawaii.

   

EW0466 Kobber (Koppar)

Ett rött slaget fasadtegel med en yta nyanserad av en svart slöja. Kobber är inspirerat av våra städers äldre byggnader i rött klassiskt fasadtegel, som med tiden har påverkats av sot och ålder, därför är Kobber det upplagda valet när man ska bygga nytt i en äldre kontext.

EW2169 Cold Hawaii

Ett rött slaget fasadtegel med en yta nyanserad av en svart slöja. Kobber är inspirerat av våra städers äldre byggnader i rött klassiskt fasadtegel, som med tiden har påverkats av sot och ålder, därför är Kobber det upplagda valet när man ska bygga nytt i en äldre kontext.

   

- Vid utvecklingen av ett nytt område är det viktigt att skapa en identitet som både särskiljer sig från andra och samtidigt passar in i sin helhet. Identiteten i Lund består av en nutida materialitet som har fokus på att byggnader ska hålla över tid. Därför är tegel en bra produkt. Det känns skånskt och lokalt, samtidigt som det håller i 100 år, berättar Andreas Jentsch, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Ett materialval med många fördelar

För Bona Terra har det utarbetats ett detaljerat hållbarhetsprogram. Bland annat har man arbetat för att minimera byggnadens energibehov, främja biologisk mångfald genom odlingsbäddar, planterad växtlighet och insektshotell, samt valt material som kan bidra till fastigheternas certifiering enligt Miljöbyggnad Silver.

- Vid Bona Terra har vi i bottenvåningen använt oss av prefabricerade sandwichelement, som tar vara på både fram- och baksida av tegelstenen. Det är en del av vår gestaltning och vårt hållbarhetsperspektiv, då vi ville använda så mycket av råmaterialet som vi kan. Sedan kommer resterande huskropp att muras med wienerbergers gula tegel, där detaljeringen verkligen kommer att ge fasaden liv – även på innergården, säger Andreas Jentsch och fortsätter:

- Vi vill ge ICA Fastigheter stor eloge för det beslutet. Många fastighetsutvecklare vill gärna skära ner på detaljeringen som inte syns från gaturummet för att spara pengar, men här har man istället valt att satsa på att göra varje grej på riktigt. Att klä hela huset med tegel, inklusive fasaderna mot innergården, kommer att vara en avgörande faktor för att göra husets gröna lunga trivsam och skapa en koppling mellan ute och inne.

   

   

"Vi vill ge ICA Fastigheter stor eloge för det beslutet. Många fastighetsutvecklare vill gärna skära ner på detaljeringen som inte syns från gaturummet för att spara pengar, men här har man istället valt att satsa på att göra varje grej på riktigt. Att klä hela huset med tegel, inklusive fasaderna mot innergården, kommer att vara en avgörande faktor för att göra husets gröna lunga trivsam och skapa en koppling mellan ute och inne."

Andreas Jentsch
Arkitekt på FOJAB

   

Skuggverkan och nedbrutna volymer

För att större fastigheter ska landa bra i ett innerstadsläge är det viktigt att man skapar ett djup i fasaden. Därför har extra vikt lagts vid bottenvåningarna, där noggrant komponerande tegeldetaljer skapar skuggspel och gör det intressant att strosa runt byggnaden. Att bryta ner volymen är också ett sätt att göra byggnaderna mer intressanta och livfulla. Andreas Jentsch förklarar:

- Bona Terra består av två L-formade huskroppar i olika höjder, mellan sex och åtta våningar. Taklandskapet är sågtandsformat, väl bearbetat och förses med solceller och grönska. Det livliga taklandskapet bryter upp volymen och gör att det passar väl in i sin omgivning, precis intill Brunnhögstorget. Det finns även flera nivåer av djup i fasaden. Först ser man volymen, sedan har vi en tydlig sockelvåning med det prefabricerade mörka teglet. Slutligen har lägenhetsvåningarna murats med gult tegel. Alla nivåer jobbar ihop och binds samman med en djup fönstersättning, som i sin tur skapar skuggverkan.

Han fortsätter:

- Vi har också bröstningar med flatsidan ut, där teglet ställs på sin smala kant och bildar ett mönster. Sedan har vi ramar runt de franska balkongerna, som sticker ut utanför fasaden och förstärker den djupa fönstersättningen. Teglet kompletteras även med band av plåt, som sammankopplas med fönsterpartierna.

Bona Terra – den goda jorden

Att man valt att ge kvarteret namnet Bona Terra är inte en slump. Bona Terra betyder nämligen ”den goda jorden”, som anspelar på kvarterets läge.

- Bona Terra byggs på gammal jordbruksmark och därför ville både vi och ICA Fastigheter minimera hårdgjorda ytor och istället främja det gröna. Utöver den grönskande innergården, med gräsmatta och trädplantering, har vi även tagit med den goda jorden på taket i form av sedumtak i kombination med solceller, säger Andreas Jentsch och avslutar:

- Med Bona Terra återknyter vi till en stadsbyggnadstradition som fanns i äldre stadskärnor, med en stor variation av verksamheter i bottenvåningar och starka gestaltningsidéer för hela kvarter. Tillsammans med ICA Fastigheter har vi haft förmånen att få gestalta en hållbar struktur med hög arkitektonisk kvalitet, från stadsbyggnadsskala och hela vägen till byggnadernas detaljering.

Bona Terra beräknas stå färdigt 2025.

   

Information om Bona Terra

Projektets namn: Bonna Terra
Beställare: ICA Fastigheter
Arkitekt: FOJAB
Produkter: EW0466 Koppar och EW2169 Cold Hawaii
Färdigställt: 2025


 

Inspirerande bok om tegel och murverk

Ett uppslagsverk med inspiration, kollektion och kunskap i en och samma bok – för arkitekten.
 

Letar du efter det perfekta fasadteglet?

Upptäck vårt utbud av fasadtegel i olika färger och med olika ytstrukturer.
 

   

Senaste artiklarna

0Resultat

    

Campaign handmade bricks

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få senaste nytt om produkter, inspirerande projekt, dokumentation, återvinning, biologisk mångfald och mycket mer.

    

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.