Vi ska bygga mer grönt med mindre råmaterial

LESS bricks on production line

 

Dematerialisering är en av de viktigaste rubrikerna för produktutvecklingen hos Wienerberger. Första steget är redan taget med LESS – världens första slagna fasadtegel med tre hål i mitten, som reducerar materialförbrukningen med 10%. Läs här om vårt arbete för att få ner förbrukningen av råmaterial ytterligare under de kommande åren.

Hos Wienerberger arbetar vi för att uppnå en helt CO2-neutral produktion år 2050 och redan idag är vår produktutveckling på god väg mot målet. Under rubriken dematerialisering utvecklar vi nämligen helt nya typer av tegelstenar med betydligt mindre materialförbrukning, som samtidigt kan uppfylla alla tekniska krav och designönskemål från arkitekter och byggherrar.

- Dematerialisering innebär att vi avlägsnar material från den enskilda tegelstenen så vi reducerar behovet för råvaror, behovet för bränning och behovet för torkning. Samtidigt minskar vi transportbelastningen och gör fasadteglet lättare att hantera ute på byggplatsen till gagn för arbetsmiljön, förklarar vår Head of Product Mangement Rikke Ask och utvecklar:

- Vi är redan i mål med fasadtegel som bevarar precis samma egenskaper och utseende som traditionellt slaget tegel, men med 10% lägre materialförbrukning. Nu börjar vi även att titta på att ändra format och geometri så att vi snart ska kunna leverera nya smalare och tunnare tegelstenstyper med ännu bättre miljöavtryck.

Stort tekniskt genombrott öppnar för ny produktutveckling

Satsningen på dematerialisering har redan kastat ut en helt ny produktfamilj i form av LESS, som utgör världens första slagna fasadtegel med tre hål i mitten. Den kan framställas i ett stort sortiment av färger, bränningar, och texturer precis som vårt traditionellt slagna tegel, och den kan dessutom användas till precis samma murförband och konstruktioner. Men råvaruförbrukningen är reducerad med 10% på grund av de tre centrala hålen.

Och även om det kan låta och se enkelt ut att göra tre hål i en tegelsten, är det faktiskt en stor teknisk utmaning att ro i land. Det förklarar vår Managing Director (Operations) Andreas Christensen, som tillsammans med sitt team i produktionen har utvecklat den banbrytande processen bakom LESS:

- Det som gör det så svårt är att slaget fasadtegel görs av väldigt våt lera med högt vatteninnehåll. En nypressad tegelsten rymmer omkring en liter vatten, så du ska alltså efter formningen kunna avlägsna materialet på ett sätt där tegelstenen varken deformeras eller mister viktiga egenskaper. Det krävs både precision och snabbhet, och processen har tagit ett par år att perfektionera.

- Vi arbetar med dematerialisering utifrån konceptet om att ju mindre vikt stenen har, desto mindre energi krävs det för att förarbeta och transportera den, och desto mindre blir CO2-avtrycket. Men en annan viktig agenda, som i ökande grad pressar på, är bristen på naturresurser, och här har framgången med LESS utstakat en viktig kurs som vi vill fortsätta på, fortsätter han.

Andreas Christensen, Managing Director, Operations
Andreas Christensen, Managing Director, Operations"Vi arbetar med dematerialisering utifrån konceptet om att ju mindre vikt stenen har, desto mindre energi krävs det för att förarbeta och transportera den, och desto mindre blir CO2-avtrycket"

Andreas Christensen
Managing Director, OperationsFrån nyproducerade resurser till upcycling av gammalt murverk

Fasadtegel framställs av naturliga råmaterial som lera, sand och vatten, som utvinns lokalt, och de färdiga stenarna är skapade för att hålla i århundraden. Den gröna omställningen och behovet för mindre betoning på naturens nyproducerade resurser betyder emellertid att det även under många kommande år finns behov för att vi fortsätter utvecklingen, förklarar vår VD Henrik Dietrichsen:

- Vi har stort fokus på energihantering och har bland annat minskat andelen avloppsvatten med ca. 70% genom att återanvända processvattnet i produktionen. Därutöver har vi en ’zero waste’-produktion så att allt avfall kan återanvändas direkt i produktionen. Samtidigt har vi investerat i en ventilationsanläggning så att den varma luften från ugnen återanvänds till att torka tegelstenarna.

- En av de kommande åtgärderna blir att öka procentandelen av återvunnet material från exempelvis gammalt murverk i produktionen, så vi minskar behovet för nya råvaror. Det kan vi göra inom ramarna av LESS-teknologin som den ser ut redan idag, och därmed är vi även väl rustade till att få stängt kretsloppet ytterligare under de kommande åren, avslutar han.

LESS mursten

LESS – fasadtegel med hållbara fördelar

Läs mer om vårt miljövänliga fasadtegel och ladda ner broschyren.

 

 

Senaste nytt

0Resultat

 

 

Nyhedsbrev

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få senaste nytt om gröna produkter, hållbara projekt, dokumentation, återvinning, biologisk mångfald och mycket mer.

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.