Fasadteglet LESS ger 60-80% lägre CO2-avtryck

Fasadtegel - LESS - Rikke Ask & René Lemming

 

Hos Wienerberger har vi utvecklat det miljövänliga fasadteglet LESS, med en dokumenterat CO2-utsläpp i produktionen som är 60-80% lägre än traditionellt fasadtegel.

Varför är LESS mer klimatvänligt, hur har fasadteglet kommit till och vad kan vi förvänta oss av framtidens fasadtegel? Få svaret här, när vår Head of Product Management och arkitekt, Rikke Ask, tar dig med på vår resa i skapandet av LESS.

Det går inte att komma ifrån att byggbranschen utgör en klimatbelastning som alla i branschen måste ta på allvar. Byggmaterial står för 11% av världens CO2-utsläpp och därför är det avgörande att vi arbetar målinriktat med hur vi kan minska CO2-utsläppen från tillverkningen av byggmaterial.

Framtidens fasadtegel är i hög grad på klimatdagordningen hos Wienerberger. Vi står bakom det slagna fasadteglet LESS, som skiljer sig från ett traditionellt slaget fasadtegel genom att ha 10% mindre råmaterial, då vi har gjort tre hål i mitten av tegelstenen. Och så bränns fasadteglet med biogas.

Ladda ner EPD:er på LESS här

 

 

 

 

Miljövänligt fasadtegel

De tre hålen i mitten av tegelstenen LESS minskar råvaran lera och energiförbrukningen under torkning och bränning. Det förklarar Rikke Ask, som är arkitekt och Head of Product Management hos Wienerberger.

Det finns olika sätt vi kan använda för att minska våra CO2-utsläpp. Vi har sett på fasadteglets geometri och format och har börjat perforera det. Genom att minska på materialåtgången och ta bort 10% av leran sparar vi omkring 20% energi - både i produktion, transport och råvaruutvinning.

För att minska CO2-utsläppen ytterligare produceras allt vårt LESS-fasadtegel med biogas. Det är ett led i vår målsättning att 50% av energin till vår tegelproduktion i Norden från 2022 ska komma från biogas, som är en fossilfri och CO2-neutral energikälla.

- Vi upplever en allt större uppmärksamhet på klimatvänligt fasadtegel och hållbarhetscertifieringar. Vårt fasadtegel ska därför göra minsta möjliga avtryck på miljön. Ju mindre material vi behöver bränna, ju kortare tid vi behöver torka och ju mer miljövänligt bränsle vi använder, desto bättre är det säger Rikke Ask.

Fasadteglet har fått namnet LESS därför att det är mindre av allt. Det är mindre lera, vi använder mindre energi i produktionen, det väger mindre och är därför lättare att transportera och hantera för muraren.

Utvecklingen av LESS kräver precision

Det som skiljer fasadteglet LESS från traditionellt slaget fasadtegel är naturligtvis de tre hålen. Det har varit en stor teknisk utmaning att göra de tre hålen, och det finns en alldeles speciell orsak till det:

- Det är mycket svårt att göra tre hål i slaget fasadtegel, till skillnad från strängsprutat fasadtegel, där leran har pressats fri från luft vid högt tryck och därför är mycket mer formstabil. Det slagna fasadteglet ska pressas ut genom en form utan botten. Det är mycket vått och mjukt med en vattenprocent på omkring 20%, säger Rikke Ask.

Hon förklarar att de tre hålen måste göras under loppet av ett par sekunder, innan leran släpper formen, och utan att fasadteglet deformeras:

- Det kräver en ganska hög grad av precision och snabbhet, för att leran är så mjuk. Det är faktiskt inte så enkelt. Vi har under en längre tid samarbetat med de duktiga teknikerna på maskinfabriken, som har arbetat mycket hårt med att hitta rätt teknik för att göra fasadteglet LESS. Det tog oss över två år att hitta en produktionsmetod som fungerar i större skala.

   

LESS mursten

   

Nytt utseende – samma möjligheter

Även om LESS har tre hål i mitten liknar det ändå traditionellt, slaget fasadtegel. Uttrycket och estetiken är precis desamma. Det är möjligt att göra samma förband och det håller murmått.

- Det har också varit en av orsakerna till att det är den väg vi valt inledningsvis vid utvecklingen av framtidens fasadtegel. Vi har bevarat det danska normalformatet, som vi och våra kunder tycker så mycket om, och som vi har använt i hundratals år, säger Rikke Ask.

Fasadteglet LESS finns i en lång rad färger, så det ger fortfarande våra kunder massor av valmöjligheter. Landets arkitekter kan därför fortsätta att uttrycka sig med fasaden och samtidigt tänka mer hållbart när det gäller materialvalet.
 

Framtidens fasadtegel är hållbart

De tre hålen i LESS är första steget på vår resa mot framtidens fasadtegel.

- Nu har vi arbetat med att minska materialanvändningen och tagit bort material men bevarat fasadteglets form, så att det kan användas precis som traditionellt slaget fasadtegel. Vi kommer framöver att gå vidare och se ännu mer på geometrin, för att se om vi kan tänka ut ett annat format, liksom vi fortsätter arbeta för att använda ännu mindre råvara, förklarar Rikke Ask och lägger till:

- Vi kommer även att se ännu mer på hur vi producerar fasadteglet och optimera i förhållande till vad vi redan gör i dag med nya, gröna energikällor som exempelvis elugnar.

LESS - Rikke Ask

 

 

LESS mursten

LESS – fasadtegel med hållbara fördelar

Läs mer om vårt miljövänliga fasadtegel och ladda ner broschyren.

 

 

Senaste nytt

0Resultat

 

 

Nyhedsbrev

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få senaste nytt om gröna produkter, hållbara projekt, dokumentation, återvinning, biologisk mångfald och mycket mer.

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.