Fasadteglet LESS ger lägre CO2-avtryck

LESS kampagne

 

Hos Wienerberger har vi utvecklat en CO2-besparande serie med fasadtegel som vi kallar för LESS. Genom att minska materialförbrukningen med 15% och bränna med certifierad biogas har vi minskat CO2-utsläppen i produktionen med 70-90% jämfört med ett traditionellt fasadtegel producerat med naturgas. CO2-besparingen i produktionen av LESS täcker fas A3 i EPD:n. För att se den totala besparingen under hela produktens livscykel, använd våra produktspecifika EPD:er för LESS.   

Varför är LESS mer klimatvänligt, hur har fasadteglet kommit till och vad kan vi förvänta oss av framtidens fasadtegel? Få svaret här, när vår Head of Product Management och arkitekt, Rikke Ask, tar dig med på vår resa i skapandet av LESS.

 

Det går inte att komma ifrån att byggbranschen utgör en klimatbelastning som alla i branschen måste ta på allvar. Byggmaterial står för 11% av världens CO2-utsläpp och därför är det avgörande att vi arbetar målinriktat med hur vi kan minska CO2-utsläppen från tillverkningen av byggmaterial.

   

Framtidens fasadtegel är i hög grad på klimatdagordningen hos Wienerberger. Vi har utvecklat en CO2-besparande serie med fasadtegel som vi kallar för LESS. Genom att minska materialförbrukningen med 15% och bränna med certifierad biogas har vi minskat CO2-utsläppen i produktionen med 70-90% jämfört med ett traditionellt fasadtegel producerat med naturgas. CO2-besparingen i produktionen av LESS täcker fas A3 i EPD:n. För att se den totala besparingen under hela produktens livscykel, använd våra produktspecifika EPD:er för LESS.   

Ladda ner EPD:er på LESS här

CO2-besparande fasadtegel

Dematerialisering är en av de viktigaste rubrikerna i vår produktutveckling. Vi har perforerat vårt LESS-fasadtegel och tagit bort råmaterial från fasadtegelpannorna för att minska behovet av icke förnybart råmaterial. Det förklarar Rikke Ask, som är arkitekt och Head of Product Management hos Wienerberger:

- Det finns olika sätt vi kan använda för att minska våra CO2-utsläpp. Vi har sett på fasadteglets geometri och format och har börjat perforera det. Tack vare hålen i liggytan kan vi använda 15 procent mindre råmaterial vid tillverkningen av vårt LESS-fasadtegel jämfört med vanligt fasadtegel. Dematerialiseringen ger också en energibesparing både vid torkning och bränning. 15 procent mindre vatten behöver avlägsnas från fasadteglet under torkning, och 15 procent mindre material måste fullbrännas i ugnen.

För att minska CO2-utsläppen ytterligare produceras allt vårt LESS-fasadtegel med biogas. Det är ett led i vår målsättning att 65 procent av energin till vår tegelproduktion i Norden från 2022 ska komma från biogas, som är en fossilfri och CO2-neutral energikälla.

- Vi upplever en allt större uppmärksamhet på klimatvänligt fasadtegel och hållbarhetscertifieringar. Vårt fasadtegel ska därför göra minsta möjliga avtryck på miljön. Ju mindre material vi behöver bränna, ju kortare tid vi behöver torka och ju mer miljövänligt bränsle vi använder, desto bättre är det säger Rikke Ask.

Fasadteglet har fått namnet LESS därför att det är mindre av allt. Det är mindre lera, vi använder mindre energi i produktionen, det väger mindre och är därför lättare att transportera och hantera för muraren.

Utvecklingen av LESS kräver precision

Även om det kan låta enkelt att göra hål i fasadtegel, så är det faktiskt en stor teknisk utmaning att komma i mål med. Efter många försök och sparring med våra leverantörer av tegelverksmaskiner har vi lyckats hitta en metod som fungerar i större skala.

- Utmaningen är att det nyslagna fasadteglet är väldigt mjukt och inte särskilt dimensionellt stabilt då det har ett väldigt högt vatteninnehåll. Det krävs både precision och snabbhet, och processen har tagit ett par år att perfektionera. I gengäld kan vi nu presentera ett fasadtegel som reducerar CO2-utsläppet i produktionen med 70-90 procent i jämförelse med ett vanligt slaget fasadtegel, säger Rikke Ask.

   

LESS mursten

   

Nytt utseende – samma möjligheter

Fasadteglet har samma mått, kvalitet och uttryck som ett traditionellt danskt slaget fasadtegel. LESS-fasadteglet kan användas i samma typ av konstruktioner och med samma typ av murbruk som används med det traditionella slagna fasadteglet.

- Det har också varit en av orsakerna till att det är den väg vi valt inledningsvis vid utvecklingen av framtidens fasadtegel. Vi har bevarat det danska normalformatet, som vi och våra kunder tycker så mycket om, och som vi har använt i hundratals år, säger Rikke Ask.

Fasadteglet LESS finns i en lång rad färger, så det ger fortfarande våra kunder massor av valmöjligheter. Landets arkitekter kan därför fortsätta att uttrycka sig med fasaden och samtidigt tänka mer hållbart när det gäller materialvalet.
 

Framtidens fasadtegel är hållbart

LESS är ett viktigt steg mot en CO2-neutral produktion år 2050.

- Nu har vi arbetat med att minska materialanvändningen och tagit bort material men bevarat fasadteglets form, så att det kan användas precis som traditionellt slaget fasadtegel. Vi kommer framöver att gå vidare och se ännu mer på geometrin, för att se om vi kan tänka ut ett annat format, liksom vi fortsätter arbeta för att använda ännu mindre råvara, förklarar Rikke Ask och lägger till:

- Vi kommer även att se ännu mer på hur vi producerar fasadteglet och optimera i förhållande till vad vi redan gör i dag med nya, gröna energikällor som exempelvis elugnar.

LESS kampagne

 

 

LESS mursten

LESS

CO2-besparande fasadtegel för framtidens byggande

Bygg med LESS, vårt CO2-besparande sortiment av fasadtegel – och uppnå CO2-reduktion.

Genom att minska materialförbrukningen med 15% och bränna med certifierad biogas har vi minskat CO2-utsläppen i produktionen med 70-90%. CO2-besparingen i produktionen av LESS täcker fas A3 i EPD:n.

Fasadteglet har samma mått, kvalitet och uttryck som ett traditionellt danskt slaget fasadtegel och finns i många snygga färgvarianter.

 

 

Senaste nytt

0Resultat

 

 

Campaign handmade bricks

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få senaste nytt om produkter, inspirerande projekt, dokumentation, återvinning, biologisk mångfald och mycket mer.

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.