Vi tar sjumilasteg på vägen mot CO2-neutral produktion

Fasadtegel - ovnen på Vesterled Teglværk

 

Wienerberger har ingått avtal med Nature Energy om att 65% av energin till den danska tegelproduktionen från 2022 ska komma från biogas, som är en fossilfri och CO2-neutral energikälla. Avtalet omfattar knappt 5% av energiföretagets totala biogasproduktion och är ytterligare ett i en lång rad initiativ som vi har satt igång för att kunna nå målet om en CO2-neutral tillverkning 2050.

 

Redan från 2022 kommer vi som Europas största tegeltillverkare att minska CO2-avtrycket från våra danska tegelverk med hela 35%. Wienerberger har nämligen ingått ett 5-årigt avtal med Danmarks största biogasproducent Nature Energy om att certifierad biogas från 2022 ska utgöra mer än hälften av den energi vi använder i tegeltillverkningen.

- Vi vill ta ansvar för den gröna omställningen, och med det nya avtalet tar vi ett jättesteg framåt mot vårt mål om CO2-neutral produktion år 2050. Avtalet betyder att man även i framtiden kommer att kunna bygga med tegel. Fasadtegel, som är arkitekternas föredragna byggmaterial för fasader, blir nu också en av de grönaste produkterna på marknaden, uttalar Henrik Dietrichsen, som är Regional Managing Director Nordics hos Wienerberger.

- Nature Energy är otroligt stolta över att vår biogas bidrar till att göra den danska tegelproduktionen mycket mer klimatvänlig. Detta partnerskap visar hur biogas kan göra en viktig skillnad för industrin och de danska tillverkarna, som föredrar klimatvänlig energi framför olja och kol, men som inte kan använda grön el, säger Ole Hvelplund, VD hos Nature Energy.

Cirkulär grön ekonomi med fossilfri och CO2-neutral energi

Den biogas som i framtiden ska driva produktionen på våra tegelverk framställs bland annat i biogasanläggningen Nature Energy Glansager i danska staden Sønderborg. Här använder Nature Energy biologiskt avfall från livsmedelsindustrin och andra industrier, samt restprodukter från lantbruket, för att producera CO2-neutral biogas, som därefter skickas ut i gasnätet.

- Vi tar in samhällets biologiska avfall och omvandlar det till klimatvänlig biogas, som kan lagras i gasnätet. När det biologiska avfallet är avgasat skickas det tillbaka till markerna som grön gödning. Det är cirkulär ekonomi när den är som bäst. Vi gör det hela i stor skala, så vi kan säkra en så stor biogasproduktion som möjligt, säger Ole Hvelplund.
Samtidigt utgör det finmaskiga gasnätet i Danmark en enorm fördel för företag som vill ställa om produktionen med fokus på CO2-reduktion, understryker Henrik Dietrichsen:

- I Danmark har vi en helt unik infrastruktur, som betyder att vi till skillnad från i stort sett alla andra länder inte behöver bygga upp egna biogasanläggningar ute på företagen. Vi kan därför börja med detsamma, och vi har valt att starta stort genom att ersätta 65% av naturgasförbrukningen med biogas. Och detta trots att efterfrågan på grönt fasadtegel först nu så smått har börjat visa sig, och därmed ännu inte helt matchar de väsentliga merkostnaderna för biogasen.


 

Sustainability, baeredygtighed

FAKTA: Våra gröna initiativ

Dematerialisering: Vi fortsätter i vår produktutveckling med att minska materialförbrukningen vid tillverkningen av nytt fasadtegel. Med vårt CO2-besparande sortiment av LESS-fasadtegel har vi lyckats minska materialförbrukningen med 15%.

Upcycling: Våra produkter är både 100% återanvändbara i krossat tillstånd och 100% återanvändbara som gammalt fasadtegel i nya byggprojekt. Men vi arbetar också på upcycling, där vi just nu tillsammans med Teknologisk Institut och RGS Nordic gör försök med krossning av hela fasadtegelväggar för återanvändning i nya tegeltyper. På så sätt bidrar vi till att minska behovet av jungfruliga material och tar ännu ett steg i riktning mot att sluta materialkretsloppet.

Energioptimering: Vår produktionsanläggning energioptimeras löpande, så att vi i genomsnitt förbättrar energiförbrukningen med 10% om året - bland annat genom att säkra återvinning av överskottsvärme.

Biodiversitet: Varje gång vi etablerar utvinning av naturresurser förpliktar vi oss att lämna tillbaka området i minst lika bra tillstånd som vi tog emot det i. Konkret samarbetar vi med regionerna om antingen re- eller nyetablering av naturområden, och varje gång vi startar utvinning av nya resurser finns det alltid först en avtalad biodiversitetsplan för re- och nyetablering av natur i området.

 

Flera initiativ ska säkerställa CO2-neutral produktion

Redan i dag framställer Wienerberger fasadtegel med markant lägre CO2-avtryck än traditionellt fasadtegel. Vi har utvecklat en CO2-besparande serie med fasadtegel som vi kallar för LESS. Genom att minska materialförbrukningen med 15% och bränna med biogas har vi minskat CO2-utsläppen i produktionen med 70-90% jämfört med ett traditionellt fasadtegel producerat med naturgas. 

Vi har utarbetat en EPD (miljövarudeklaration) som dokumenterar ett CO2-avtryck som är upp till 70-90% lägre än för traditionellt fasadtegel. CO2-besparingen i produktionen av LESS täcker fas A3 i EPD:n. För att se den totala besparingen under hela produktens livscykel, använd våra produktspecifika EPD:er för LESS. 

- Vi satsar brett på en lång rad initiativ inom både produktutveckling, inköp, energiförbrukning, optimering av tillverkningen och logistik för att säkerställa en ambitiös grön omställning tvärs över koncernen. I Danmark är biogas ett fokusområde, i Belgien gör vi försök med elugnar och i Österrike satsar vi på värmepumpssystem. Vi har tagit ett mycket stort steg med avtalet om 65% biogas redan från 2022, men vi slutar inte förrän vi är ända framme i mål, avslutar Henrik Dietrichsen.

LESS mursten

LESS

CO2-besparande fasadtegel för framtidens byggande

Bygg med LESS, vårt CO2-besparande sortiment av fasadtegel – och uppnå CO2-reduktion.

Genom att minska materialförbrukningen med 15% och bränna med certifierad biogas har vi minskat CO2-utsläppen i produktionen med 70-90%. CO2-besparingen i produktionen av LESS täcker fas A3 i EPD:n.

Fasadteglet har samma mått, kvalitet och uttryck som ett traditionellt danskt slaget fasadtegel och finns i många snygga färgvarianter.

 

 

Senaste nytt

0Resultat

 

 

Campaign handmade bricks

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få senaste nytt om produkter, inspirerande projekt, dokumentation, återvinning, biologisk mångfald och mycket mer.

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.