Fasadtegel - EW-2448 Willems Forest - Plinten, Kolding


 

Förband och fogar

Förband och fogar bidrar på ett effektivt sätt till murverkets slutliga uttryck och hjälper till att göra visionen tydligare.

Förband

Murverk byggs upp av skift - vågräta skikt av fasadtegelstenar.

Skiften läggs förskjutna ovanpå varandra i ett valt mönster som upprepas i en bestämd rytm – det är ett förband. Ordet förband kommer från det tyska ordet "verbinden" som betyder att sammanfoga eller förbinda.

Fasadtegelstenarnas förskjutning i förbandet fördelar trycket på murverket och garanterar på så sätt stabilitet samt att murverket kan stå emot ett visst tryck.

Förbandet är också viktigt för murverkets slutliga uttryck. Förband som främst består av löpare – fasadtegelstenens långsida – ger ett relativt lugnt och modernt uttryck. Förband som både har löpare och bindare – fasadtegelstenens kortsida – ger ett mer varierat och livligt uttryck.

Se ett urval med förband nedan och testa dem i vår MurDesigner eller HusDesigner.

Kvartstensförband

Halvstensförband

Löpförband 1

Löpförband 2

Kryssförband

Engelskt förband


 

Relief- och mönstermurverk

Förbandet kan också byggas upp tredimensionellt genom att experimentera med att dra tillbaka valda fasadtegelstenar eller låta dem skjuta ut. Reliefen kan följa förbandet och framhäva rytmen eller också kan man låta reliefen bryta förbandet så att nya överraskande motiv framträder i murverket.

Reliefer kan också skapas genom att helt utesluta valda fasadtegelstenar i förbandet. Det ger ett transparent och luftigt murverk, som t.ex. kan fungera som en skärm som skyddar mot solljus eller insyn för större fönsterpartier.

 

_____________________________


 

Fogar

Fogarna utgör 23 % av murverket och är därför viktiga för det slutliga uttrycket. En helt fylld kratsad fog ger t.ex. ett kompakt och stramt uttryck och en snedställd fog skapar djup i murverket genom sitt fina horisontella skuggspel.

Det finns många olika fogtyper – nedan visas fyra av de typer som används oftast.

Slätfog

Slätfogen, där fasadtegelsten och murbruk är i linje med varandra. Den kallas för slätfog eftersom man skrapar av med mursleven längs fasadtegelstenens kant.

Tryckt fog

Tryckt fog, där fogen ligger ca 5-10 mm inåt bakom fasadtegelstenens framkant.

Hålfog

Hålfog, som är en rund/oval fog som buktar inåt.

Snedställd fog

Snedställd fog, där fogen ligger ca 20-30 mm inåt bakom fasadtegelstenens framkant.


 

Sustainable project Skibet

Vår fasadtegelskollektion

Wienerberger erbjuder många olika sorters fasadtegel. Från vackert slaget, rustikt handslaget eller traditionellt strängpressat fasadtegel till kolbränt fasadtegel med olika ytstrukturer. Färgpaletten spänner från ljusa sandfärger till röda, ljusröda och gula färgtoner till grå och mörka nyanser.


 

Experimentera med fasadtegel i HusDesigner

Upplev den stora skillnaden i murverket – om du väljer en ljus eller mörk fog. Visuellt skulle man kunna tro att det är två olika fasadtegelstenar.

Prova dem här

Produktspecifika EPD:er

Om du letar efter dokumentation för ditt hållbara byggande kan du hitta den här.
 

Hämta den här


 

Senaste artiklarna

0Resultat


 

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.