Hur kan vi minska byggbranschens klimatavtryck?

LESS produktion - Vesterled marts 2023

 

En stor fråga, som vår Regional Managing Director Nordics, Henrik Dietrichsen försökte besvara när vi förde fram honom för att sätta fokus på våra klimatmål och hur vi ser på utmaningen med att minska CO2

 

Byggbranschen har i stigande grad ökat sitt fokus på hållbara produkter med lågt CO2-avtryck. Hos Wienerberger vill vi ta ansvar och bidra till att minska byggbranschens klimatavtryck. Under loppet av de närmaste fyra åren har vi som mål att skära bort 30 procent av vår CO2.

- För att kunna uppfylla vår målsättning om en CO2-neutral produktion år 2050 är det avgörande att vi arbetar strategiskt med att minska CO2. Det gäller både på kort sikt för att optimera våra produktionsprocesser och på lång sikt för att utveckla ny teknik - primärt för att öka elektrifieringen och för ökad användning av mer klimatvänligt bränsle. Det ska säkerställa att tegel är det föredragna klimatskalet, även i framtiden, säger Henrik Dietrichsen, Regional Managing Director Nordics hos Wienerberger.

Hållbart fasadtegel minskar CO2

Av en rapport fra World Green Building Council, som Rambøll är medförfattare till, framgår det att byggnadsmaterial står för 11 procent av världens CO2-utsläpp.

Om vi ska uppnå en ytterligare CO2-minskning inom byggbranschen måste vi, enligt rapporten, arbeta målinriktat med hur vi kan minska CO2-utsläppen från byggnadsmaterial.

En av de nya åtgärder vi vidtagit hos Wienerberger för att minska vårt CO2 är utvecklingen av vårt CO2-besparande fasadtegel LESS.

- Vi har haft fokus på dematerialisering. Genom att minska materialförbrukningen med 15% och bränna med biogas har vi minskat CO2-utsläppen i produktionen med 70-90% (*), förklarar Henrik Dietrichsen.

Dessa miljömässiga fördelar uppnås utan att ändra det minsta på teglets estetik och utseende. LESS har nämligen samma uttryck och mått som traditionellt, slaget tegel, men den verkligt stora skillnaden är att LESS-fasadteglet har mindre lera, lägre vikt och mindre CO2.

(*) CO2-besparingen i produktionen av LESS täcker fas A3 i EPD:n.

    

     

Employee Egermsund

 

 

 

 

"Vi har haft fokus på dematerialisering. Genom att minska materialförbrukningen med 15% och bränna med biogas har vi minskat CO2-utsläppen i produktionen med 70-90%.

Henrik Dietrichsen
Regional Managing Director Nordics

Energistyrning ger resultat i produktionen

Tegel består av naturliga råmaterial som lera, sand och vatten och är gjort för att hålla i hundratals år. Vi behöver dock hitta lösningar som kan hjälpa oss att genomföra en grönare omställning. Det förklarar Henrik Dietrichsen:

- Vi har en ”nollavfalls-”produktion, så allt spill kan återanvändas direkt i produktionen. Vi har stort fokus på energistyrning och har bland annat minskat andelen spillvatten med ca 70 procent genom att återanvända processvattnet i produktionen. Vi har också investerat i en ventilationsanläggning, så den varma luften från ugnen återanvänds för att torka fasadteglet.

Konsolidering av tegelverk till förmån för klimatet

En av de andra åtgärder vi vidtagit för att nå en grönare omställning är att vi har samlat vår tillverkning på större verk och gjort fabrikerna mer energieffektiva. Det har minskat vår CO2-förbrukning med 10 procent.

- Vi investerar massivt i att uppjustera våra fabriker, så att vi i framtiden kan producera större mängder av vårt hållbara fasadtegel LESS med biogas och utnyttja nya produktionstekniker till förmån för klimatet, slutar Henrik Dietrichsen.Miljöbyggnads-dokumentationspaket

Har du frågor om våra produkter eller vill du få vårt dokumentationspaket för ditt Miljöbyggnad-bygge?
 

LESS. CO2-besparande fasadtegel för framtidens byggande.

Genom att minska materialförbrukningen med 15% och bränna med certifierad biogas har vi minskat CO2-utsläppen i produktionen med 70-90%. CO2-besparingen i produktionen av LESS täcker fas A3 i EPD:n.
 Senaste artiklarna

0Resultat

   

Campaign handmade bricks

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få senaste nytt om produkter, inspirerande projekt, dokumentation, återvinning, biologisk mångfald och mycket mer.

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.