LESS - miljövänligt slaget fasadtegel

 

Wienerberger har utvecklat ett nytt fasadtegel - med uppenbara miljöfördelar, som helt enkelt utgörs av tre små hål och med exakt samma mått och utseende som en helt traditionell dansk slagen tegelsten. 

Den enda skillnaden är att LESS minskar både CO2-avtrycket och råvaruanvändningen med tvåsiffriga procentsatser.

Tre hål minskar klimatavtrycket

Helt specifikt: De tre hålen i LESS minskar förbrukningen av råvaror med ca 10% och energiförbrukningen vid torkning och bränning med ca 20%. Dessa miljömässiga fördelar uppnås utan att ändra det minsta på teglets estetik och utseende. LESS har precis samma uttryck och mått som traditionellt slaget tegel - bara utformat med tre hål i mitten.

Eftersom LESS-fasadteglet väger mindre än traditionellt tegel kommer det samtidigt att underlätta transport och hantering. Och det bidrar också till att förbättra arbetsmiljön för muraren.

Teglet levereras i danskt normalformat  (228 x 108 x 54 mm) och finns i 43 vackra färger.

LESS står för:

  • mindre lera
  • mindre CO2
  • lägre vikt

Lanseringen av LESS utgör det första steget i vårt manus för en 100 % CO2-neutral produktion. 


Om LESS

- Råvarubesparing på 10%
Tack vare sina tre hål i den liggande ytan, kan det användas ca. 10% mindre råvaror till tillverkningen av LESS i jämförelse med vanligt fasadtegel. Generellt väger LESS ca. 10% mindre än vanligt fasadtegel.

- 60-80% mindre CO2-utsläpp
CO2-utsläppen i produktionen av LESS minskas med 60-80% genom övergången till biogas samt en minskning av råmaterialen med 10%.

- Ökad murbrukskonsumtion, men övergripande CO2-besparing
På grund av hålen används max 10% mer murbruk, Det påverkar CO2-redovisningen i negativ riktning med 5%. Den totala CO2-besparingen med LESS ligger därför på upp till 75%.

- Mindre vikt
LESS väger ca. 10% mindre än vanligt danskt slaget fasadtegel och är därför lättare att hantera på byggarbetsplatsen och bättre för arbetsmiljön.

- Oförändrad tryckhållfasthet
LESS-fasadtegel har samma tryckhållfasthet som ett motsvarande vanligt danskt slaget fasadtegel. Det vill säga att LESS kan användas i samma typ av konstruktioner som vanligt slaget fasadtegel.

- Oförändrad absorptionsförmåga
LESS-fasadtegel har samma absorptionsförmåga som vårt slagna tegel utan hål. Både när det gäller vattenupptag och minutsugning.

- Miljövänlig transport
Även transporten av LESSfasadtegel ger en mindre miljöbelastning. En sats levererar nämligen 14 000 stenar totalt, jämfört med en vanlig sats som kan leverera 12 800 fasadtegelstenar.

LESS teaser


 

LESS sortiment

Det slaget fasadtegel LESS finns i följande 43 färgvarianter. Finn produktinformation om varje tegelsort här eller klicka på varje enskild bild.
Alla LESS varianter produceras också som traditionelle slagen tegelsten.  


 

 

_______


Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.