LESS - miljövänligt slaget fasadtegel

 

Wienerberger har utvecklat ett nytt fasadtegel - med uppenbara miljöfördelar, som helt enkelt utgörs av tre små hål och med exakt samma mått och utseende som en helt traditionell dansk slagen tegelsten. 

Den enda skillnaden är att LESS minskar både CO2-avtrycket och råvaruanvändningen med tvåsiffriga procentsatser.

Tre hål minskar klimatavtrycket

Helt specifikt: De tre hålen i LESS minskar förbrukningen av råvaror med ca 10 % och energiförbrukningen vid torkning och bränning med ca 20 %. Dessa miljömässiga fördelar uppnås utan att ändra det minsta på teglets estetik och utseende. LESS har precis samma uttryck och mått som traditionellt slaget tegel - bara utformat med tre hål i mitten.

Eftersom LESS-fasadteglet väger mindre än traditionellt tegel kommer det samtidigt att underlätta transport och hantering. Och det bidrar också till att förbättra arbetsmiljön för muraren.

Teglet levereras i danskt normalformat  (228 x 108 x 54 mm) och finns i 21 vackra färger.

LESS står för:

  • mindre lera
  • mindre CO2
  • lägre vikt

Lanseringen av LESS utgör det första steget i vårt manus för en 100 % CO2-neutral produktion. 


Om LESS

- Hur mycket minskar lerförbrukningen?
Förbrukningen av primära råvaror minskas med ca 10 %.


- Hur mycket minskar CO2-utsläppen? 
Utsläppen av CO2 minskar med ca 20 % per tegelsten. 10 % tack vare mindre materialåtgång och 10 % på grund av lägre energiförbrukning i torkanläggning och ugn.


- Går det åt mer murbruk vid murning? 
Som tumregel används 1 kg murbruk per massiv tegelsten. Vid murning med LESS förväntas en ökad användning av murbruk med upp till ca 10 %.


- Har det lägre tryckhållfasthet? 
Tryckhållfastheten förblir oförändrad. Tegel som tillverkas i LESS-serien har samma tryckhållfasthet som motsvarande traditionellt danskt slaget tegel.


- Har det lägre uppsugningsförmåga?
LESS uppsugningsförmåga förblir oförändrad. Både vad gäller vattenupptag och minutsugning.


- Väger det mindre? 
LESS väger ca 10 % mindre än en traditionell dansk slagen tegelsten och är därför lättare att hantera på byggplatsen. Det bidrar bland annat till bättre arbetsmiljö för muraren.

 

 

LESS teaser

LESS sortiment

Det slaget fasadtegel LESS finns i följande 21 färgvarianter. Finn produktinformation om varje tegelsort här eller klicka på varje enskild bild.
Alla LESS varianter produceras också som traditionelle slagen tegelsten.  

 

_______


Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.