LESS-fasadtegel är hörnstenen för Danfoss House i Sønderborgs hamn

Brick: EW0445 Hvede | Danfoss House

 

Bygget är ett prestigeprojekt för alla inblandade parter. Byggherren, entreprenören och konsulterna arbetar därför hårt för att Danfoss House ska bli en av landets högst certifierade bostadsbyggnader. Byggnadens fasad pryds av vårt CO2-besparande LESS-fasadtegel Hvede, som ger området ett lugnt och ljust uttryck i harmoni med andra hus och den naturliga omgivningen.

 

Det framtida Danfoss House kommer att innehålla 14 lägenheter i olika storlekar för Danfoss-anställda som behöver ett tillfälligt hem i Danmark. Visionen för byggnaden är att skapa en plats där invånarna kan träffas och samtidigt vara nära det lokala livet i Sønderborg. Kommunens vision för hamnområdet var viktig för valet av just fasadteglet Hvede, med sin ljusa och lugna färg.

Per Fischer, arkitekt från Reiulf Ramstad Arkitekter, berättar: 

- Projektet har utvecklats med utgångspunkt från Sønderborg kommuns visionsplan för hamnen. Enligt visionsplanens krav ska arkitekturen vara varierad när det gäller form och material. Dessutom kräver detaljplanen att byggnaden ska vara ljus och ha en färg som harmonierar med de två mörkare projekten på vardera sidan. Det ledde fram till beslutet att uppföra byggnaden i ljust tegel, som inte bara skapar harmoni utan också ger en hållbar och karaktärsfull yta som tål klimatet vid havet.

    

"För oss är DGNB-certifieringen alltså ett sätt att garantera riktiga och bra val, medan hållbarheten måste ses i ett längre perspektiv, där materialets estetiska och byggnadsfysikaliska hållbarhet kan vara en avgörande parameter. I det sammanhanget är LESS-fasadteglet det perfekta valet eftersom det ger en idealisk kompromiss mellan hållbarhet, färg, ytegenskaper, ekonomi och energiprofil."

Per Fischer
Arkitekt från Reiulf Ramstad Arkitekter

    

Siktar på DGNB platina

Ambitionen är att Danfoss House ska få en DGNB platina-certifiering, den högsta certifieringen inom den globalt erkända DGNB-standarden. DGNB är en hållbarhetscertifiering som är inriktad på byggnader. Danfoss House blir därmed det trettonde bostadshuset i världen som uppnår platina-certifiering.

- Alla val i projektet har gjorts med kännedom om och utifrån DGNB:s klassificeringssystem för att projektet ska få högsta möjliga certifierade hållbarhet. Alla komponenter i byggnaden har därför omsorgsfullt undersökts och valts ut, berättar Per Fischer.

Kristian Aarøe Sørensen, civilingenjör hos totalentreprenören Daugaard Pedersen, tillägger: 

- När man ansöker om DGNB platina-certifiering är alla parametrar viktiga eftersom man räknar ut vad det kostar att bygga huset i termer av CO2-utsläpp. Det gäller under byggnationen, i valet av material och i utformningen av själva huset.

Han fortsätter:

- LESS-fasadteglet är dematerialiserat och bränt med biogas, och släpper därmed ut mindre CO2 i produktionen än ett vanligt fasadtegel. Samtidigt har det arkitektoniska uttrycket inte äventyrats trots perforeringarna i fasadteglet. Det är också en viktig faktor för certifieringen. Reiulf Ramstad Arkitekter och kunden har valt fasadteglet för att det är en bra lokal kompromiss som uppfyller kraven för ekonomi, DGNB-effekt och estetik.

En succé bränd med biogas

Per Fischer från Reiulf Ramstad Arkitekter förklarar varför det CO2-besparande fasadteglet LESS var rätt beslut för Danfoss House: 

- Byggnaden är utformad som en tegelbyggnad utifrån en gemensam önskan om att skapa långsiktig estetisk och materialmässig hållbarhet med ett "urbant material" som tål stadens och hamnens påverkan. DGNB-systemet är ett poängsystem som arbetar med ett holistiskt perspektiv och även tar hänsyn till materialens hållbarhetsegenskaper och energiprofil. Systemet räknar med en maximal horisont på 50 år, men ambitionen för det här projektet är att skapa en fasad som genom sin estetiska och materialmässiga kvalitet kommer att hålla långt bortom denna beräkningshorisont. För oss är DGNB-certifieringen alltså ett sätt att garantera riktiga och bra val, medan hållbarheten måste ses i ett längre perspektiv, där materialets estetiska och byggnadsfysikaliska hållbarhet kan vara en avgörande parameter. I det sammanhanget är LESS-fasadteglet det perfekta valet eftersom det ger en idealisk kompromiss mellan hållbarhet, färg, ytegenskaper, ekonomi och energiprofil. 

Han tillägger:

- Arkitektoniskt har vi strävat efter att arbeta med teglets materialitet som ett harmoniserande och förenande element. Tegel och fog är ett viktigt samspel i det sammanhanget. Vi har valt en vitaktig fog för att få så lite kontrast mellan tegel och fog som möjligt. Teglet täcker alla viktiga utvändiga ytor, väggar, tak och trappor - delar av ytan har formen av tegelflätor, som fungerar som ornamentik och ger byggnaden karaktär och identitet. 

Linjerna för Danfoss House drogs upp i maj 2020, det första spadtaget togs i slutet av 2021 och byggnaden förväntas bli inflyttningsklar 2023.

Vi levererar 110 000 LESS-tegelpannor till projektet, och det är till stor glädje för Søren Henrichsen, som är arkitektkonsult hos Wienerberger:

- LESS-serien fann sin plats redan från början och fyllde en lucka på marknaden för miljövänlig produktion av tegel. Vi har sett och ser fortfarande allt fler DGNB-projekt ta form – en slags boom, och där passar LESS-fasadteglet in väldigt bra, bland annat därför att vi bränner med biogas. Danfoss önskan om ett certifierat miljövänligt projekt i kombination med arkitektens önskan om ett ljust fasadtegel med lugna färgtoner gör att vi bara kan hålla med om att LESS är rätt val för det prestigefyllda projektet i Sønderborgs hamn.

Utöver vårt LESS-fasadtegel har vi också levererat omkring 50 kvadratmeter tegelbjälkar för tegeltak.

 

Information om Danfoss House, Sønderborg Hamn

Projektets namn: Danfoss House
Byggherre: Bitten & Mads Clausens Fond
Totalentreprenör: Daugaard Pedersen
Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter
Produkt: EW0445 Hvede från LESS
Förväntat slutförande: Slutet av 2023


 

Får du vårt nyhetsbrev?

Om inte, registrera dig här för att få inspiration, nyheter och spännande referenser direkt i din inkorg.
 

Vi hjälper dig med din miljöcertifiering

Våra produkter och system kan bidra till bra resultat vid miljöcertifiering av byggnader. Vårt dokumentationspaket gör det enklare för arkitekter att samla all relevant produktdokumentation som ska användas i samband med en Miljöbyggnadscertifiering.
 

Är du på jakt efter det rätta CO2-besparande fasadteglet?

Ta en titt på vårt enorma utbud av LESS-fasadtegel i olika nyanser och hämta inspiration för ditt nästa projekt:
 


 

Senaste artiklarna

0Resultat

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.