Stena Fastigheter reducerar CO2 genom att välja LESS fasadtegel till Bellevuegården

Fasadtegel: EW0479 Sand | Bellevuegården, Malmö


 

Nu är upprustningen av området Bellevuegården i Malmö i gång för fullt. På den västra delen, som ägs av Stena Fastigheter, har fyra nya flerbostadshus byggts. För att få de nya byggnaderna att smälta in bland områdets befintliga byggnation valde arkitekterna på FOJAB ett sandfärgat fasadtegel ur vår CO2-besparande serie LESS – ett materialval som dessutom matchar de ambitiösa miljömålen satta av Stena Fastigheter och gör att de kan reducera klimatavtrycket med hela 4,77 kg CO2 per kvadratmeter bruttototalarea.

I stadsdelen Hyllie i sydvästra Malmö hittar du Bellevuegården, ett av de sista områdena som byggdes under miljonprogramseran. Majoriteten av byggnaderna på området består av flerbostadshus i gult fasadtegel, byggda på 1970-talet.

Stena Fastigheter har investerat i området och har tillfört 135 nya hyresrätter i västra Bellevuegården, där målbilden för området är att skapa en förebild för hållbar utveckling av ett miljonprogramsområde. Lägenheterna är uppdelade på fyra hus och byggts med material som bidrar till certifieringen Miljöbyggnad Silver.

- Att bygga de nya husen i annat än tegel hade känts konstigt, då området har en stark tegeltradition. Däremot ville vi inte bygga det som är sinnebilden av miljonprogrammet, alltså ännu fler långa längor med platta tak. Därför har vi valt att behålla fasadteglet som fasadmaterial och istället har vi lekt mer med mönstermurverk och takformer, säger Pontus Tebäck, arkitekt på FOJAB.

LESS fasadtegel matchar satta miljömål

På Stena Fastigheter har man lagt stort fokus på social stabilitet och klimatförändringar. Därför vill de skapa trygga och trivsamma stadsdelar och ta en aktiv roll för att driva utvecklingen i de kvarter som de äger och förvaltar:

- Det innebär långsiktig planering och kloka val i verksamheten, fokuserat på frågor som är bra för våra kvarter, områden, städer och de människor som bor eller jobbar där. Vi har ett miljömål som säger att vi ska halvera klimatavtrycket i vår verksamhet till 2030. Det mäter vi och följer upp genom att göra klimatbokslut enligt Greenhouse Gas Protocol, där vår påverkan redovisas utifrån olika områden, säger Sofia Lagerblad, Chef Affärsutveckling på Stena Fastigheter.

Hon fortsätter:

- Bland annat mäter och följer vi upp övriga indirekta utsläpp som uppstår i hela värdekedjan, från resor i jobbet och avfallshantering, till inköp av material och tjänster. Därför lägger vi mycket kraft på leverantörssamverkan och samarbete med både offentliga och idéburna aktörer för att med gemensamma krafter minska svinn, driva hållbar materialomställning och fasa ut fossildrivmedel. 

Bellevuegårdens nyproduktion har klimatberäknats, där produktspecifika klimatmål formuleras tidigt i processen. Husen har även fått miljöcertifieringen Miljöbyggnad Nivå Silver. Sofia Lagerblad berättar:

- I en tidig klimatanalys framkom det att vi kunde reducera klimatavtrycket med 4,77 kg CO2 per kvadratmeter BTA, tillika -0,1465 kg CO2 per sten, genom att byta till Wienerbergers produkt LESS. Tack vare ett tidigt samarbete mellan entreprenör, tegelleverantör och Stena ledde det även till en kostnadsneutral överenskommelse vilket gjorde valet självklart – inte bara ur ett klimatperspektiv.

Hon kompletteras av Pontus Tebäck, som säger:

- Det märks stor skillnad för varje år som går hur mer självklart hållbarhetsperspektivet är idag. Det är inte något man tänker på bara för att man måste längre, utan man har det istället som en självklarhet och en värdefråga.

      

"Till tre av husen har vi valt att leka med skugga och ljus genom att mura med utstickande kopp. Det sista huset har sedan en mönstermurning med stort blixtmunkförband. Dessutom har vi valt att markera entréerna med stående staplade tegel som staplats i stående rullskift. Det innebär att man staplar tegelstenen i en lång rad, som dominobrickor, tätt i sidled och i rader. Det gör att entréerna får en tydlig markering och sticker ut."

Pontus Tebäck
Arkitekt på FOJAB

     

Tänk långsiktigt med fasadtegel

Hos Stena Fastigheter bygger man för långsiktigt ägande. Det innebär att de bygger bra byggnader, med bra material. Utmaningen som de ställt på sig själva, och på FOJAB, är att lägga lika stort fokus på ekonomi, gestaltning och klimat. 

- Bellevuegården är ett perfekt exempel på hur Stena Fastigheter tar hand om sina fastigheter och bostadsområden. Först och främst är de befintliga byggnaderna mycket välskötta och byggda av material som fungerar än idag, trots att det byggdes under miljonprogramseran. Sedan är området fint, man är noga med utemiljöerna och bibehåller ordning och reda. De tänker långsiktigt och därför passar det bra att fortsätta använda schyssta material som fasadtegel även till de nya husen, berättar Pontus Tebäck.

FOJAB tog fasta på det gulaktiga fasadteglet som hittades på området och valde att använda ett liknande även till de nya byggnaderna. Men det är inte bara det estetiska uttrycket som gjorde fasadtegel till det naturliga valet. Pontus Tebäck berättar:

-  Fasadteglet är viktigt då det binder de nya byggnaderna till platsen. Sedan är fasadtegel även långsiktigt och hållbart. Det finns inte många material som håller lika bra som tegel, särskilt här i södra Skåne. Eftersom Stena Fastigheter engagerar sig otroligt mycket i sina områden, ville vi göra det så enkelt som möjligt för dem att underhålla fasaderna – därför valde vi att fortsätta använda fasadtegel. 

Utmaningen för FOJAB och Stena Fastigheter, på uppdrag av Stena Fastigheter, var att lägga lika stort fokus på ekonomi, gestaltning och klimat. Pontus Tebäck kompletteras av Sofia Lagerblad, som fortsätter:

- Att investera i trygghet är att investera i framtiden. Ett kvarter som är tryggt och trivsamt har framtidstro, här vill människor bo och bo kvar längre. Vi vet och vi ser effekten. Den sociala hållbarheten är en del av vårt DNA och allt vi gör i våra kvarter bidrar till de globala hållbarhetsmålen – däribland våra materialval och leverantörssamarbeten.

Mönstermurning väcker fasaderna till liv

Istället för att fortsätta bygga hus med platta tak, har man till de fyra nya byggnaderna valt att bryta upp byggnaderna med hjälp av sadeltak samt framskjutna fasadpartier. Det skapar dynamik i fasaden och en takvinkel som passar bra med husen runtomkring, samtidigt som det ger byggnaderna en mer modern känsla.

Delar av fasaderna på de fyra husen är även mönstermurade, vilket även bidrar till fasadernas dynamik: 

-  Till tre av husen har vi valt att leka med skugga och ljus genom att mura med utstickande kopp. Det sista huset har sedan en mönstermurning med stort blixtmunkförband. Dessutom har vi valt att markera entréerna med stående staplade tegel som staplats i stående rullskift. Det innebär att man staplar tegelstenen i en lång rad, som dominobrickor, tätt i sidled och i rader. Det gör att entréerna får en tydlig markering och sticker ut, förklarar Pontus Tebäck.

Sofia Lagerblad på Stena Fastigheter avslutar: 

- Vi på Stena Fastigheter är stolta över de fyra nya huskropparna som vi tillför på Bellvuegården västra. Den nuvarande byggnationen präglas av sin funktionalism, men de nya husen känns trots detta genomtänka och naturliga på sin plats. Den gula tegelstenen som väggarna är klädda med har en modern beigegul nyans som smälter in fint bland de befintliga husen i området.

Fasadtegel med hållbara fördelar

Det fasadtegel som valts till västra Bellevuegården heter EW0459 Sand i en LESS-variant. Detta är ett sandfärgat slaget fasadtegel med ett milt färgspel som klär både den mindre familjebostaden och det storskaliga byggnadsverket.

   

EW0459 Sand LESS

Ett sandfärgat slaget fasadtegel med blitt färgspel. Sand är ett lättanvänt fasadtegel som klär både den mindre familjebostaden och det storskaliga byggnadsverket. Sand fungerar bra tillsammans med det lite mörkare EW0476 Eg eller det ljusare EW0445 Hvede.

   

Här har man dessutom valt EW0459 Sand i en LESS-variant. Det innebär att fasadteglet bränns med certifierad  biogas och använder grön el. LESS reducerar CO2-utsläppen i produktionen med upp till 70-90% tack vare 15% mindre råvaruförbrukning och användning av biogas. Filip Davidsson, försäljningschef på Wienerberger, avslutar:

- I vår LESS-serie av fasadtegel hittar du exakt samma mått och utseende som ett vanligt slaget fasadtegel, så som den som använts på Bellevuegården. Den enda skillnaden är att LESS reducerar utsläppen i produktionen genom dematerialisering och certifierad biogasbränning. Vi är jätteglada över att Stena Fastigheter har valt att investera i klimatförbättrade lösningar till Bellevuegården.


Information om Bellevuegården

Projektets namn: Västra Bellevuegården 
Arkitekt: FOJAB 
Produkter: EW0459 Sand LESS 
Färdigställt: 2023


 

Dyk ner i vårt utbud av fasadtegel

Wienerberger har ett brett utbud av fasadtegel med olika ytstrukturer och många olika färger.
 

LESS. CO2-besparande fasadtegel för framtidens byggande.

Genom att minska materialförbrukningen med 15% och bränna med certifierad biogas har vi minskat CO2-utsläppen i produktionen med 70-90%. CO2-besparingen i produktionen av LESS täcker fas A3 i EPD:n.
 

   

Senaste artiklarna

0Resultat

   

Campaign handmade bricks

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få seneste nyt om produkter, inspirerende projekter, dokumentation, genanvendelse, biodiversitet og meget mere.

   

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.