Det klimatambitiösa byggprojektet ALO i Sluppen kläs med LESS fasadtegel

Brick: EW0466 Kobber | ALO Sluppen, Norway

Wienerberger AS | Arkitekt: HUS Arkitekter | 3D rendering: Objektiv J

 

Kontorsbyggnaden ALO Sluppen är under full byggnation och kommer troligen att bli det första byggprojektet i Norge med dubbelcertifieringen BREEAM NOR Outstanding (högsta nivån) och WELL Gold. I linje med de höga klimatambitionerna har byggherren valt att klä byggnadens fasad med vår LESS-serie med CO2-besparande fasadtegel.

 

 

Både byggherren R. Kjeldsberg, totalentreprenören Veidekke och HUS arkitekter har samarbetat om höga miljöambitioner för byggprojektet i Sluppen i Trondheim. Kontorsbyggnaden ALO ska miljöcertifieras enligt standarden BREEAM NOR Outstanding och vara Paris Proof med lågt utsläpp av växthusgaser från byggnaden. Dessutom ska den byggas och drivas enligt WELL-standarden och uppnå nivån Gold. Detta är också det första byggprojektet i Norge som använder vår LESS-serie med CO2-besparande fasadtegel.

     

     

Vill ta samhällsansvar och sätta ny standard för byggbranschen

Under förvandlingen av den nya stadsdelen i Sluppen har man velat skapa byggnader som är relevanta i många år och sätter ny standard för en mer klimatambitiös stadsutveckling. Ida Stokkan, projektchef hos R. Kjeldsberg, anser att myndigheterna inte ställer tillräckligt hårda krav på nybyggen: 

- Vi anser att dagens myndighetskrav för nybyggen inte är tillräckligt ambitiösa och därför har vi valt att sätta den högsta ambitionsnivån för BREEAM NOR för att utmana oss själva och branschen att komma med nya lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser. Vi vill att byggnaderna ska vara relevanta i många år och är fast beslutna att ta vårt samhällsansvar för att minska utsläppen av växthusgaser så mycket vi kan.

     


"Vi har alltid velat använda fasadtegel på fasaden eftersom det är ett fasadmaterial som har låga underhållskostnader och står sig bra arkitektoniskt i många år. Vi valde LESS från Wienerberger istället för ett traditionellt fasadtegel eftersom det släpper ut betydligt mindre växthusgaser men har samma estetiska egenskaper."

Ida Stokkan
Projektchef i R. Kjeldsberg

     

Eftersom R. Kjeldsberg skulle välja material till kontorsbyggnaden ALO var utsläppen av växthusgaser en viktig aspekt. Dessutom ville byggherren ha en fasad av tegel. 

- Vi har alltid velat använda fasadtegel på fasaden eftersom det är ett fasadmaterial som har låga underhållskostnader och står sig bra arkitektoniskt i många år. Därför var det viktigt att hitta ett tegel med lågt CO2-avtryck. Vi valde LESS från Wienerberger istället för ett traditionellt fasadtegel eftersom det släpper ut betydligt mindre växthusgaser men har samma estetiska egenskaper, berättar Stokkan.

Fasadtegel med lägre CO²-utsläpp

R. Kjeldsberg fick ge sig ut på många inspirations- och undersökningsrundor för att hitta det rätta teglet. Till slut hittade de en varm och röd klassiker med namnet EW0466 Koppar. Tegeltypen från Wienerberger är ett rött slaget fasadtegel med en yta nyanserad av en svart slöja. För det här projektet levereras LESS-versionen av teglet. 

Den här typen av tegel ingår i vår serie med CO2-besparande fasadtegel som bränns med biogas och använder grön el. LESS reducerar CO2-utsläppen i produktionen tack vare  mindre råvaruförbrukning och användning av certifierad biogas. LESS fasadtegel har exakt samma format och utseende som ett traditionellt slaget fasadtegel.

Stokkan tycker också att tegel ger det nya området i Trondheim ett viktigt arkitektoniskt uttryck: 

- Vi tycker att det röda teglet är väldigt tidsenligt och tillför området värme. Vi vill använda tegel eftersom det ger området ett trivsamt och bra uttryck som bidrar till att sätta en standard för vidare arkitektonisk kvalitet i utvecklingen av Sluppen.

Hantverksmässiga fördelar med LESS-fasadteglet

LESS-teglet släpper inte bara ut mindre växthusgaser utan har också fått ett fint mottagande på byggplatsen. Murarmästare Terje Nygård från Bugge AS är chef för murningsarbetet hos ALO Sluppen – han tycker att teglets vikt ger en rad fördelar. 

- Den här typen av tegel har lägre vikt än ett traditionellt fasadtegel. Det gör att det är lättare att mura med och hantera på byggplatsen. Dessutom gör vikten att vi kan transportera mer tegel åt gången. Det är både effektivare och minskar utsläppen från transporter.  

Byggprojektet beräknas vara färdigt under 2023.

 

FAKTA om ALO Sluppen

Projektets namn: ALO Sluppen
Arkitekt: HUS arkitekter
Byggherre: R. Kjeldsberg
Totalentreprenör: Veidekke
Fasadtegel: EW0466 Kobber - LESS
Uppfört: Ferdig 2023

 


 

Brochure - mock-up - Miljöbyggnad

Så här bidrar vi till Miljöbyggnad

Behöver du dokumentation för ditt Miljöbyggnadsprojekt?

Se hur våra produkter bidrar till ordningen och beställ vårt Miljöbyggnads-dokumentationspaket här.


 

LESS. CO2-besparande fasadtegel för framtidens byggande

Genom att minska materialförbrukningen med 15% och bränna med certifierad biogas har vi minskat CO2-utsläppen i produktionen med 70-90%. CO2-besparingen i produktionen av LESS täcker fas A3 i EPD:n.

Så har vi skapat framtidens CO2-besparande fasadtegel.

Ta del av vårt nyhetsbrev

På så sätt missar du inga spännande tips, nyheter eller projekt. Låt dig bli inspirerad och anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.

Anmäl dig här


 

Senaste artiklarna

0Resultat


 

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.