Vi satsar på CO2-besparande fasadtegel LESS med fullständig omstrukturering av produktionen på vår största tegelbruk

LESS produktion - Vesterled marts 2023

 

 

Från den 1 maj i år kommer all produktion av Wienerbergers traditionella fasadtegel vid Vesterled Teglværk att stoppas. Istället ska vår största tegelbruk övergå till att exklusivt producera det CO2-besparandefasadteglet LESS. Tegelstenen kommer nu i en optimerad version med 15 procent mindre råvara, biogasbränsle och en CO2-reduktion på 70–90 procent från produktionen. CO2-besparingen i produktionen av LESS täcker fas A3 i EPD:n. För att se den totala besparingen under hela produktens livscykel, använd våra produktspecifika EPD:er för LESS.   

 

De allt hårdare kraven på miljöredovisning och CO2-reduktion inom byggbranschen går inte att undvika. Det krävs vilja, verktyg och klimatvänliga material för att bygga efter nya standarder.

Som Nordens största tegelföretag vill vi göra det ännu enklare för arkitekter och byggherrar att välja de mest klimatvänliga tegelalternativen och därför väljer vi nu att omstrukturera vår största tegelbruk till att exklusivt producera den nya, optimerade och CO2-besparande tegelserien LESS.

- Som en del av tegelbranschen är vi väldigt medvetna om vår globala CO2-utmaning och att vi självklart måste vara en del av lösningen. Därför investerar vi stort i utvecklingen av framtidens fasadtegel och dess produktion, säger Andreas Christensen, produktionsansvarig på Vesterled Teglværk och Regional Operation Director hos Wienerberger.

    

"Precis som sin föregångare har den nya LESS-tegelstenen samma solida egenskaper, så inga kompromisser har gjorts med vare sig kvalitet eller hållbarhet. Samtidigt har vi lyckats minska materialåtgången med 15 procent och genom att elda med biogas minskas CO2-utsläppen från produktionen med 70–90 procent jämfört med ett traditionellt tegel som producerats med naturgas."

Andreas Christensen
Produktionsansvarig på Vesterled Teglværk och Regional Operation Director

    

Vesterled Teglværk satsar 100 procent på CO2-besparande tegel

På Wienerbergers största tegelbruk Vesterled i danska Sønderborg produceras idag både de traditionella tegelsorterna och den CO2-besparande tegelserien LESS. Fördelningen har varit likadan sedan vi lanserade den första versionen av det klimatvänliga fasadteglet för tre år sedan.

Från 1 maj i år går dock Vesterled över till att exklusivt producera LESS.

- I över 20 år har vi arbetat målmedvetet med energieffektivisering och minskning av CO2-utsläpp. Med en riktad satsning och genom teknisk innovation, processoptimering och stora investeringar har vi kommit långt och nu går vi hela vägen genom att lägga om all produktion till LESS, säger Andreas Christensen och fortsätter:

- Det kan verka offensivt att vår största produktionsenhet och hälften av vår danska produktion ställs om till LESS. Men vi gör det för att signalera att vi vill ha den gröna omställningen och för att visa att vi vågar gå först. Som Nordens största tegelföretag har vi ett ansvar att göra allt vi kan för att bidra till den gröna omställningen i byggbranschen på ett ändamålsenligt och ambitiöst sätt.

    

    

70–90 procent CO2-reduktion från produktionen

2020 introducerade vi fasadtegelserien LESS – den mer klimatvänliga motsvarigheten till den traditionella slagna tegelstenen. Sedan dess har vi arbetat målmedvetet med att vidareutveckla och optimera serien och nu är vi redo att presentera en uppgraderad version för byggbranschen.

- Precis som sin föregångare har den nya LESS-tegelstenen samma solida egenskaper, så inga kompromisser har gjorts med vare sig kvalitet eller hållbarhet. Samtidigt har vi lyckats minska materialåtgången med 15 procent och genom att elda med certifierad biogas minskas CO2-utsläppen från produktionen med 70–90 procent jämfört med ett traditionellt tegel som producerats med naturgas. CO2-besparingen i produktionen av LESS täcker fas A3 i EPD:n. För att se den totala besparingen under hela produktens livscykel, använd våra produktspecifika EPD:er för LESS, säger Andreas Christensen.

Den optimerade LESS-stenen kommer att lanseras i april och ersätter den första versionen med tre hål.

Andreas Christensen framhåller behovet av att alla aktörer bidrar till att minska CO2-utsläppen, men poängterar också att byggbranschen inte behöver uppfinna hjulet på nytt. Han avslutar:

- Vi tror att mycket kan göras genom generell processoptimering och större fokus på att bygga med hållbara lösningar, som varken kräver större underhåll eller utbyte. Det är därför vi omorganiserar produktionen och gör LESS, en befintlig produkt, ännu mer relevant för framtida byggnationer.

Vi har som mål att vara klimatneutrala senast 2050. Förutom kommande initiativ som ska bidra till att nå målet testar tegeltillverkaren elektriska ugnar och tittar på CO2-lagring, även kallat Carbon Capture-teknik.


 

LESS produktion - Vesterled marts 2023


 

LESS. CO2-besparande fasadtegel för framtidens byggande.

Genom att minska materialförbrukningen med 15% och bränna med certifierad biogas har vi minskat CO2-utsläppen i produktionen med 70-90%. CO2-besparingen i produktionen av LESS täcker fas A3 i EPD:n.
 

Behöver du hjälp att välja tegelprodukter?

Då är du välkommen att kontakta våra medarbetare, som står redo att ge dig rådgivning och inspiration.
 

    


 

Senaste artiklarna

0Resultat

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.