Bostadshus med cykelfokus ramas in av vacker tegelarkitektur

Fasadtegel: EW0109 Vit Marmor - EW4065 Röd nyancerad | Kv. Vélo, Malmö

 

Ordet ”Vélo” betyder cykel på franska. Därför är det ingen överraskning att PEAB:s byggprojekt Kv. Vélo i Malmö har tagits fram med fokus på just stadens cyklister. Kvarteret består av 144 bostäder för den moderna stadsbon och med hjälp av tegelfasader, gröna tak och stora, ljusa cykelrum skapas liv och trygghet för både de boende och omgivningen.

 

Med inspiration av Amsterdam och Köpenhamn har PEAB valt att bygga ett bostadskvarter med fokus på cyklisten på Dockan i Malmö – ett kvarter de kallar Kv. Vélo. Bostadsområdet stöder PEAB Bostads vision för Dockan, nämligen att bli kundens första val i Malmö innerstad med havsnära läge. 

Huset består av 141 lägenheter och tre radhus och tidigt i processen tog PEAB hjälp av arkitekterna på FOJAB, som har jobbat mycket med att skapa ett levande kvarter. Med fasadtegel från Wienerberger ges kvarteret en tydlig identitet samtidigt som det ansluter till omgivningarna.

Industriell karaktär i en urban kontext

Kv. Vélo ligger i de delar av Kockums varvsområde som byggdes ut under 1950-talet, men bara ett stenkast bort hittar man de äldsta delarna av Kockums varvsstad. Därför valde FOJAB att gestalta en byggnad som knyter an till den industriella karaktären med hjälp av materialval och byggnadsform, samtidigt som det var viktigt att behålla en tydlighet i vad som är nytt och vad som är gammalt.

Enligt arkitekterna på FOJAB plockar gestaltningen av Kv. Vélo upp flera element från de närliggande äldre industribyggnaderna, som bland annat fasader med rött tegel och livförskjutningar. Samtidigt har man varit noga med att sätta in arkitekturen i en urban kontext, mycket genom den täta lägenhetssammansättningen. Emma Carlbom, uppdragsansvarig på FOJAB, berättar:

- Huset är uppdelat i tre olika skikt. I sockelvåningen samlas de upplysta cykelrummen tillsammans med fastighetens teknikytor och förråd. Den våningen har vi markerat med ljust vitt fasadtegel. Härnäst kommer bostadsvåningarna, där det röda teglet i kvarterets yttervarv får en detaljering med livförskjutningar och reliefmurning vilket ger fasaderna en nyansering och skuggverkan. Mot innergården har vi valt ett enklare uttryck med fasader utan reliefmurning, som muras i samma ljusa tegel som sockelvåningen.

Hon fortsätter: 

- Slutligen kommer man upp till terrassvåningen, där det oregelbundna sadeltaket skapar en siluett och en känsla som speglar gammal industriarkitektur, med inspiration från varvsstaden.

     

     

"På Kv. Vélo har vi lyckats få till en tidlös gestaltning med hjälp av Wienerbergers fasadtegel och murningsdetaljerna. Särskilt glada är vi att Wienerbergers fasadtegel Vit Marmor både är prisvärt och att det inte går mot det aprikosa hållet i kulören, utan att det istället går i det gråvita och brunvita. Det är en stor anledning till att vi valde det till våra ljusare fasader."

Emma Carlbom
Uppdragsansvarig på FOJAB

     

Ett bostadsområde för den cyklande malmöbon

Tack vare Kv. Vélos läge var det en självklarhet att låta cykeln stå i centrum. Men det är inte alltid enkelt att veta hur man ska få funktionsytor som stora cykelrum att passa in i det arkitektoniska uttrycket. Det hittade FOJAB en lösning på:

- Cykelrummens placering är i direkt kontakt med Östra Varvsgatan och har generösa ytor för cykelförvaring, verkstad, pump och cykeltvätt. Genom att ljussätta cykelrummen och ge dem stora skyltfönster ut mot gatan skapas en högre boendekvalitet samtidigt som det aktiverar gatan, säger Emma Carlbom och fortsätter:

- Det blir att vi ger något tillbaka till gatan med dessa upplysta cykelrum och vi tror även att det kommer att öka tryggheten på gatan. Ett av cykelrummen har dessutom genomsikt mot gården, vilket skapar högre synlighet och ett samband med andra sidan huset. Det ljusa cykelrummet fungerar även som en gemensam spontan träffpunkt för de boende på väg till och från jobbet, eller när man reparerar sin cykel.

Tegelfasader som betonar vertikalitet genom reliefmönster

FOJAB ville skapa en varierad tegelfasad, särskilt ut mot Östra Varvsgatan. Därför arbetade de mycket med detaljer som glasslitsar och intryckta fält som skapar skuggverkan i fasaden. Emma Carlbom förklarar:

- Vi tilltalas av tegelarkitekturen och det strikta formspråket, med upprepning och vertikalitet. Huset speglar en urbanitet med hög densitet genom den täta lägenhetssammansättningen. Därför tål det även den repetitiva fönster- och balkongsättningen.

Hon fortsätter:

- Vi har även betonat vertikaliteten genom att skapa reliefmönster i tegelfasaden, med vertikala slitsar mellan muröppningar. Vi valde också att bryta upp de teglade hörnen med glasslitsar, som i sin tur har försetts med belysningsarmaturer. Dessa glasslitsar kommer dessutom att skapa en blickpunkt och ge trygghet på kvällstid för både boende och förbigående.

Många fördelar med fasadtegel

Till projektet har vi levererat två av våra fasadtegel, EW0109 Vit Marmor och EW0465 Röd Nyanserad. Redan i detaljplanen stod det att fasaderna på Kv. Vélo skulle bestå av fasadtegel och det var ett materialval som arkitekterna på FOJAB inte var främmande för.

- Jag har jobbat mycket med tegel och jag vet att även PEAB Bostad och PEAB Sverige gärna jobbar med det. Det är ett intressant material, med mycket livfullhet och robusthet. Samtidigt står det sig bra över tid och kräver lite underhåll. Det är ett långsiktigt ekonomiskt bra val, säger Emma Carlbom och avslutar:

- På Kv. Vélo har vi lyckats få till en tidlös gestaltning med hjälp av Wienerbergers fasadtegel och murningsdetaljerna. Särskilt glada är vi att Wienerbergers fasadtegel Vit Marmor både är prisvärt och att det inte går mot det aprikosa hållet i kulören, utan att det istället går i det gråvita och brunvita. Det är en stor anledning till att vi valde det till våra ljusare fasader. Sedan är det röda fasadteglet lagom schatterat, det är ganska enhetligt utan att vara stumt. Vi har hela tiden försökt att jobba utefter teglets förutsättningar och resultatet har blivit jättefint.

 

Information om Kv. Vélo

Projektets namn: Kv. Vélo 
Arkitekt: FOJAB
Byggherre: PEAB Bostad
Produkter: EW0109 Vit Marmor och EW0465 Röd Nyanserad
Färdigställt: 2023


 

Upptäck vårt sortiment

Oavsett om du letar efter ett skärmtegel eller är nyfiken på våra fasadtegel så har vi tegelsorten för ditt nästa projekt. Klicka dig runt och samla inspiration.
 

Du hittar vårt sortiment här

Ta del av vårt nyhetsbrev

På så sätt missar du inga spännande tips, nyheter eller projekt. Låt dig bli inspirerad och anmäl dig till vårt nyhetsbrev.
 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här

Rådgivning och inspiration

Fasadtegel är ett perfekt val av fasadmaterial till skolor och inlärningsmiljöer. Detta tack vare materialets hållbarhet, estetik och robusthet. Sitter du med ett skolprojekt och vill ha tips och råd? Kontakta oss!

Du hittar våra kontaktuppgifter här


 

Senaste artiklarna

0Resultat

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.