Machinaal straten | Landgoed Driessen, Waalwijk


 

Läggvägledning för beläggningsklinker

Innan man börjar lägga beläggningsklinker är det vissa förarbeten som måste göras för att säkerställa ett bra resultat.

1 - Utsättning

Utsättningen av linjer och höjdmått ska vara noggrann. Höjdstolparna placeras så att de inte är i vägen för de olika arbetsmanövrerna. Höjdstolparna slås ned i jorden så att överkanten anger beläggningens färdiga höjd eller avjämningsskiktets översida. Beläggningen ska läggas med fall, så att vatten leds bort från ytan.

2 - Jordarbete

Utgrävning ska anpassas i djup efter underlag, läggsand och beläggning. Botten och sidor ska bära och stötta underlaget och leda bort vatten. Botten och utgrävningen ska vara jämn och komprimeras med vält eller hejare och med hänsyn till vattenavledningen ha fall ut mot sidorna.

Dränering och bortledning av vattnet är särskilt viktigt på de ställen där utgrävningen skapar en bassäng och där jorden är lerhaltig.

3 - Underlag och avjämningssand

Passaqua clay pavers on sustainable compound site in Waregem

Passaqua clay pavers on sustainable compound site in Waregem.

Beläggningen ska vila på fast underlag, som kan vara stabilt grus eller förstärkningsgrus, som komprimeras eller vibreras med vibrator. Underlaget är alltså både fundament och dräneringslager.

Vid beläggning av inkörsväg rekommenderas att lägga:

  • 3 cm avjämningsgrus
  • 10-12 cm stabilt grus
  • 15 cm förstärkningsgrus vid jord med normal bärighet

Vid beläggning av stigar rekommenderas att lägga:

  • 3 cm avjämningsgrus
  • 10-12 cm stabilt grus

4 - Läggning av beläggningsklinker

Man kan med fördel använda riktskenor och riktbräda. Skenorna läggs ut i var sida i höjd med stenarnas undersida: man måste räkna med en viss överhöjd för sättning.

Riktbrädan dras på kanten, så att man uppnår en helt plan sandyta, där stenarna läggs.

Klinkern ska läggas med en fog på 3-5 mm

- det är viktigt, eftersom klinker som läggs kant i kant leder till kantskador. Fogen har den fördelen att den absorberar vertikal belastning på beläggningsytan.

Fogmaterialet ska vara tvättat grus med en kornstorlek på 0-4 mm, som borstas ner mellan stenarna. Beläggningen komprimeras med hjälp av en plattvibrator med Vulcolanmatta.

Om man väljer ogräshämmande fogsand är det mycket viktigt att följa instruktionerna från leverantören, eftersom tegel normalt inte kan tåla det höga pH-värde många av dessa produkter har.

Vid läggning av klinkers rekommenderas att blanda klinker från de olika pallarna för att uppnå ett enhetligt färgspel.

5 - Behandling av ytan på beläggningsklinker

Vi rekommenderar att man borstar ytan med grus eller granulat i stället för med salt.

Allmänt rekommenderar vi inte användning av produkter som innehåller urea, vilket kan förorsaka saltfällningar/vitt damm i ytan. Detta kan även gälla med ogräshämmande fogsand. Kontakta tillverkaren för information om användning.

     


 

Project Toeyen Torg in Norway

Marktegel från Wienerberger

Vårt marktegel finns i ett standardsortiment med de mest populära klinkertyperna. Dessutom har vi tillgång till en stor backlist av vackra markklinker hos våra holländska och tyska fabriker. 

 

__________

 

Marktegel till nybyggnation?

Behöver du en diskussionspartner när det gäller marktegel som är utvecklat särskilt för nybyggnad och andra projekt med särskilda krav på färgspel och estetik?

Kontakta vår försäljningsavdelning

Ta del av vårt nyhetsbrev

På så sätt missar du inga spännande tips, nyheter eller projekt. Låt dig bli inspirerad och anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.

Anmäl dig här


 

Senaste artiklarna

0Resultat


 

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.