paver, penter, paving stone, lay, laying, brick

Lägganvisningar för marktegel

Innan du börjar lägga marktegel måste vissa förarbeten göras för att säkerställa ett bra resultat.

Utsättning

Linjer och höjdmått ska sättas ut noggrant. Höjdpålarna placeras så att de inte är i vägen för de olika arbetsmomenten. Höjdpålarna ska slås i marken så att överkanten anger beläggningens färdiga höjd eller avjämningslagrets översida. Beläggningen ska läggas med fall, så att vatten leds bort från ytan.
 

Markarbete

Anpassa grävdjupet efter bottenlager, sättsand och beläggning. Botten och sidor ska bära och stötta bottenlagret samt leda bort vatten. Botten och utgrävningen ska vara jämn och komprimeras med trumma eller stöt, och för vattenavledningen skull ha fall ut mot sidorna.

Det är särskilt viktigt att dränera och leda bort vatten på de platser där utgrävningen bildar en bassäng och där jorden innehåller lera.

 

Bottenlager och avjämningssand

Beläggningen ska vila på ett fast bottenskikt, som kan bestå av stabilt grus eller bottensäkringsgrus, som komprimeras eller vibreras med vibrator. Bottenskiktet är alltså både fundament och dräneringsskikt.

Vid beläggning av uppfart rekommenderas följande:

  • 3 cm avjämningsgrus
  • 10–12 cm stabilt grus
  • 15 cm bottensäkringsgrus vid jord med normal bärförmåga

Vid beläggning av gångvägar och terrasser rekommenderas följande:

  • 3 cm avjämningsgrus
  • 10–12 cm stabilt grus
     

Läggning av marktegel

Använd gärna avjämningsskenor och avjämningsbrädor. Skenorna läggs ut på var sida i höjd med stenarnas undersida. Räkna med en viss överhöjd för sättning!

Avjämningsbrädet dras över kanten, så att det blir en helt plan sandyta att lägga stenarna på.


Stenarna ska läggas med en fog på 3–5 mm.


Det är viktigt att fogen blir 3–5 mm, eftersom klinker som har lagts kant mot kant medför kantskador. Fogen har fördelen att den absorberar vertikala belastningar på beläggningsytan.

Fogmaterialet ska vara tvättat grus i kornstorlek 0–4 mm, som borstas ner mellan stenarna. Beläggningen komprimeras med en plattvibrator med Vulcolanmatta.

Om du väljer ogräshämmande fogsand är det mycket viktigt att följa instruktionen från leverantören, eftersom tegel oftast inte klarar det höga ph-värde som många av dessa produkter har.

Vid läggning av marktegel rekommenderas att blanda marktegel från de olika pallarna för att få en enhetlig färg.
 

Behandling av ytan på marktegel

Vi rekommenderar att borsta ytan med grus eller granulat istället för med salt.

I allmänhet rekommenderar vi att inte använda produkter som innehåller Urea, eftersom de kan orsaka saltutfällningar/vitt damm på ytan. Detsamma gäller ogräshämmande fogsand. Tillverkaren av den aktuella produkten kan informera om den får användas till marktegel eller inte.

Användning av produkter som innehåller Urea är också förbjudet i många kommuner, eftersom det kan skada växter och miljön.
 

 

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.