Terraced houses in Herning, Facing Brick W 445 Hvede

Att bygga och leva

   

Tegelbyggnaden håller för en total ekonomisk analys

I byggbranschen är det viktigt att tänka långsiktigt. Byggnader skall hålla länge och de ska fortsätta att se vackra ut. Därför räcker det inte att tänka på vad det kostar att bygga upp byggnaden. Drift- och underhållskostnader måste också beaktas så att ett totalt ekonomiskt perspektiv tillämpas på varje byggprojekt där det också tas hänsyn till förbrukning och miljöpåverkan. Tegelfasader kan hålla i mer än 150 år. Tegeltaket håller i minst 80 år. Båda blir vackrare med tiden och kräver inget betydande underhåll. Detta är sällsynt inom byggbranschen och beräkningar visar också att tegelsten är den billigaste fasadlösningen, om man ser till vad det kostar att bygga och underhålla över en 50-års period. Tegel ger den bästa totalekonomin. 
 

Hållbarhet ¨är teglets styrka

Kraven på ansvarstagande och hållbarhet ökar, på goda grunder även inom byggbranschen. Vi måste bygga med framtida generationers behov och livskvalitet i åtanke. Vi är på väg bort från ett slit och släng samhälle till att tänka mera cirkulärt och vi måste bygga med tanke på både återanvändning och återvinning, så att vi kan maximera materialets värde under hela sin livstid. Jordens resurser används effektivt, eftersom tegel har en lång hållbarhet och knappast behöver underhåll. Därför är tegelsten en hållbar lösning. När byggnaden rivs, kan teglet återanvändas eller återvinnas. Faktum är att 95% av tegelstenen redan återvinns idag, till exempel som vägfyllnad. Tegelkonstruktionen har också en bra CO2-profil när man tittar på den totala livscykeln från produktion till återvinning. Tegel är dessutom framställd av naturmaterial och innehåller inga problematiska ämnen. Så det finns många goda skäl att använda tegelsten i hållbara byggnader.
 

Det ger en arkitektonisk frihet

Vi har frågat ett antal framstående arkitekter vad de tycker om tegel. De belyser de oändliga möjligheterna till variation i färg och form samt de geometriska mönstren, förband och fina detaljer i murverket. Dessutom har tegel en taktilitet och yta som ger ett speciellt färgspel och levande uttryck. Sen går utvecklingen i branschen snabbt. Till exempel har nya projekteringsverktyg skapats, som gör det lättare att använda tegelsten vid byggnation på höjden. Tegel ger en arkitektonisk frihet att förverkliga drömmar som bara blir vackrare med tiden.
 

Bestående värde på lång sikt

Även inom byggbranschen finns modefenomen, men som ofta är fallet med några av dessa är de övergående och när man tittar på byggnader skapade för 10 eller 20 år sedan ser de inte alltid så bra ut idag. Det gäller inte för byggnader i tegel. Tegel har en tidlös karaktär och är en klassisk och solid lösning. Därför ser vi också att byggnader i tegel har en hög grad av värdestabilitet. Kanske beror det på att tegelstenar är förknippade med hälsosam kvalitet och en bra närmiljö. Och då är de vackra att titta på, även efter många år. 
 

Tegel tål framtidens klimat

Vi hör oftare om ”farligt väder” i nyheterna. Prognoser från FN:s klimatpanel IPCC visar också att temperaturen ökar, så att vi kan förvänta oss mer nederbörd, flera stormar, mer värmeböljor. Våra byggnader är utsatta för väderpåverkan, och många byggskador orsakas av fukt. Tegel är hållbart vid påverkan av vatten och jordskred, och ett stabilt och styvt tegeltak kan motstå stormar. Om murverket är byggt korrekt kan det motstå framtidens väder. Därför är tegelbyggnaden en klimatsmart, vacker och hållbar lösning. 
 

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.